kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


Nekonečnost mysli - Proměna reality

Wilka Zelders (Holandsko)

víkend 29. února - 1. března 2020

Seminář odhalující mozek jako mocný nástroj pro dosažení životního štěstí a duchovního růstu. Vyvádí nás ze zažitého zvyku vnímat svou mysl jako nepřítele srdce. Poznáme mysl jako naši milovanou součást, která výrazně ovlivňuje kvalitu našeho bytí ve světě. Seminář vám umožní vidět pod povrch vašich myšlenkových pochodů a odhalíte během něj svá sebeomezující přesvědčení. Získáte schopnost čistit zažité vzorce své mysli, které vám brání na cestě ke svobodě a probudíte svou “zvědavou mysl”. Naučíte se řadu mocných a přitom zábavných a příjemných postupů a technik pro uzdravování své mysli. Ty fungují na principu maximálních účinků při minimální námaze, neboť jedině u takové praxe je možné dlouhodobě setrvat.

Seminář odhalující mozek jako mocný nástroj pro dosažení životního štěstí a duchovního růstu. Vyvádí nás ze zažitého zvyku vnímat svou mysl jako nepřítele srdce. Poznáme mysl jako naši milovanou součást, která výrazně ovlivňuje kvalitu našeho bytí ve světě. Seminář vám umožní vidět pod povrch vašich myšlenkových pochodů a odhalíte během něj svá sebeomezující přesvědčení. Získáte schopnost čistit zažité vzorce své mysli, které vám brání na cestě ke svobodě a probudíte svou “zvědavou mysl”. Naučíte se řadu mocných a přitom zábavných a příjemných postupů a technik pro uzdravování své mysli. Ty fungují na principu maximálních účinků při minimální námaze, neboť jedině u takové praxe je možné dlouhodobě setrvat.


Individuální sezení - Práce s tělem dle Moshe Feldenkraise

Joe Stoller (USA)

29. února a 1. března 2020

Individuální sezení přístupu Funkční integrace Feldenkraisovy metody. Účinnost této metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch. Sezení bodyworku je dialog s těmi aspekty člověka, které organizují tonus, pohyb a vnímání sebe sama. Výsledkem je váš zážitek hluboké tělesné transformace.

Individuální sezení přístupu Funkční integrace Feldenkraisovy metody. Účinnost této metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch. Sezení bodyworku je dialog s těmi aspekty člověka, které organizují tonus, pohyb a vnímání sebe sama. Výsledkem je váš zážitek hluboké tělesné transformace.


Aplikovaná anatomie 2 dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.

Aplikovaná anatomie 2 dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.


Čtyři kroky k sobě - nenásilná komunikace

Petr Holík a Bára Herucová

7. - 8. března 2020

Intenzivní trénink nenásilné komunikace v akčním a tvořivém prostředí. Budeme rozvíjet umění respektování, soucítění, vzájemného naslouchání si a porozumění jeden druhému, které dovoluje vytvářet harmonické prostředí a vztahy. Seznámíme se s osvědčenými technikami, které nám pomohou opustit nefunkční zažité scénáře a odstranit komunikační bloky. Projdeme komplexním tréninkem dovedností na různých úrovních a zaměříme se na čtyři konkrétní kroky sdělení: pozorování, pocity s ním spojené, uvědomění si potřeb a vyslovení prosby. Nebýt vztahovačný, nebrat si kritiku osobně a porozumět potřebám a motivacím ostatních na pozadí jejich činů a chování jsou základní kameny úspěchu nenásilné komunikace. Dělat život příjemnější je naše ohromná každodenní moc – a stačí k tomu pár slov.

Intenzivní trénink nenásilné komunikace v akčním a tvořivém prostředí. Budeme rozvíjet umění respektování, soucítění, vzájemného naslouchání si a porozumění jeden druhému, které dovoluje vytvářet harmonické prostředí a vztahy. Seznámíme se s osvědčenými technikami, které nám pomohou opustit nefunkční zažité scénáře a odstranit komunikační bloky. Projdeme komplexním tréninkem dovedností na různých úrovních a zaměříme se na čtyři konkrétní kroky sdělení: pozorování, pocity s ním spojené, uvědomění si potřeb a vyslovení prosby. Nebýt vztahovačný, nebrat si kritiku osobně a porozumět potřebám a motivacím ostatních na pozadí jejich činů a chování jsou základní kameny úspěchu nenásilné komunikace. Dělat život příjemnější je naše ohromná každodenní moc – a stačí k tomu pár slov.


Nenásilná komunikace - tréninková série

Ondřej Přibyla

14. - 15. března 2020

Intenzivní trénink pro lidi, kteří chtějí být přítomní a aktivní ve světě. Kteří chtějí kolem sebe vytvářet prostředí harmonické a respektující a zároveň nekompromisně opravdové. Kteří chtějí umět stavět mosty mezi lidmi nebo mezi celými skupinami lidí a kteří chtějí umět konstruktivně vstupovat do konfliktů. Jde nám o upřimnost, opravdovost a hluboký lidský kontakt. V uzavřené skupině je možná rychlá progrese a proměny se odehrávají v hloubce.

