druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

19. - 21. října 2018

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.


Umění žít, umění zemřít

Komala de Amorim (Brazílie)

26. - 28. října 2018

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.


Dialogy - tělem a slovy

Zita Pavlištová a Ondřej Přibyla

1. - 4. listopadu 2018, Žíl v Orlických horách

Cesta za odvážnou komunikací, dobrodružná a hravá. Komunikace tělem i duší, přímá, otevřená a přitom vnímavá. Když se potkají nenásilná komunikace a kontaktní improvizace přináší to nová pochopení. Týden v té nejkrásnější krajině Orlických hor, společné zkoumání, hledání a pozorování pro ty, co se nebojí jít do neznámých míst. V tělesné i slovní komunikaci poznat, čím lze naše vztahy obohatit, inspirovat a posilovat.


Mohendžodáro - Vnitřní zrak

Olivie Pospíšilová

sobota 3. listopadu 2018

„Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který vidět musí!“
Tajemné, zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, které je vede zpátky k sobě. Umožňuje jim naslouchat svému tělu i duši. Rozvíjí vnitřní krásu a sílu ženy, bez ohledu na věk. Asány aktivují energii pánevního dna a skrze ženské orgány ji vedou do srdce a pak dál do celého těla, povzbuzují žlázy s vnitřní sekrecí, které uvolňují estrogeny a udržují tak dynamiku mládí. Ženy, které Mohendžodáro praktikují, jsou známe svojí krásou a svěžestí do vysokého věku.


Feldenkraisova metoda - volně vzpřímený postoj

Ester Jánošiová

Neděle 4. listopadu 2018

Jak nám je při tom, když sedíme, jdeme či běžíme, je výrazně určeno způsobem držení našeho těla. Vzpřímené držení nám dovoluje volně dýchat a využívat plné síly našeho dýchacího ústrojí, hýbat se, cítit se přitom čerstvě a zatěžovat pouze ty části těla, které jsou pro naši oporu právě třeba. Úzké je také spojení postoje s naší dobrou náladou. Na našem postoji spolupracují nervová, kosterní i svalová soustava. Když pracují v harmonii, není třeba vzpřímenost udržovat vůlí. Feldenkraisova metoda nás vede k lepšímu uvědomování vlastního těla, vytváří nové vzorce pohybu a pomáhá odbourávat staré stereotypní návyky. Prostřednictvím sekvence konkrétních pohybů zlepšujeme nejen své pohybové schopnosti, ale i celkovou kvalitu našeho fungování.


Probuzené ženství

Komala de Amorim (Brazílie)

9. - 11. listopadu 2018

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.


Prvotní cítění - uzdravení vnitřního dítěte

Komala de Amorim (Brazílie)

16. – 18. listopadu 2018

Pokud se nám v prvních 7mi letech života nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. „Vnitřní dítě“, v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Obnovíme-li s ním spojení, dostane-li se jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život. Zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti.


Martial partnering

Jakub Gontarski a Agnieszka Rybak

23. - 25. listopadu 2018

Provokování tělesného dialogu, podněcování instinktivního chování, okamžité inteligence a příchuti mazlení. Jedna z dílen programu The string of the body practise, zaměřená na intenzivní fyzický kontakt a fyzickou bdělost vlastní bojovým uměním. Vědomá konfrontace se sebou samým, se skupinou, s našimi omezeními, se svými schopnostmi se rozhodovat. Octneme se tváří v tvář vlastní zodpovědnosti, pochopíme jak pracovat se smyslem pro bezpečnost a jak nás ovlivňují vzorce našeho těla a mysli. Tělesná spolupráce, bojová umění a kontaktní improvizace.


Skrytá síla života - bedra

Micha Lindner (Dánsko)

23. - 25. listopadu 2018

Jemný přístup k léčení oblasti spodních zad, na hraně mezi fyzickou a energetickou prací. Bedra jsou jednou z nejnamáhanějších částí našeho těla. Nesou a rozkládají naši váhu. Zajišťují naši stabilitu, stejně jako pohyblivost. Fungují jako jakýsi pant, který spojuje vrchni a spodní část těla. Jsou vystaveny široké škále silných biomechanických sil a vlivů. A vlastně je docela s podivem, co jsou bedra schopna vydržet. V tomto kursu pohlédneme na příčiny napětí a bolesti beder a získáme nástroje k uvolňování životní síly v těchto místech uzavřené.


