druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


Nenásilná komunikace - aby děti a rodiče mohli vzkvétat

Jared Finkelstein (USA)

19. - 20. května 2018

Seminář nenásilné komunikace pro rodiče a poskytovatele dětské péče, stejně jako pro dospělé děti, které chtějí zlepšit či porozumět komunikaci mezi nimi a svými rodiči. Nenásilná komunikace nás učí vzájemně komunikovat s dětmi s jasným záměrem v naší mysli a srdci, a s vědomím, že se díváme za chování naše i našich dětí, a místo toho se soustřeďujeme na potřeby, které motivují všechny naše akce.


Nenásilná komunikace pro soucitné školy a třídy

Jared Finkelstein (USA)

26. - 27. května 2018, Brno

Seminář nenásilné komunikace pro pedagogy. Možnosti integrace principů a postupů inspirovaných studiem nenásilné komunikace do školní kultury jsou neomezené. Školy, které vetkávají do svých pedagogů nenásilnou komunikaci, pečlivě zkoumají otázku „Jak žijeme a učíme se spolu“. Praktikují hodnoty odlišné od těch, na které jsou studenti a učitelé tradičně zvyklí ve vzdělávacím prostředí.


Lehounké létání

Zita Pavlištová

sobota 26. května 2018

Celodenní taneční dílna v níž budeme zkoumat vztah těla a prostoru. Náš pohyb proměníme v létání, když oporu začneme hledat v tekutém prostředí a gravitaci využijeme jinak, než bezpečnému spočívání na zemi. Tento způsob pohybu využívá mnohem širší potenciál lidského těla, než je obvyklé a respektuje přirozené vlastnosti těla a využívá jeho struktury. Učíme se pohybu, který tělo nepoškozuje. Naplňuje ho energií a často přináší pocit euforie. Plnými doušky užíváte vlastní mrštnost, sílu, obratnost. Uvnitř cítíte klid, lehkost a okouzlení.


Feldenkraisova metoda - stabilita a rovnováha v pohybu

Ester Jánošiová

neděle 27. května 2018

Feldenkraisova metoda nás vede k lepšímu uvědomování vlastního těla, vytváří nové vzorce pohybu a pomáhá odbourávat staré stereotypní návyky. Prostřednictvím sekvence konkrétních pohybů zlepšujeme nejen své pohybové schopnosti, ale i celkovou kvalitu našeho fungování. Pohyb provádíme s vědomou pozorností a díky schopnostem našeho mozku vytvářet nová spojení měníme i naše vnímání, prožívání a myšlení.


Extatický tanec a devět energetických funkcí

Sydney Samadhi (USA)

Čtvrtek 31. května 19:00 - 22:00

Prastará tajemství vytváření posvátného prostoru, který září a aktivuje naši extatickou zkušenost na tanečním parketě… a pak i mimo něj. Dílna extatického tance se skládá ze dvou částí. První část – učení se principu devíti energetických funkcí, následuje část druhá – samotná praxe v níž zažijete Ecstatic Dance Evolution a zároveň budeme mít šanci v něm integrovat předchozí principy.


Výcvik pro život II. - Sakrální čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

1. - 6. června 2018

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Sakrální čakra – plynutí a spojení, emocionální identita, potěšení a sexualita, základní právo cítit.


Otisky zrození - jemné léčení porodního traumatu

Micha Linder (Dánsko)

1. - 3. června 2018

Mnoho z opakujících se fyzických problémů, které zažíváme jako dospělí, může mít svůj původ v průběhu porodu a našeho prvního roku života. V tomto kurzu se blíže podíváme na porodní trauma, na to, jak vzniká, jak se znovu a znovu objevuje, a jak se demonstruje v těle a mysli, a představíme způsob, jímž je možné jej citlivě léčit a uzdravovat. Seznámíte se s jemnou prací na tělesné úrovni, která je účinným prostředkem zejména pro ty, kdo pracují s tělem.


Nenásilná komunikace - tréninková série

Ondřej Přibyla

2. - 3. června, 23. - 24. června 2018

Intenzivní trénink pro lidi, kteří chtějí být přítomní a aktivní ve světě. Kteří chtějí kolem sebe vytvářet prostředí harmonické a respektující a zároveň nekompromisně opravdové. Kteří chtějí umět stavět mosty mezi lidmi nebo mezi celými skupinami lidí a kteří chtějí umět konstruktivně vstupovat do konfliktů. Jde nám o upřimnost, opravdovost a hluboký lidský kontakt. V uzavřené skupině je možná rychlá progrese a proměny se odehrávají v hloubce.


Mohendžodáro - Pohled do Vesmíru

Olivie Pospíšilová

sobota 9. června 2018

„Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který vidět musí!“
Tajemné, zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, které je vede zpátky k sobě. Umožňuje jim naslouchat svému tělu i duši. Rozvíjí vnitřní krásu a sílu ženy, bez ohledu na věk. Asány aktivují energii pánevního dna a skrze ženské orgány ji vedou do srdce a pak dál do celého těla, povzbuzují žlázy s vnitřní sekrecí, které uvolňují estrogeny a udržují tak dynamiku mládí. Ženy, které Mohendžodáro praktikují, jsou známe svojí krásou a svěžestí do vysokého věku.