Intenzivní trénink pro lidi, kteří chtějí být přítomní a aktivní ve světě. Kteří chtějí kolem sebe vytvářet prostředí harmonické a respektující a zároveň nekompromisně opravdové. Kteří chtějí umět stavět mosty mezi lidmi nebo mezi celými skupinami lidí a kteří chtějí umět konstruktivně vstupovat do konfliktů. Jde nám o upřimnost, opravdovost a hluboký lidský kontakt. V uzavřené skupině je možná rychlá progrese a proměny se odehrávají v hloubce.


Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.


Probuzené ženství

Komala de Amorim (Brazílie)

27. - 29. března 2020

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.


Emoce - jak ožít v těle

Ladislav Karda

28. - 29. března 2020

Dílna, která projasní řeč vašeho těla a dovolí mu naplno ožít. Rozvine celou škálu vašich možnosti být působiví, čitelní, proměnliví a otevření pocitům. Vstoupíte do těla, začnete cítit a objevíte nový svět přímo v sobě.. Budeme se učit rozeznávat jemné pohnutky v nás, drobné záchvěvy, ze kterých se rodí naše emoce. Naučíme se jak emoce nechat klíčit do všech rozmanitých podob. Uvědomíme si kudy emoce proudí do našeho těla, a jak ho dokáží zaplavit, rozehrát v něm napětí svalů, pohyb, výrazy tváře až jej zcela ovládnou. To vše pomocí hereckých technik a cvičení, neboť není mocnější cesty, jak prožívat sebe sama ve všech svých podobách. Dílna je vhodná pro všechny, kteří milují rozmanité chutě emocí a jejich projevení tělem, i pro ty, kdo se ve svém těle cítí šedí, ploší či strnulí a rádi by dosáhli větší škály možností toho kdo mohou být, co mohou cítit a jak to jejich tělo může vyjádřit.

Dílna, která projasní řeč vašeho těla a dovolí mu naplno ožít. Rozvine celou škálu vašich možnosti být působiví, čitelní, proměnliví a otevření pocitům. Vstoupíte do těla, začnete cítit a objevíte nový svět přímo v sobě.. Budeme se učit rozeznávat jemné pohnutky v nás, drobné záchvěvy, ze kterých se rodí naše emoce. Naučíme se jak emoce nechat klíčit do všech rozmanitých podob. Uvědomíme si kudy emoce proudí do našeho těla, a jak ho dokáží zaplavit, rozehrát v něm napětí svalů, pohyb, výrazy tváře až jej zcela ovládnou. To vše pomocí hereckých technik a cvičení, neboť není mocnější cesty, jak prožívat sebe sama ve všech svých podobách. Dílna je vhodná pro všechny, kteří milují rozmanité chutě emocí a jejich projevení tělem, i pro ty, kdo se ve svém těle cítí šedí, ploší či strnulí a rádi by dosáhli větší škály možností toho kdo mohou být, co mohou cítit a jak to jejich tělo může vyjádřit.


Ponořeni v extázi

Kirsty Yogini (Anglie) a Atmo Chaitanya (Lotyšsko)

Neděle 29. března 19:00 - 22:00

Synergie tantra-jógy a extatického tance. Extatická radost je naše podstata. S ní se rodíme. Je tím, čím opravdu jsme. Připojte se k nám v tento večer, v němž se naše těla a srdce spojí s naší divokou energií. Jestliže tantra-jóga připraví tělo, uvolní tenze, které brání proudění potěšení, pak v synergii s ní může být následující tanec úchvatným prožitkem. Potěšení je naše přirozenost a čeká jenom na to, až ho pocítíme, až se do něj uvolníme. Tantra-jóga nás naladí na nejrůznější frekvence potěšení, jakými jsou dech, tlukot srdce a proudění a vibrace těla, uvolnění a zvýšená citlivost.

Synergie tantra-jógy a extatického tance. Extatická radost je naše podstata. S ní se rodíme. Je tím, čím opravdu jsme. Připojte se k nám v tento večer, v němž se naše těla a srdce spojí s naší divokou energií. Jestliže tantra-jóga připraví tělo, uvolní tenze, které brání proudění potěšení, pak v synergii s ní může být následující tanec úchvatným prožitkem. Potěšení je naše přirozenost a čeká jenom na to, až ho pocítíme, až se do něj uvolníme. Tantra-jóga nás naladí na nejrůznější frekvence potěšení, jakými jsou dech, tlukot srdce a proudění a vibrace těla, uvolnění a zvýšená citlivost.


Nespoutaný hlas

Sebastiana Black

4. - 5. dubna 2020

Intenzivní soustředění s metodou Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnému, pružnému a plně vědomému hlasu. Je to možnost osvobodit se od strachu a zábran, získat důvěru ve vlastní vyjádření, prohloubit schopnost komunikace s ostatními. Projdeme technikami dýchání, pohybu, neverbálního hlasu, hlasových zvuků, tvůrčího psaní a improvizace, aby nakonec zazněla naše vlastní píseň oslavující sebe sama. Jedná se intenzivní práci v úzké skupině nejvýše 14 účastníků.

