druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace
Druna - náhorní planina - tanec, pohyb a meditace
kurzy a lekce po celý týden intenzivní semináře a workshopy tanec, koncerty a představení individuální přístup, výuka a terapie

Druna - náhorní planina je prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.
Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.


Aktuálně tento týden


Rozvrh pravidelných kurzů ……………………………………….. po – pá v týdnu 16. – 22. ledna

Ve dnech 19. a 20. ledna odpadají všechny pravidelné lekce, kromě pátečního Džemu kontaktní improvizace

Výjimečné úvodní lekce do kontaktní improvizace proběhnou ve středu 1. a 15. února od 19:30.

Tanec Movement Medicine (Katka Stejskalová) …………………. úterý 17. ledna 20:00 – 22:00
Taneční praxe, která probouzí a sjednocuje tělo, srdce a mysl a vědomě nás propojuje s vnitřním tanečníkem. Movement Medicine poskytuje nástroje k tomu, abychom se mohli krok za krokem plně odevzdat této síle, a uvolnit tím jedinečný tvořivý extatický potenciál,

Observatoř ………………………………………………………….. středa 18. ledna 20:30 – 21:30
Improvizované představení, ve kterém se pokusíme otevřít vnímání diváků, pozvat je tak blízko, jak jen to půjde. Dovolit jim, aby viděli nejen pohyb a kompozici, ale i způsob jakým myslíme, cítíme a jakým se dorozumíváme a rozhodujeme. Představení, které vzniká přímo před vašima očima.

Džem kontaktní improvizace ………………………………………. pátek 20. ledna 20:00 – 22:00
Opatrná ladění, setkání tance a hudby v jednom prostoru. Prožití příběhů a nálad, které krouží kolem nás nebo které nosíme nevyřčené v sobě. Je na nás, dokážeme-li si naslouchat. Hlasem a hudbou bude doprovázet Antonia Nyass (Yellow Sisters).

Spirituální aspekt v procesu léčení (Mike Boxhall) ………………………………. 19. – 22. ledna
Postgraduální kurz, jehož záměrem je otevřít profesionálním terapeutům (kraniosakrálním terapeutům, osteopatům, fyzioterapeutům, psychoterapeutům) nový obzor a příležitost dotknout se dalších rozměrů léčení. Výuka pokračuje tam, kde koncept léčení a dovednosti terapeuta narážejí na své hranice.

Připravujeme

FacebookTwittr