druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace
Druna - náhorní planina - tanec, pohyb a meditace
kurzy a lekce po celý týden intenzivní semináře a workshopy tanec, koncerty a představení individuální přístup, výuka a terapie

Druna - náhorní planina je prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.
Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.


Aktuálně tento týden


Rozvrh pravidelných kurzů …………………………………. po – pá v týdnu 20. – 26. října 2014

Taneční večery na Druně


Buto – tanec na 7 elementů (Ken Mai) …………………………….. úterý a středa 21. – 22. října
Tanec sedmi elementů je nová forma meditačního tance založená na Zen buddhismu a Buto. Skládá se ze sedmi přirozených elementů – prázdnota, spirála, částice, kořeny, vášeň, ticho a soucit – které zakoušíme skrze pohyb. Je to cesta, která nese naše tělo a duši ke sdílení s prostorem pomocí představivosti a transformace. Tyto elementy nejsou choreografií, s výjimkou části, která se týká soucitu. Skrze práci s představivostí můžeme najít svůj vlastní individuální pohyb…

Připravujeme

FacebookTwittr