Intenzivní soustředění s metodou Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnému, pružnému a plně vědomému hlasu. Je to možnost osvobodit se od strachu a zábran, získat důvěru ve vlastní vyjádření, prohloubit schopnost komunikace s ostatními. Projdeme technikami dýchání, pohybu, neverbálního hlasu, hlasových zvuků, tvůrčího psaní a improvizace, aby nakonec zazněla naše vlastní píseň oslavující sebe sama. Jedná se intenzivní práci v úzké skupině nejvýše 14 účastníků.


Metoda Trager - regenerace kloubů

Luca Di Napoli (Itálie)

18. – 19. dubna 2020

Úvodní kurz, který vás seznamuje s metodou Trager. Přístupem, díky kterému poznáte, jak příjemně se lze cítit ve vlastním těle a jaký to je pocit, když se opravdu uvolníte.
V tomto semináři se zaměříme na klouby, způsob jejich používání a vytvoření prostředí, ve kterém mají možnost se regenerovat a podporovat nás v našem pohybu. Klouby jsou základem většiny našeho pohybu. Pokud jsme si za svůj život osvojili neobvyklé pohybové návyky nebo se u nás vytvořily nepřiměřeným svalovým napětím, je narušena křehká rovnováha mezi opotřebením a regenerací. Na tomto semináři budete nalézat lehkost ve svém pohybu. Rozpoznáte, které pohyby vás stahují a které uvolňují. Naučíte se takovým způsobům pohybu, které jsou pro klouby přirozené. Způsobům, které pro klouby znamenají oživující pohyb, spíše než pouhou námahu. Dosáhnete uvolnění a stavu těla, který umožní regeneraci opět převážit nad zátěží.

Úvodní kurz, který vás seznamuje s metodou Trager. Přístupem, díky kterému poznáte, jak příjemně se lze cítit ve vlastním těle a jaký to je pocit, když se opravdu uvolníte.
V tomto semináři se zaměříme na klouby, způsob jejich používání a vytvoření prostředí, ve kterém mají možnost se regenerovat a podporovat nás v našem pohybu. Klouby jsou základem většiny našeho pohybu. Pokud jsme si za svůj život osvojili neobvyklé pohybové návyky nebo se u nás vytvořily nepřiměřeným svalovým napětím, je narušena křehká rovnováha mezi opotřebením a regenerací. Na tomto semináři budete nalézat lehkost ve svém pohybu. Rozpoznáte, které pohyby vás stahují a které uvolňují. Naučíte se takovým způsobům pohybu, které jsou pro klouby přirozené. Způsobům, které pro klouby znamenají oživující pohyb, spíše než pouhou námahu. Dosáhnete uvolnění a stavu těla, který umožní regeneraci opět převážit nad zátěží.


Odhalený hlas

Komala de Amorim (Brazílie)

22. - 26. dubna 2020

Dvouletý profesionální výcvik pro práci s hlasem. Metoda, která přináší expanzi hlasu a rozpíná kapacitu lidské bytosti. Rozvíjí kompletní škálu podob hlasu, kterých je lidská bytost schopna a spolu s tím probouzí, oživuje a zušlechťuje tělesné, emocionální a duševní oblasti, z nichž hlas vychází. Jde o to jak zachránit přirozenou schopnost spontánně zpívat, zpěvem vyjádřit to, co vnitřně prožíváme. Zpěv je tu tvůřčí i duchovní aktivitou, terapeutickým nástrojem a prostředkem k sebevyjádření. Tato práce umožňuje rozšířit škálu rozličných vibrací hlasu a zároveň znásobit jeho sílu. Projdete vlastním hlubokým procesem odhalování svého hlasu a zároveň se připravujete, abyste mohli doprovázet druhého na cestě otevírání jeho hlasu.

Dvouletý profesionální výcvik pro práci s hlasem. Metoda, která přináší expanzi hlasu a rozpíná kapacitu lidské bytosti. Rozvíjí kompletní škálu podob hlasu, kterých je lidská bytost schopna a spolu s tím probouzí, oživuje a zušlechťuje tělesné, emocionální a duševní oblasti, z nichž hlas vychází. Jde o to jak zachránit přirozenou schopnost spontánně zpívat, zpěvem vyjádřit to, co vnitřně prožíváme. Zpěv je tu tvůřčí i duchovní aktivitou, terapeutickým nástrojem a prostředkem k sebevyjádření. Tato práce umožňuje rozšířit škálu rozličných vibrací hlasu a zároveň znásobit jeho sílu. Projdete vlastním hlubokým procesem odhalování svého hlasu a zároveň se připravujete, abyste mohli doprovázet druhého na cestě otevírání jeho hlasu.


Dílna, ve které vnášíte uvolnění do svého těla a navracíte do něj pohyblivost a lehkost. Pro přirozeně vzpřímený postoj i sed jsou oblasti ramen a pánve zásadní. Pro volný pohyb bez bolesti je pak důležitá jejich dokonalá souhra. Během kurzu budete oblast ramen, zad i pánve učit pohybovým zvykům, které jsou pro ně ideální a při kterých mohou dát vašemu pohybu oporu i energii. Obnovíte také propojení a vzájemnou komunikaci tak, aby v pohybu fungovaly pružně a vzájemně se doplňovaly. Váš pohyb tak nabude ladnosti a pružnosti, zmírní se zatěžování bolestivých oblastí. Přitom se přirozeně uklidňuje váš dech, což výrazně působí na vaši duševní pohodu a prohlubuje vaši schopnost prožívat klid a spokojenost.

