druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace
Druna - náhorní planina - tanec, pohyb a meditace
kurzy a lekce po celý týden intenzivní semináře a workshopy tanec, koncerty a představení individuální přístup, výuka a terapie

Druna - náhorní planina je prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.
Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.


Aktuálně tento týden


Rozvrh pravidelných kurzů ………………………………………….. po – pá v týdnu 24. – 30. října


Ve středu 26. října odpadá polední lekce Kundalini gong jógy.

Ve čtvrtek a pátek 27. – 28. října jsou zrušeny všechny pravidelné lekce!

Původní matrice a vtělení formy (Roger Gilchrist) ………………………………… 27. – 30. října
Postgraduální kurz biodynamické kraniosakrální terapie. Tento kurz zároveň učí specifické dovednosti a principy nezbytné pro kvalifikaci v NeuroEnergetické terapii. Kurz je zaměřen na zkoumání uspořádávajících sil v biopoli od úrovně vědomí, přes energetickou dynamiku, až k fyzické formě a jejím potížím. Budeme se také zabývat vztahem mezi emocemi, energií a léčením. Když konkrétně porozumíme energetické dynamice ztělesnění, dokážeme brát vztahy mezi vědomím, emocemi a fyzickou zkušeností velice prakticky.Připravujeme

FacebookTwittr