Spolupráce, když to nejde

Ondřej Přibyla

24. - 25. listopadu 2018

Seminář nenásilné komunikace, úzce zaměřený na situace, kdy není možné spolupracovat, a přitom je nutné spolupracovat. Budeme zkoumat, jak nám může pomoci nenásilná komunikace – a nebo co nám vlastně může pomoci, když se s ním (s ní) vůbec spolupracovat nedá, ale bez něj (bez ní) to nejde. Jedno z nosných témat Ondrášovy práce, šťavnaté a nabité potenciálem. Avšak jen velmi zřídka sdílené v rámci seminářů. Téma určené těm, kdo mají chuť řádně posunout své hranice. Kdo se chtějí ocitnout v labyrintu který “nemá řešení” a hledat jak na to.


Kontaktní slet - Brno

Zita Pavlištová, Michal Turek, Irena a Vojtěch Havlovi

Víkend 1. - 2. prosince 2018

Při dlouhém džemování se dějí proměny a zázraky. Chceme dlouhé džemy rozšířit, přenést z Prahy i do jiných míst. Slétat se v různých prostorách, poznat nové lidi a tančit dlouho: den a noc, dva dny. Zveme všechny, kdo milujete dlouhé taneční džemy, i vás kdo chcete poprvé poznat jaké to je tančit, létat, dotýkat se, improvizovat v kontaktu.


Učeň vypravěčův

Martin Hak

1. - 2. prosince 2018

Řemeslo vypravěčů v dílně pro ty, kdo se touží učit vyprávět, propůjčovat příběhu sebe, aby mohl ožít. Pro ty, kdo se chtějí naučit provádět ty druhé do jiných světů, do časů minulých nebo budoucích, na místa známá a nebo ta, která nikdy neexistovala. Pojďte se učit to, co se vždy předávalo z mistra na žáka a co dnes už málokdo může předat. Pojďte, cítíte-li, že mezi mezi lidmi často něco chybí, když není příběhů ožívajících v té pravé chvíli v kouzelném prostoru mezi námi, příběhů, které dávají naplnění a hluboký význam času, kdy jsme spolu. Dílna naplněná vypravěčskými experimenty, učením se a zdokonalováním vypravěčských dovedností, vyprávěním i nasloucháním, hloubáním, smíchem, živým setkáváním.


Tantrajóga pro srdce

Dagmar Volfová

Neděle 16. prosince 18:00 - 21:00

Adventní večerní cvičení s harmoniem. Sváteční seminář zaměřený na jemnost a lehkost krajiny srdce. Na klid a harmonii v nás pro období adventu. A jako malé varhany bude znít zvuk harmonia, inspirace vibrující životem, s níž se spojí náš hlas při zpěvu manter. Léčivé vibrace tónů se tak šíří celým tělem a harmonizují energii probuzenou cvičením. Jóga, které se budeme věnovat, vychází z tantrických principů práce s energií a s čakrami. Připojíme i další jednoduchá cvičení na probouzení životních vibrací v nás. Spojíme se se svou vnitřní krajinou. Prakticky nám to pomůže zpracovat emoce, spřátelit se se svou myslí a srdcem. Jsme pak schopni rozvinout schopnosti koncentrace a relaxace.


Trager® přístup - profesionální výcvik

Luca Di Napoli (Itálie)

11. - 13. ledna 2019

První seminář dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.


Feldenkraisova metoda - zázračné kruhy

Joe Stoller (USA)

26. - 27. ledna 2019

Kruhy nám dovolují souvislý pohyb, spojují dva opačné směry a dovolují změny bez odporu a námahy. V práci Moshe Feldenkraise jsou kruhy jedním z klíčových témat. Tím, že prostupují každou naší částí a vzájemně na sebe reagují, umožňují nám sledovat spojení, která nás často překvapí. Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Zjišťujeme při ní, jak se pohybovat s menší námahou a větší harmonií. Efektivita metody spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit jejich fungování.