Dílna, ve které vnášíte uvolnění do svého těla a navracíte do něj pohyblivost a lehkost. Pro přirozeně vzpřímený postoj i sed jsou oblasti ramen a pánve zásadní. Pro volný pohyb bez bolesti je pak důležitá jejich dokonalá souhra. Během kurzu budete oblast ramen, zad i pánve učit pohybovým zvykům, které jsou pro ně ideální a při kterých mohou dát vašemu pohybu oporu i energii. Obnovíte také propojení a vzájemnou komunikaci tak, aby v pohybu fungovaly pružně a vzájemně se doplňovaly. Váš pohyb tak nabude ladnosti a pružnosti, zmírní se zatěžování bolestivých oblastí. Přitom se přirozeně uklidňuje váš dech, což výrazně působí na vaši duševní pohodu a prohlubuje vaši schopnost prožívat klid a spokojenost.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

1. - 7. května 2020

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
V tomto odborném výcviku jsou metody a koncept biodynamiky vyučovány na
nejvyšší úrovni a jsou rozsáhle procvičovány. Výuka zahrnuje také embryologii, anatomii, fyziologii, holistické studie a principy léčení traumatu. Účelem studia těchto předmětů je poskytnout studentovi prostředky potřebné k rozpoznání projevů vrozeného zdraví organismu a k tomu, aby podpořil obnovení a vnitřní rovnováhu organismu.

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
V tomto odborném výcviku jsou metody a koncept biodynamiky vyučovány na
nejvyšší úrovni a jsou rozsáhle procvičovány. Výuka zahrnuje také embryologii, anatomii, fyziologii, holistické studie a principy léčení traumatu. Účelem studia těchto předmětů je poskytnout studentovi prostředky potřebné k rozpoznání projevů vrozeného zdraví organismu a k tomu, aby podpořil obnovení a vnitřní rovnováhu organismu.


Budování intimity, vášně a důvěry - Nenásilná komunikace

Jared Finkelstein (USA)

8. - 10 května 2020

Sexuální sebevyjádření je jedním z našich nejvýraznějších projevů. Zároveň však patří mezi ty nejzranitelnější a nejintimnější. Odráží se v něm naše sebedůvěra, odhodlání, otevřenost druhým. Veškeré naše životní zkušenosti, prožitky i zvyky v něm dostávají hmotnou podobu a odrážejí se v našem sexuálním chování i prožívání. V milujícím vztahu plném bezpečí je sexuální vztah úžasným společným dobrodružstvím plným objevování a dechberoucího poznávání partnera ve všech jeho podobách. V prostředí vzájemného přijetí se ze sexuality stává příležitost prožívat vlastní svobodu i důvěrnou blízkost druhému. Taková blízkost nechává tělo roztávat a mysl vydechnout a otevírá tak možnost hlubšího společného prožívání na tělesné úrovni.

Sexuální sebevyjádření je jedním z našich nejvýraznějších projevů. Zároveň však patří mezi ty nejzranitelnější a nejintimnější. Odráží se v něm naše sebedůvěra, odhodlání, otevřenost druhým. Veškeré naše životní zkušenosti, prožitky i zvyky v něm dostávají hmotnou podobu a odrážejí se v našem sexuálním chování i prožívání. V milujícím vztahu plném bezpečí je sexuální vztah úžasným společným dobrodružstvím plným objevování a dechberoucího poznávání partnera ve všech jeho podobách. V prostředí vzájemného přijetí se ze sexuality stává příležitost prožívat vlastní svobodu i důvěrnou blízkost druhému. Taková blízkost nechává tělo roztávat a mysl vydechnout a otevírá tak možnost hlubšího společného prožívání na tělesné úrovni.


Mistrovství a praxe v nenásilné komunikaci

Jared Finkelstein (USA)

11. května 2020, 17:00 - 21:00

Intenzivní trénink pro zkušené a zapálené praktikanty nenásilné komunikace, kteří chtějí podporu a vedení k růstu ve své praxi v sebeurčujících oblastech osobních výzev. Seminář se bude věnovat tématům, která do skupiny sami studenti přinesou. Ty poté budou společně pod vedením Jareda důkladně zkoumány. Pomocí praxe nenásilné komunikace v nich budou nalézány možnosti, jak v daných situacích probouzet soucitné lidské vztahy a proměňovat jejich vývoj směrem ke spokojenosti a spojení. Kapacita semináře je pro důkladnou práci všech omezena na 10 účastníků.

Intenzivní trénink pro zkušené a zapálené praktikanty nenásilné komunikace, kteří chtějí podporu a vedení k růstu ve své praxi v sebeurčujících oblastech osobních výzev. Seminář se bude věnovat tématům, která do skupiny sami studenti přinesou. Ty poté budou společně pod vedením Jareda důkladně zkoumány. Pomocí praxe nenásilné komunikace v nich budou nalézány možnosti, jak v daných situacích probouzet soucitné lidské vztahy a proměňovat jejich vývoj směrem ke spokojenosti a spojení. Kapacita semináře je pro důkladnou práci všech omezena na 10 účastníků.