Tantra jóga ve zvukové lázni

Dagmar Volfová a Petr Havlan

neděle 10. června 2018

Pro velký zájem pořádáme další vydání speciálu: jemná tantrická jóga doprovázená živou hrou na zpívající tibetské mísy, hang a gong – tantrajóga a relaxace ve vibrační lázni prastarých nástrojů Východu. Tentokrát na celý den, ať se můžete rozpustit a uvolnit opravdu do hloubky!


Pod vlivem doteků

Zita Pavlištová

sobota 16. června 2018

Dlouhá netradiční párty, při které máte možnost zažít sebe, jako bytost, jejíž pocit je určen frekvencí na níž vibruje. Dozvíte se tu něco o tichých vibracích v nás a účincích doteku a pohybu v kontaktu. Ukážeme si způsob jímž dokážete ovlivnit rozsah vlastních vibrací a jejich intenzitu. Chceme, aby naše zkoumání byla především hra, hodně fyzických zážitků, akce a vlastní zkušenost. Poznáme, jaké účinky může mít fyzický kontakt na naši nervovou soustavu, jak upravuje její frekvenci. Těšte se, co to s Vámi udělá. Dílna je součástí doprovodného programu týdne Beyond Psychedelics.


Hormonální jógová terapie

Irena Šorfová

neděle 17. června 2018

Stav naší mysli je úzce propojen s hormonálním a nervovým systémem. Hormonální jóga velmi intenzivně pracuje s oběma. Po pár měsících pravidelného cvičení sestavy, kterou se na semináři naučíte, se budete cítit nejen zdravější, ženštější, ale i více vyrovnanější, pružnější v těle i mysli, více propojeni sami se sebou. V rámci semináře zažijete také relaxaci s terapeutickým symfonickým gongem, jehož vibrace vás uvedou do stavu hlubokého uvolnění, kdy nastává harmonizace hormonálního systému, proces sebeléčení a propojování s hlubšími úrovněmi vědomí. Seminář je součástí doprovodného programu týdne Beyond Psychedelics.


Probuzené ženství

Komala de Amorim (Brazílie)

22. - 24. června 2018

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.


Dialogy - v kontaktu tělem a slovy

Zita Pavlištová a Ondřej Přibyla

8. - 15. července 2018, Orlické hory

Nenásilná komunikace a kontaktní improvizace ve své kombinaci přinášejí nová pochopení. Týden společného zkoumání, hledání a pozorování pro ty, co se nebojí jít do neznámých míst. V tělesné i slovní komunikaci testovat vlastní moc a bezmoc. Poznat, čím lze naše vztahy obohatit, inspirovat a posilovat.


Sexualita, láska a partnerství

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

13. - 15. července 2018

Sexuální energie a touha po lásce jsou motorem, který nás žene do vztahů. Ale zároveň nedostatek pochopení a komunikace kolem sexu, lásky a vztahu nám brání v dosažení skutečné intimity. Proto je tento seminář věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.


Létání létem

Zita Pavlištová

16. - 22. července 2018, Orlické hory

Týden v podhorské krajině, zpocení, se zrychleným dechem a zářícíma očima. Budeme pronikat do tajů těla v tanci, v pohybu, v kontaktu. Ráno se budeme probouzet skrze doteky, vedení, manipulaci a zkoumání pohybových vlastností těla, poté dopoledne lehounké létání (neboli kosti v letu) – hodiny současného tance na zemi i ve vzduchu a odpoledne kontaktní improvizace a džemování. Večer masáže, hlazení, pohádky a procházky lesem.


Lovci snů

Zita Pavlištová

4. - 11. srpna 2018, Orlické hory

Tvořivá pohybová dílna pro ty kdo chtějí rozvinout schopnosti bdělého snění, snění tělem. V ústraní v lesích, na loukach, mezi zemí a obrovským nebem, daleko od hluku města. Proces improvizace, který prohlubuje moc imaginace, vnímání signálů z prostoru. Pěstuje schopnost zachytit signály snícího těla a vědomě vstoupit do snění pohybem.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

1. - 7. září 2018

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.


Výcvik pro život III. - Solární čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

12. - 17. října 2018

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Solární čakra – síla bytí, vůle, rozhodnost, autonomie, asertivita, originalita, radost, elán, jedinečnost.


Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

19. - 21. října 2018

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.


Umění žít, umění zemřít

Komala de Amorim (Brazílie)

26. - 28. října 2018

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.


Prvotní cítění - uzdravení vnitřního dítěte

Komala de Amorim (Brazílie)

16. – 18. listopadu 2018

Pokud se nám v prvních 7mi letech života nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. „Vnitřní dítě“, v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Obnovíme-li s ním spojení, dostane-li se jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život. Zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii - Úvodní seminář

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

22. - 24. února 2019

Úvodní seminář pro 3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
Úvodní seminář vás seznámí s biodynamickou kraniosakrální terapií, se základy práce a s lektorským týmem a týmem asistentů. Tento blok je nedílnou součástí tříletého studia, nezavazuje však k účasti na celém výcviku. Je koncipován tak, aby se zájemci mohli po jeho absolvování rozhodnout, zda mají o výcvik zájem či nikoli. Součástí semináře jsou i první praktická cvičení. Bude zde upřesněna náplň tréninku, požadavky k účasti na tréninku, podmínky získání certifikátu a zápisu do mezinárodní databáze.