Práce s tělem dle Moshe Feldenkraise

Joe Stoller (USA)

28. ledna - 1. února 2019, Žíl v Orlických horách

5 dní intenzivní rozvíjející výuky Feldenkraisovy metody v oblasti práce s tělem druhého člověka (bodywork a masáže). Aplikace dovedností, poznatků a přístupů Feldenkraisovy metody proměňují sezení bodyworku v dialog s těmi aspekty člověka, které organizují tonus, pohyb a vnímání sebe sama. To je způsob, při němž pak klient zažívá hlubokou, tělesnou zkušenost transformace. Práce s tělem klienta ve Feldenkraisově metodě velmi důkladně propracovaná ale už první z jejích základních principů a dovedností, dokážeme-li je správně uchopit, mohou nejen obohatit, ale podstatně přispět k efektivitě jakékoli bodywork a nebo masážní praxe.


Výcvik pro život IV. - Srdeční čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

1. - 6. února 2019

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Srdeční čakra – láska, vztahy a intimita, přijetí, něha, soucit, vyrovnání protikladů.


Svoboda ve spojení - kontaktní improvizace

Joe Stoller (USA)

2. - 3. února 2019, Žíl v Orlických horách

Zažít takhle kontaktní improvizaci máte šanci jen výjimečně. Je to přístup, který ve vás rozšíří pocit plnosti, otevřenosti, něhy, prostoty, přímosti, důvěry a odevzdání. Skrze dotek improvizujeme svou pohodu a tělesnou moudrost. Čas se zpomalí a smysly se otevřou. Víkendový retreat kontaktní improvizace v němž se zaměříme na to, jak prožívat svobodu a požitek v mezích, které jsou dány. Někdy zadáním, někdy vlastním rozhodnutím a někdy už jen tím, že tančíme v kontaktu.


Čistý dotek

Nick Pole

15. - 17. února 2019

Průkopnický seminář s Nickem Polem, autorem knihy „Slova, která se dotýkají (aneb jak klást otázky, na které vaše tělo dokáže odpovědět)”. Seznámíme se s konceptem Čistého doteku, který přináší nová poznání na poli komunikace s tělem. V této dílně budeme zkoumat jak komunikovat: přímo s tělem skrze citlivý naslouchající dotek, skrze vědomý pohyb a slova, která se těla dotknou. V druhé části dílny pak hledat spojení mezi citlivým vnímavým dotekem a čistou řečí vědomou si pocitů a vjemů.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii - Úvodní seminář

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

22. - 24. února 2019

Úvodní seminář pro 3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
Úvodní seminář vás seznámí s biodynamickou kraniosakrální terapií, se základy práce a s lektorským týmem a týmem asistentů. Tento blok je nedílnou součástí tříletého studia, nezavazuje však k účasti na celém výcviku. Je koncipován tak, aby se zájemci mohli po jeho absolvování rozhodnout, zda mají o výcvik zájem či nikoli. Součástí semináře jsou i první praktická cvičení. Bude zde upřesněna náplň tréninku, požadavky k účasti na tréninku, podmínky získání certifikátu a zápisu do mezinárodní databáze.


Absolutorium výcviku 2015 - 2019 v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

27. února - 3. března 2019

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.


Nespoutaný hlas

Sebastiana Black

6. - 7. dubna 2019

Intenzivní soustředění s metodou Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnému, pružnému a plně vědomému hlasu. Je to možnost osvobodit se od strachu a zábran, získat důvěru ve vlastní vyjádření, prohloubit schopnost komunikace s ostatními. Projdeme technikami dýchání, pohybu, neverbálního hlasu, hlasových zvuků, tvůrčího psaní a improvizace, aby nakonec zazněla naše vlastní píseň oslavující sebe sama. Jedná se intenzivní práci v úzké skupině nejvýše 12 účastníků.


Výcvik pro život V. - Krční čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

7. - 12. června 2019

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Krční čakra – komunikace a tvořivost, výraz, rezonance, harmonie, vibrace.