Systemický rituál® a šamanské kolo

Komala de Amorim (Brazílie)

15. - 17. května 2020

Dílna která může být úchvatnou hrou i osudovým životním tahem. Systemický rituál je velmi živý a dynamický. Vrhá na věci jiné světlo a dovoluje proměnu. Je to způsob jak pracovat s archetypálními systémy. Šamanská práce, která dokáže vnést pohyb do oblastí života, v nichž se cítíme polapeni, odděleni, zaseknuti a zmateni. Tímto způsobem se lze dotknout konkrétních situací, jejichž škála sahá od individuálních prožitků až k rozsáhlým kolektivním zkušenostem. Vytváříme prostor pro pohyb a léčení v těch místech systému, kde je energie spoutaná, zadržována a nemůže proudit svými přirozenými směry. Rituálu se účastní celá skupina. Stejně jako ve starých tradičních šamanských praktikách, kde se skupina sešla, aby léčila jednoho či více jednotlivců.

Dílna která může být úchvatnou hrou i osudovým životním tahem. Systemický rituál je velmi živý a dynamický. Vrhá na věci jiné světlo a dovoluje proměnu. Je to způsob jak pracovat s archetypálními systémy. Šamanská práce, která dokáže vnést pohyb do oblastí života, v nichž se cítíme polapeni, odděleni, zaseknuti a zmateni. Tímto způsobem se lze dotknout konkrétních situací, jejichž škála sahá od individuálních prožitků až k rozsáhlým kolektivním zkušenostem. Vytváříme prostor pro pohyb a léčení v těch místech systému, kde je energie spoutaná, zadržována a nemůže proudit svými přirozenými směry. Rituálu se účastní celá skupina. Stejně jako ve starých tradičních šamanských praktikách, kde se skupina sešla, aby léčila jednoho či více jednotlivců.


Mistrovství a praxe v nenásilné komunikaci

Jared Finkelstein (USA)

15. května 2020, 17:00 - 21:00, Pardubice

Intenzivní trénink pro zkušené a zapálené praktikanty nenásilné komunikace, kteří chtějí podporu a vedení k růstu ve své praxi v sebeurčujících oblastech osobních výzev. Seminář se bude věnovat tématům, která do skupiny sami studenti přinesou. Ty poté budou společně pod vedením Jareda důkladně zkoumány. Pomocí praxe nenásilné komunikace v nich budou nalézány možnosti, jak v daných situacích probouzet soucitné lidské vztahy a proměňovat jejich vývoj směrem ke spokojenosti a spojení. Kapacita semináře je pro důkladnou práci všech omezena na 10 účastníků.

Intenzivní trénink pro zkušené a zapálené praktikanty nenásilné komunikace, kteří chtějí podporu a vedení k růstu ve své praxi v sebeurčujících oblastech osobních výzev. Seminář se bude věnovat tématům, která do skupiny sami studenti přinesou. Ty poté budou společně pod vedením Jareda důkladně zkoumány. Pomocí praxe nenásilné komunikace v nich budou nalézány možnosti, jak v daných situacích probouzet soucitné lidské vztahy a proměňovat jejich vývoj směrem ke spokojenosti a spojení. Kapacita semináře je pro důkladnou práci všech omezena na 10 účastníků.


Kontaktní slet - Brno

Zita Pavlištová, Michal Turek

Víkend 16. - 17. května 2020

Při dlouhém džemování se dějí proměny a zázraky. Chceme dlouhé džemy rozšířit, přenést z Prahy i do jiných míst. Slétat se v různých prostorách, poznat nové lidi a tančit dlouho: den a noc, dva dny. Zveme všechny, kdo milujete dlouhé taneční džemy, i vás kdo chcete poprvé poznat jaké to je tančit, létat, dotýkat se, improvizovat v kontaktu.

Při dlouhém džemování se dějí proměny a zázraky. Chceme dlouhé džemy rozšířit, přenést z Prahy i do jiných míst. Slétat se v různých prostorách, poznat nové lidi a tančit dlouho: den a noc, dva dny. Zveme všechny, kdo milujete dlouhé taneční džemy, i vás kdo chcete poprvé poznat jaké to je tančit, létat, dotýkat se, improvizovat v kontaktu.


Nenásilná komunikace - aby děti a rodiče mohli vzkvétat

Jared Finkelstein (USA)

16. - 17. května 2020, Pardubice

Seminář nenásilné komunikace pro rodiče a poskytovatele dětské péče, stejně jako pro dospělé děti, které chtějí zlepšit či porozumět komunikaci mezi nimi a svými rodiči. Nenásilná komunikace nás učí vzájemně komunikovat s dětmi s jasným záměrem v naší mysli a srdci, a s vědomím, že se díváme za chování naše i našich dětí, a místo toho se soustřeďujeme na potřeby, které motivují všechny naše akce.

Seminář nenásilné komunikace pro rodiče a poskytovatele dětské péče, stejně jako pro dospělé děti, které chtějí zlepšit či porozumět komunikaci mezi nimi a svými rodiči. Nenásilná komunikace nás učí vzájemně komunikovat s dětmi s jasným záměrem v naší mysli a srdci, a s vědomím, že se díváme za chování naše i našich dětí, a místo toho se soustřeďujeme na potřeby, které motivují všechny naše akce.


