druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace
Druna - náhorní planina - tanec, pohyb a meditace
kurzy a lekce po celý týden intenzivní semináře a workshopy tanec, koncerty a představení individuální přístup, výuka a terapie

Druna - náhorní planina je prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.
Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.


Aktuálně tento týden


Rozvrh pravidelných kurzů ………………………………………. po – pá v týdnu 1. – 7. září 2014

Pravidelné kurzy od září – registrace a předplatné tady.


Hlasová sekce (Markéta Dvořáková) ……………………………….. středa 3. září 18:00 – 19:30
Nový běh pravidelného kurzu s Markétou Dvořákovou, jednou z předních koncertních pěvkyň s nádherným mezzosopránem a vyhledávanou interpretkou soudobé hudby. Ukáže vám, jak lze hlas propojit s tělem, pocity, stavem duše, jak se pomocí práce s dechem a hlasem dobrat vnitřní harmonie. Naučíte se zase používat svůj hlas zcela přirozeně jako malé dítě, které využívá celého svého rezonančního potenciálu.

Hlas a sila projevu (Komala) ……………………………………………………………. 5. – 7. září
Pracovat na hlase neznamená naučit se zpívat. Jde o záchranu naší přirozené schopnosti zpívat spontánně a vyjadřovat tak naše vnitřní zkušenosti. Takový způsob zpěvu je duchovní aktivitou, terapeutickým nástrojem a prostředkem k sebevyjádření. Když se učíme naslouchat tomu, co se děje uvnitř nás, a dáme tomu prostor, umožníme, aby to bylo vyjádřeno vnějšímu světu, pak přirozenou cestou nastává harmonie.

Připravujeme

FacebookTwittr