druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace
Druna - náhorní planina - tanec, pohyb a meditace
kurzy a lekce po celý týden intenzivní semináře a workshopy tanec, koncerty a představení individuální přístup, výuka a terapie

Druna - náhorní planina je prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.
Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.


Aktuálně tento týden


Rozvrh pravidelných kurzů …………………………………. po – pá v týdnu 13. – 19. dubna 2015


Taneční večery na Druně


Hlasový projev (Ivana Mer) ……………………………………… pondělí 13. dubna 18:00 – 20:00
Nový pravidelný kurz práce s hlasem, který je zaměřený na schopnost naslouchání vlastnímu hlasu a rozvíjení volné improvizace. Pomocí jednotlivých dechových a hlasových cvičení se vydáme do neprobádaných zón našeho hlasového registru. Otevřeme prostor a nové možnosti pro naše hlasové vyjádření, které automaticky pracuje také s rozvinutím sebedůvěry. Budeme se učit správně využívat dech, cvičit sluch, pracovat s koncentrací, rozezníváním otevřeného hlasu a hlasovou meditací.

Kontaktní improvizace (Zita Pavlištová) …………………………. úterý 14. dubna 16:00 – 17:45
Nová série lekcí zaměřená na otevřený kloubní systém, předávání váhy, balancování s partnerem. Technika odpoutání se od země s využitím setrvačnosti a momentu sil namísto svalů. Každá hodina se bude rozvíjet vždy na určitou cestu přenášení váhy na partnera. Práce, která vám rozšíří škálu možností a ukáže nové cesty při improvizaci s partnerem.

Mohendžodáro (Olívie Pospíšilová) ……………………………… úterý 14. dubna 17:45 – 20:00
Nové úterní lekce tantra jógy pro ženy. Kurz zprostředkovává cestu k vědomému ženství, poskytuje příležitost dát si čas a prostor pro sebe, odpočinout si od stresu a napětí. Uvolnit se do svého těla, do své ženské energie. Spojit se s přítomným okamžikem, se sebou a přijmout podporu z kruhu žen.

Individuální sezení s Khushruem …………………………………………………. 15. – 17. dubna
Během osobního sezení použije Khushru k poradenství pro vás tu nejvhodnější z metod (zrcadlení, čtení energie, emocionální uvědomění, vyjádření skrze tělo a hlas, gestalt terapii, mužsko-ženskou polaritu, léčení traumatu a další) tak, aby vám pomohl prozkoumat vaši aktuální životní situaci.

Tradiční tantra jóga (Marcel Harazím) ……………………….. středa 15. dubna 18:00 – 20:00
Nové pravidelné lekce, které přinášejí dokonalé uvolnění těla a vědomí, zklidnění mysli a otevření srdce, což jsou základní předpoklady šťastného života. Jógový aspekt tradiční tantry je nauka, nikoli sport nebo hra. Přináší integraci, obohacení a velkou vnitřní sílu. Přijďte hýčkat své tělo a duši prostřednictvím kombinace jógových asán, dechových cvičení a meditace.

Dlouhý džem kontaktní improvizace ……………………………………. víkend 17. – 19. dubna
Víkend, na který přijíždějí za námi do Prahy také lidé ze zahraničí a společně tu s námi protančí téměř nepřetržitě tři dny (jen s přestávkami na jídlo a spánek). Dlouhé džemy mají kouzlo, spád a atmosféru. Budeme na jedné lodi. Zakusíte plno pohybu, uvolnění, dotek, hudbu, radost a únavu. Na džem můžete přijít i vy, kdo tančíte kontaktní improvizaci krátce, i vy, kdo chce poznat kontaktní improvizaci.


Připravujeme

FacebookTwittr