druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


Qigong - Orgánová sestava 5 elementů (ukázková hodina)

Soňa Šťastná

Středa 25. července 18:00 - 19:30

Název Qigong je možné přeložit jako: „Práce s životní energií″. Je to cvičení pomalých, na sebe navazujících plynulých pohybů, které přinášejí konkrétní zážitek vlastní energie a jsou velmi účinnou cestou k vnitřní rovnováze a uvolnění. Orgánová sestava 5 elementů je zdravotní cvičení pramenící z moudrosti čínské medicíny. Jeho cílem je obnovení rovnováhy sil v těle a harmonizace ducha a těla. Působí positivně na orgánový systém, každý z pěti cviků, uvolňuje jednu z akupunkturních drah (meridiánů) a posiluje orgán, který na dané dráze leží. Podporuje funkční okruhy srdce a plic, stimuluje funkční okruh jater, harmonizuje slezinu a posiluje funkční okruh ledvin. Jedná se o ukázkovou hodinu před začátkem kurzu


Tanec silových zvířat Afriky

Míša Petersen

Sobota 4. srpna 2018

Protančete se energií silových zvířat Afriky a napijte se z jejich síly, moudrosti a živosti! Nechte své tělo a duši vyjádřit se pohybem. Překročte své hranice a odhoďte všechna omezující očekávání a konvenční měřítka. Prožijte si tanec jako tvůrčí proces, ve vší jeho hloubce a obsažnosti a odevzdejte se mu bez zábran. Energie Afriky je energií Země ve své prapůvodní podobě… zemitosti, rytmu bubnu, tepu srdce… Tento večer se protančíme do naší přirozenosti a vnitřní „divočiny“, objevíme skryté aspekty naší osobnosti. Dovolte si být sami sebou, tím, kým jste. Skočte do toho! Rozproudíte životní energii v celém těle!


Lovci snů

Zita Pavlištová

4. - 11. srpna 2018, Orlické hory

Tvořivá pohybová dílna pro ty kdo chtějí rozvinout schopnosti bdělého snění, snění tělem. V ústraní v lesích, na loukach, mezi zemí a obrovským nebem, daleko od hluku města. Proces improvizace, který prohlubuje moc imaginace, vnímání signálů z prostoru. Pěstuje schopnost zachytit signály snícího těla a vědomě vstoupit do snění pohybem.


Probuzené ženství

Komala de Amorim (Brazílie)

24. - 26. srpna 2018

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

1. - 7. září 2018

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.


Metoda Trager - beztížná chůze

Luca Di Napoli (Itálie)

Víkend 29. - 30. září 2018

Rozvzpomínání se na lehkost a pohodlí. Jeden z úvodních kurzů, který vás seznamuje s metodou Trager. Přístupem, díky kterému poznáte, jak příjemně se lze cítit ve vlastním těle a jaký to je pocit, když se opravdu uvolníte. Tentokrát budeme do hloubky zkoumat naši chůzi, které se nikdo z nás nemůžeme jen tak vyhnout a která zásadně ovlivňuje to, jak sami sebe vnímáme i to jak se v životě cítíme. A připravte se na to, že tentokrát zažijete chůzi která nabíjí a která způsobuje narůstání energie.


Mohendžodáro - Příběh ženství

Olivie Pospíšilová

sobota 6. října 2018

„Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který vidět musí!“
Tajemné, zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, které je vede zpátky k sobě. Umožňuje jim naslouchat svému tělu i duši. Rozvíjí vnitřní krásu a sílu ženy, bez ohledu na věk. Asány aktivují energii pánevního dna a skrze ženské orgány ji vedou do srdce a pak dál do celého těla, povzbuzují žlázy s vnitřní sekrecí, které uvolňují estrogeny a udržují tak dynamiku mládí. Ženy, které Mohendžodáro praktikují, jsou známe svojí krásou a svěžestí do vysokého věku.


Výcvik pro život III. - Solární čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

12. - 17. října 2018

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Solární čakra – síla bytí, vůle, rozhodnost, autonomie, asertivita, originalita, radost, elán, jedinečnost.


Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

19. - 21. října 2018

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.


Umění žít, umění zemřít

Komala de Amorim (Brazílie)

26. - 28. října 2018

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.


Prvotní cítění - uzdravení vnitřního dítěte

Komala de Amorim (Brazílie)

16. – 18. listopadu 2018

Pokud se nám v prvních 7mi letech života nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. „Vnitřní dítě“, v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Obnovíme-li s ním spojení, dostane-li se jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život. Zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti.


Kontaktní slet - Brno

Zita Pavlištová, Michal Turek, Irena a Vojtěch Havlovi

Víkend 1. - 2. prosince 2018

Při dlouhém džemování se dějí proměny a zázraky. Chceme dlouhé džemy rozšířit, přenést z Prahy i do jiných míst. Slétat se v různých prostorách, poznat nové lidi a tančit dlouho: den a noc, dva dny. Zveme všechny, kdo milujete dlouhé taneční džemy, i vás kdo chcete poprvé poznat jaké to je tančit, létat, dotýkat se, improvizovat v kontaktu.


Výcvik pro život IV. - Srdeční čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

1. - 6. února 2019

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Srdeční čakra – láska, vztahy a intimita, přijetí, něha, soucit, vyrovnání protikladů.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii - Úvodní seminář

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

22. - 24. února 2019

Úvodní seminář pro 3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
Úvodní seminář vás seznámí s biodynamickou kraniosakrální terapií, se základy práce a s lektorským týmem a týmem asistentů. Tento blok je nedílnou součástí tříletého studia, nezavazuje však k účasti na celém výcviku. Je koncipován tak, aby se zájemci mohli po jeho absolvování rozhodnout, zda mají o výcvik zájem či nikoli. Součástí semináře jsou i první praktická cvičení. Bude zde upřesněna náplň tréninku, požadavky k účasti na tréninku, podmínky získání certifikátu a zápisu do mezinárodní databáze.


Výcvik pro život V. - Krční čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

7. - 12. června 2019

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Krční čakra – komunikace a tvořivost, výraz, rezonance, harmonie, vibrace.