druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace
Druna - náhorní planina - tanec, pohyb a meditace
kurzy a lekce po celý týden intenzivní semináře a workshopy tanec, koncerty a představení individuální přístup, výuka a terapie

Druna - náhorní planina je prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.
Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.


Aktuálně tento týden


Rozvrh pravidelných kurzů …………………………….. po – pá v týdnu 21. – 27. července 2014

Tai Chi Qigong Shibashi (Milena Jenček) …………………. pondělí 21. července 19:00 – 20:30
Nový letní kurz cvičení Tai Chi Qigong Shibashi, které jako forma dynamické meditace uvolňuje napětí držené v těle i mysli, zklidňuje nervový systém, pomáhá zvládat a kontrolovat stres. A jako forma fyzického cvičení posiluje svaly, uvolňuje klouby a kontroluje váhu. Působí jako prevence dobrého zdraví, posiluje imunitní systém, zvyšuje úroveň energie, kontroluje emoce, zlepšuje koncentraci.

Katharsis dance (Dubravka Radonjic) ………………………. středa 23. července 20:00 – 22:00
Cesta k duševní očistě spojená s celkovým uvolněním těla, osvobozením potlačených emocí skrze tanec a uvědoměním si jejich příčin. Hudba a tanec jsou média, která spouští katarzní proces a vedou nás k prožitku vnitřního světa. Pomáhají osvobodit projev sebe sama a nalézt svou přirozenou schopnost tvořit umění…

Taneční vášeň (Michael Wexler) …………………………….. čtvrtek 24. července 20:00 – 22:00
Dynamická vlna volného tance, v níž se můžete nadechnout a ponořit, vynořit, vydechnout. Užít si divoký tanec i naprostou nehybnost, hlas, smích, slzy i ticho, měkkost a plynutí. Potkáme se v tanci, ve sdílení i ve společném znění.

Stezka bojovníka (Xolotl Martinez) ……………………………………………… 25. – 27. července
Intenzivní pobyt v přírodě pro muže a ženy. Setkání s posvátnými archetypy našeho světa, s přírodou a sám se sebou. Tento rok Stezka bojovníka vstupuje do krásných energetických polí a posvátných míst šumavských lesů, aby probudila vnitřní síly a umožnila nám setkání s vyšším vědomím a hlubokou transcendentní zkušeností.

Sexualita, láska a partnerství (Komala a Khushru) ………………………….. 25. – 27. července
Seminář je věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.

Individuální léčivá terapie se Xolotlem …………………………………………….. červenec 2014

Registrace a předplatné do pravidelných kursů naleznete tady.


Připravujeme

FacebookTwittr