Procitání

Tiago (Dánsko)

22. - 24. května 2020

Rozpoznání, posílení a používání ženské síly. Proces, kterým vás vede Tiago, duchovní učitelka a skvělá terapeutka, je cesta mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Když ženství pochopíme jako způsob existence, který dovoluje uskutečňovat záměr duše, potom toužíme poznat a probudit svoji sílu a spojit se s ní. Toužíme naplno procitnout do ženského těla, a v něm navázat duchovní spojení.

Rozpoznání, posílení a používání ženské síly. Proces, kterým vás vede Tiago, duchovní učitelka a skvělá terapeutka, je cesta mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Když ženství pochopíme jako způsob existence, který dovoluje uskutečňovat záměr duše, potom toužíme poznat a probudit svoji sílu a spojit se s ní. Toužíme naplno procitnout do ženského těla, a v něm navázat duchovní spojení.


Přijetí sebe bez výhrad - Nenásilná komunikace

Jared Finkelstein (USA)

23. - 24. května 2020, Brno

Skutečná změna začíná uvnitř. Každý z nás touží po naplňujících vztazích a světě plném soucitu. Muset změnit svět, abychom se sami mohli začít cítit dobře, je vpravdě zdrcující úkol. Naštěstí existuje cesta, která je příjemnější i dosažitelnější. Ve chvíli, kdy naleznete mír a přijetí sami uvnitř sebe, jako byste se v takovém světě rázem ocitli. A co víc, tento váš svět se neomylně začíná promítat i do světa kolem vás a měnit vaše okolí.

Skutečná změna začíná uvnitř. Každý z nás touží po naplňujících vztazích a světě plném soucitu. Muset změnit svět, abychom se sami mohli začít cítit dobře, je vpravdě zdrcující úkol. Naštěstí existuje cesta, která je příjemnější i dosažitelnější. Ve chvíli, kdy naleznete mír a přijetí sami uvnitř sebe, jako byste se v takovém světě rázem ocitli. A co víc, tento váš svět se neomylně začíná promítat i do světa kolem vás a měnit vaše okolí.


Výcvik pro život I. - Základní čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

29. května - 3. června 2020, Buchov

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Základní čakra – výživa kořenů, instinkty přežití, spojení se zemí, životní síla, základní strachy.

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Základní čakra – výživa kořenů, instinkty přežití, spojení se zemí, životní síla, základní strachy.


Čchi Kung - Osm kusů brokátu

Michal Ďuro

30. - 31. května 2020

Seminář přinese nezvykle propracovaný pohled na energetický systém lidského organismu. Čchi Kung neboli „práce s životní energií“ je jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny. Sestava Osm kusů brokátu je cvičení, které podporuje zdraví jednotlivých orgánů, posiluje imunitu, harmonizuje hormonální systém, ale také aktivuje naši duševní sílu a schopnost prožívat štěstí. Nezvyklé souvislosti a hloubka porozumění jsou důvodem, proč doporučujeme dílnu i těm, kteří tuto formu již znají či vyučují.

Seminář přinese nezvykle propracovaný pohled na energetický systém lidského organismu. Čchi Kung neboli „práce s životní energií“ je jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny. Sestava Osm kusů brokátu je cvičení, které podporuje zdraví jednotlivých orgánů, posiluje imunitu, harmonizuje hormonální systém, ale také aktivuje naši duševní sílu a schopnost prožívat štěstí. Nezvyklé souvislosti a hloubka porozumění jsou důvodem, proč doporučujeme dílnu i těm, kteří tuto formu již znají či vyučují.


Vyladění těla - Trager® a kontaktní improvizace

Ingrid Hörlezeder

6. - 7. června 2020

Pohybová dílna spojuje Trager® metodu a kontaktní improvizaci v jeden okouzlující celek. Ukazuje společnou esenci obou přístupů a umocňuje tělesný zážitek, který v jedné a nebo druhé oblasti můžete dosáhnout. Dílna v níž poznáte universální pohybové principy vlastní oběma disciplínám, budete s nimi pracovat a rozvinete je v svém těle. Synergie obou přístupů, dovolí rozšířit tělesné chápání, pohybovou inteligenci i vnímavost účastníků. Posune dál vaše dovednosti, jste-li studenty či praktikanty Trager® metody a stejně tak vám nabídne nový hlubší způsob práce s tělem jste-li tanečníky kontaktní improvizace. Poznáte jak vnímání souvisí se schopností snadno, efektivně a přesně se hýbat a jak fyzický kontakt poskytuje mnoho informací pro vlastní pohyb.

Pohybová dílna spojuje Trager® metodu a kontaktní improvizaci v jeden okouzlující celek. Ukazuje společnou esenci obou přístupů a umocňuje tělesný zážitek, který v jedné a nebo druhé oblasti můžete dosáhnout. Dílna v níž poznáte universální pohybové principy vlastní oběma disciplínám, budete s nimi pracovat a rozvinete je v svém těle. Synergie obou přístupů, dovolí rozšířit tělesné chápání, pohybovou inteligenci i vnímavost účastníků. Posune dál vaše dovednosti, jste-li studenty či praktikanty Trager® metody a stejně tak vám nabídne nový hlubší způsob práce s tělem jste-li tanečníky kontaktní improvizace. Poznáte jak vnímání souvisí se schopností snadno, efektivně a přesně se hýbat a jak fyzický kontakt poskytuje mnoho informací pro vlastní pohyb.


