druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace
Druna - náhorní planina - tanec, pohyb a meditace
kurzy a lekce po celý týden intenzivní semináře a workshopy tanec, koncerty a představení individuální přístup, výuka a terapie

Druna - náhorní planina je prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.
Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.


Aktuálně tento týden


Rozvrh pravidelných kurzů ………………………………………. po – pá v týdnu 1. – 7. září 2014

Džem kontaktní improvizace ………………………………………. pátek 29. srpna 20:00 – 22:00
Silent luxury – hraje Patrik Pelauch. Čas naplněný živou hudbou Patrika Pelaucha a vaším tancem. Čas, kdy se vás hudba dotýká, miluje vás, oživuje, přináší sílu a inspiraci, probouzí pohyb a následuje vás tam, kam se vydáte. Prostor se stává jedinou bytostí. My i hudba jsme součástí jednoho příběhu…

Nespoutaný hlas (Sebastiana Black) ……………………………………………… 30. – 31. srpna
Prožitková dílna vedená metodou Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie). Prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnějšímu, pružnějšímu a plně vědomému hlasu. Otvírají jeho sílu a tvořivý potenciál. Je to možnost osvobodit se od strachu a zábran, získat důvěru ve vlastní vyjádření, prohloubit schopnost komunikace s ostatními.

Hlasová sekce (Markéta Dvořáková) ……………………………….. středa 3. září 18:00 – 19:30
Nový běh pravidelného kurzu s Markétou Dvořákovou, jednou z předních koncertních pěvkyň s nádherným mezzosopránem a vyhledávanou interpretkou soudobé hudby. Ukáže vám, jak lze hlas propojit s tělem, pocity, stavem duše, jak se pomocí práce s dechem a hlasem dobrat vnitřní harmonie. Naučíte se zase používat svůj hlas zcela přirozeně jako malé dítě, které využívá celého svého rezonančního potenciálu.

Katharsis dance (Dubravka Radonjic) …………………………….. středa 3. září 20:00 – 22:00
Cesta k duševní očistě spojená s celkovým uvolněním těla, osvobozením potlačených emocí skrze tanec a uvědoměním si jejich příčin. Hudba a tanec jsou média, která spouští katarzní proces a vedou nás k prožitku vnitřního světa. Pomáhají osvobodit projev sebe sama a nalézt svou přirozenou schopnost tvořit umění

Hlas a sila projevu (Komala) ……………………………………………………………. 5. – 7. září
Pracovat na hlase neznamená naučit se zpívat. Jde o záchranu naší přirozené schopnosti zpívat spontánně a vyjadřovat tak naše vnitřní zkušenosti. Takový způsob zpěvu je duchovní aktivitou, terapeutickým nástrojem a prostředkem k sebevyjádření. Když se učíme naslouchat tomu, co se děje uvnitř nás, a dáme tomu prostor, umožníme, aby to bylo vyjádřeno vnějšímu světu, pak přirozenou cestou nastává harmonie.

Pravidelné kurzy – registrace a předplatné tady.


Připravujeme

FacebookTwittr