druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace
Druna - náhorní planina - tanec, pohyb a meditace
kurzy a lekce po celý týden intenzivní semináře a workshopy tanec, koncerty a představení individuální přístup, výuka a terapie

Druna - náhorní planina je prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.
Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.


Aktuálně tento týden


Rozvrh pravidelných kurzů ……………………….. po – pá v týdnu 30. listopadu – 6. prosince


Dlouhý džem kontaktní improviztace …………………………………… víkend 4. – 6. prosince
Dlouhý džem je příležitost vyladit tělo a mysl na taneční frekvenci a zůstat na ní celý víkend. Vést se na vlně měnících se nálad, jemně naslouchat sobě i ostatním, uvolnit mysl do těla a nechat se vést siločárami pohybu. Otevírá se možnost potkat se s neznámými tanečníky z daleka. Čas vyzkoušet svou odvahu a radikálně experimentovat.

HLas a vnitřní rezonance (Ivana Mer) ………………………………….. víkend 5. – 6. prosince
Workshop vedený za účelem propojení hlasu, těla a mysli. Práce s hlasem zaměřená na schopnost naslouchání vlastnímu hlasu a rozvíjení hlasového vyjádření a volné improvizace díky jemným metodám otvírajícím hlasový a vnitřní potenciál. Pomocí jednotlivých dechových a hlasových cvičení se vydáme do neprobádaných zón našeho hlasového rejstříku.Připravujeme

FacebookTwittr