Podoby duše - proměny těla v tanci butoh

Motoya Kondo (Japonsko) a Tiziana Longo (Itálie)

13. - 14. června 2020

Dílna japonského tanečního umění Butoh se vydává do nekonečného prostoru proměn lidského těla, míří k jeho podstatě, ukazuje jeho obrovské hloubky a možnosti v uměleckém vyjádření. To co nás zajímá je čistá a naplněná forma, spojená s prožíváním. Hledáme formu, která není svázána tradicemi, protože ty nás v čase rychlých proměn vzdalují od reality. Narozdíl od stylizovaného pojetí nabízíme možnost chápat Butoh v jeho esenci jako osvobozenou formu, spojenou s naším vlastním skutečným bytím. Tanec v němž se odhalují a zhmotňují (zobrazují, ukazují) podoby duše.

Dílna japonského tanečního umění Butoh se vydává do nekonečného prostoru proměn lidského těla, míří k jeho podstatě, ukazuje jeho obrovské hloubky a možnosti v uměleckém vyjádření. To co nás zajímá je čistá a naplněná forma, spojená s prožíváním. Hledáme formu, která není svázána tradicemi, protože ty nás v čase rychlých proměn vzdalují od reality. Narozdíl od stylizovaného pojetí nabízíme možnost chápat Butoh v jeho esenci jako osvobozenou formu, spojenou s naším vlastním skutečným bytím. Tanec v němž se odhalují a zhmotňují (zobrazují, ukazují) podoby duše.


K pramenům tance

Mishka Barnett (Německo)

19. - 21. června 2020

Tanečně-pohybová dílna o tom, kde vzniká první pohyb, co je pro něj podnětem a kam nás chce odnést. Mishka Barnett, manželka a spolupracovnice duchovního učitele Michaela Barnetta, fyzická i duchovní, zároveň hluboce ponořená do práce s energií. Povede vás tam, kde si lidská bytost může uvědomit, co je podstatou bytí. Poznáte a naučíte se používat řadu postupů, které rozvinou vaši schopnost osvobodit se od únavných vzorců a návyků, které máte tendenci často bezděčně opakovat. Když se vám podaří vykročit ze zajetých kolejí, síla tance vás vezme na nová, ukrytá, dosud nepoznaná místa. Ve spojení se svým břichem a s otevřeným srdcem necháme duši pohybu, aby nás vzala s sebou na kouzelná místa uvnitř nás.

Tanečně-pohybová dílna o tom, kde vzniká první pohyb, co je pro něj podnětem a kam nás chce odnést. Mishka Barnett, manželka a spolupracovnice duchovního učitele Michaela Barnetta, fyzická i duchovní, zároveň hluboce ponořená do práce s energií. Povede vás tam, kde si lidská bytost může uvědomit, co je podstatou bytí. Poznáte a naučíte se používat řadu postupů, které rozvinou vaši schopnost osvobodit se od únavných vzorců a návyků, které máte tendenci často bezděčně opakovat. Když se vám podaří vykročit ze zajetých kolejí, síla tance vás vezme na nová, ukrytá, dosud nepoznaná místa. Ve spojení se svým břichem a s otevřeným srdcem necháme duši pohybu, aby nás vzala s sebou na kouzelná místa uvnitř nás.


Duch místa

Martin Hak a Zita Pavlištová

16. - 20. července 2020, Orlické hory

Duch místa sídlí ve stromech, v zátokách řeky a tůních, promlouvá v šelestění listů, ukrývá se v nejužších soutěskách cest a hvízdá ve skalách. Pojďte se vydat do tajemné krajiny a vstoupit do ní a vnímat ji celou bytostí. Nechat se vést na místa která ukrývají příběh, která promlouvají k duši a všemi tělesnými smysly proudí k našemu vědomí a vyvolávají tělesné pocity, vzpomínky, příběhy. Umění prožívat a vyprávět příběhy je nám vlastní a přirozeně toužíme se mu otevřít. Čtyři dny strávíme spolu v krajině, abychom tělem a pak slovy hledali příběhy toho místa.

Duch místa sídlí ve stromech, v zátokách řeky a tůních, promlouvá v šelestění listů, ukrývá se v nejužších soutěskách cest a hvízdá ve skalách. Pojďte se vydat do tajemné krajiny a vstoupit do ní a vnímat ji celou bytostí. Nechat se vést na místa která ukrývají příběh, která promlouvají k duši a všemi tělesnými smysly proudí k našemu vědomí a vyvolávají tělesné pocity, vzpomínky, příběhy. Umění prožívat a vyprávět příběhy je nám vlastní a přirozeně toužíme se mu otevřít. Čtyři dny strávíme spolu v krajině, abychom tělem a pak slovy hledali příběhy toho místa.


Sexualita, láska a partnerství

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

17. - 19. července 2020

Sexuální energie a touha po lásce jsou motorem, který nás žene do vztahů. Ale zároveň nedostatek pochopení a komunikace kolem sexu, lásky a vztahu nám brání v dosažení skutečné intimity. Proto je tento seminář věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.

Sexuální energie a touha po lásce jsou motorem, který nás žene do vztahů. Ale zároveň nedostatek pochopení a komunikace kolem sexu, lásky a vztahu nám brání v dosažení skutečné intimity. Proto je tento seminář věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.


Vnímání - svalové řetězce a mechanismy pohybu

Yakir Elkayam (Izrael)

23. - 26. července 2020

Intenzivní dílna z cyklu Vnímání – katalyzátor proměny a uzdravení věnovaná dosažení dokonalého pohybového obrazu svého těla a schopnosti jemné práce se způsoby svého pohybu. Pomocí ztělesněné meditace, vizualizací, anatomických poznání a vybraných nástrojů feldenkraisovy metody probouzíte vědomí svého fyziologického pohybu, tělesné stavby i vašeho somato-emočního těla. Oživujete vědomí svého těla a přitom jako byste začínali barvitěji cítit, pozorněji vnímat a plněji prožívat – neboť probudit se do vlastního těla znamená probudit se do samotného života.

Intenzivní dílna z cyklu Vnímání – katalyzátor proměny a uzdravení věnovaná dosažení dokonalého pohybového obrazu svého těla a schopnosti jemné práce se způsoby svého pohybu. Pomocí ztělesněné meditace, vizualizací, anatomických poznání a vybraných nástrojů feldenkraisovy metody probouzíte vědomí svého fyziologického pohybu, tělesné stavby i vašeho somato-emočního těla. Oživujete vědomí svého těla a přitom jako byste začínali barvitěji cítit, pozorněji vnímat a plněji prožívat – neboť probudit se do vlastního těla znamená probudit se do samotného života.


Spojenci přílivu

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin (Švýcarsko)

30. července - 2. srpna 2020

První ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.

První ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.


Právo být - vtěleni a na svém místě

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

25. - 27. září 2020

Víkendová dílna, která přináší tělesný zážitek energie předků, ke kterým budeme směřovat prostřednictvím Systemického rituálu, konstelační práce, meditace a uvědomění, modlitby a sdílení. Pochopení Vývojové teorie a zkušenosti z oblasti Léčení traumatu (Somatic Experiencing) významně posouvají celý proces a podporují jeho transformační sílu.
Účastníci zde mají možnost zažívat uzemněný pocit bezpečí, který pomáhá vytvořit prostředí v němž převládá porozumění, uzdravení a obnovení základního práva být. To je pocit, že jsme v na správném místě, se správnými lidmi a schopni jít v životem kupředu.

Víkendová dílna, která přináší tělesný zážitek energie předků, ke kterým budeme směřovat prostřednictvím Systemického rituálu, konstelační práce, meditace a uvědomění, modlitby a sdílení. Pochopení Vývojové teorie a zkušenosti z oblasti Léčení traumatu (Somatic Experiencing) významně posouvají celý proces a podporují jeho transformační sílu.
Účastníci zde mají možnost zažívat uzemněný pocit bezpečí, který pomáhá vytvořit prostředí v němž převládá porozumění, uzdravení a obnovení základního práva být. To je pocit, že jsme v na správném místě, se správnými lidmi a schopni jít v životem kupředu.


Výcvik pro život II. - Sakrální čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

2. - 7. října 2020, Buchov

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Sakrální čakra – plynutí a spojení, emocionální identita, potěšení a sexualita, základní právo cítit.

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Sakrální čakra – plynutí a spojení, emocionální identita, potěšení a sexualita, základní právo cítit.


Umění žít, umění zemřít

Komala de Amorim (Brazílie)

16. - 18. října 2020

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.


Imunita - Tajemství v poli vědění

Etienne Peirsman (USA)

5. - 8. listopadu 2020

Funkce a dynamika imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky. Uchvacující seminář přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá vaše tělo k vrcholu zdraví.

Funkce a dynamika imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky. Uchvacující seminář přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá vaše tělo k vrcholu zdraví.


Prvotní cítění - uzdravení vnitřního dítěte

Komala de Amorim (Brazílie)

27. - 29. listopadu 2020

Pokud se nám v prvních 7mi letech života nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. „Vnitřní dítě“, v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Obnovíme-li s ním spojení, dostane-li se jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život. Zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti.

Pokud se nám v prvních 7mi letech života nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. „Vnitřní dítě“, v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Obnovíme-li s ním spojení, dostane-li se jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život. Zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti.


Vtělení lidské bytosti

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin (Švýcarsko)

24. - 27. února 2021

Druhý ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.

Druhý ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.


Trager® přístup - nový profesionální výcvik

Luca Di Napoli (Itálie), Dante Marchini (Itálie), Piermario Clara (Itálie), Ingrid Hörlezeder (Rakousko)

13. - 18. dubna 2021

Zahájení dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.

Zahájení dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.


Více než tělo

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin (Švýcarsko)

5. - 8. června 2021

Závěrečný ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.

Závěrečný ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.