druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


Qigong - Osm kusů brokátu I.

Michal Ďuro

15. - 16. prosince 2018

První z řady čtyř volně navazujících seminářů přinese nezvykle propracovaný pohled na energetický systém lidského organismu. Qigong je jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny. Zvyšuje pohyblivost, posiluje a harmonizuje tělo i ducha. Rozvíjí intelektuální schopnosti, podporuje kreativitu a koncentraci. Napomáhá zvládání stresu a každodenních situací. Naučíte se cvičení tak aby za vás vedení postupně převzala vnitřní inteligence. Nezvyklé souvislosti a hloubka porozumění jsou důvodem, proč doporučujeme dílnu i těm, kteří tuto formu již znají či vyučují.


Adventní tantrajóga pro srdce s harmoniem

Dagmar Volfová

Neděle 16. prosince 18:00 - 21:00

Adventní večerní cvičení s harmoniem. Sváteční seminář zaměřený na jemnost a lehkost krajiny srdce. Na klid a harmonii v nás pro období adventu. A jako malé varhany bude znít zvuk harmonia, inspirace vibrující životem, s níž se spojí náš hlas při zpěvu manter. Léčivé vibrace tónů se tak šíří celým tělem a harmonizují energii probuzenou cvičením. Jóga, které se budeme věnovat, vychází z tantrických principů práce s energií a s čakrami. Připojíme i další jednoduchá cvičení na probouzení životních vibrací v nás. Spojíme se se svou vnitřní krajinou. Prakticky nám to pomůže zpracovat emoce, spřátelit se se svou myslí a srdcem. Jsme pak schopni rozvinout schopnosti koncentrace a relaxace.


Tanec jako modlitba

Kateřina Stejskalová

Sobota 22. prosince 18:30 - 21:00

Svateční cyklus tanečních večerů s lektorkou tance Movement Medicine Kateřinou Stejskalovou. Čas pro zastavení se ve vědomém pohybu, sami i s druhými. Sváteční čas nás zve k hlubokým kontaktům s božským v nás i kolem nás. Tanec dává formu neviditelnému. Můžeme vyjadřovat pohybem to, co se těžko vyjadřuje slovy, a proměňovat tak svůj tanec v modlitbu. V tanci a ve spojení s tělem, je snazší otevřít dveře, za které jsme nevědomky zavřeli přirozenost a divokost své duše.


Tanec v tichu hor a kontaktní rituály

Zita Pavlištová

28. prosince 2018 - 1. ledna 2019

Konec roku uprostřed zasněžených lesů a strání teplém domě otevřeném do krajiny s výhledem na všechnu tu krásu kolem. Pět zimních dní spolu v Orlických horách, protančené večery. Hledání nových rituálů pro čas, kdy jeden rok střídá druhý. Možnost zastavit se, být si blízko a vidět sám sebe čistě. Cítit své tělo a naslouchat si hluboce. Porozumět, jak málo stačí. To je pro nás boží Silvestr.


Nenásilná komunikace - tréninková série

Ondřej Přibyla

5. - 6. ledna 2019

Intenzivní trénink pro lidi, kteří chtějí být přítomní a aktivní ve světě. Kteří chtějí kolem sebe vytvářet prostředí harmonické a respektující a zároveň nekompromisně opravdové. Kteří chtějí umět stavět mosty mezi lidmi nebo mezi celými skupinami lidí a kteří chtějí umět konstruktivně vstupovat do konfliktů. Jde nám o upřimnost, opravdovost a hluboký lidský kontakt. V uzavřené skupině je možná rychlá progrese a proměny se odehrávají v hloubce.


Metoda Trager - dech je život

Luca Di Napoli (Itálie)

11. – 13. ledna 2019

Úvodní kurz, který vás seznamuje s metodou Trager. Přístupem, díky kterému poznáte, jak příjemně se lze cítit ve vlastním těle a jaký to je pocit, když se opravdu uvolníte.
Tentokrát budeme do hloubky zkoumat dýchání, základní životní funkci, která je osobitá pro každého z nás, aniž bychom si to uvědomovali. Způsob našeho dýchání do jisté míry odráží náš vztah k životu. Bez dýchání nelze přežít a vše, co nám ztěžuje či dokonce znemožňuje dýchat, může působit jako ohrožení života. Na semináři se dozvíme, jaké vlivy krátkodobě a dlouhodobě mění způsob našeho dýchání a naučíme se efektivním technikám jimiž lze ovlivnit hloubku a kvalitu dechu a spolu s tím postupně uvolňovat nejrůznější fyzické a psychické obtíže.


Trager® přístup - profesionální výcvik

Luca Di Napoli (Itálie)

11. - 13. ledna 2019

Úvodní seminář dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.


Mohendžodáro - Pohled do vesmíru

Olivie Pospíšilová

sobota 19. ledna 2019

„Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který vidět musí!“
Tajemné, zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, které je vede zpátky k sobě. Umožňuje jim naslouchat svému tělu i duši. Rozvíjí vnitřní krásu a sílu ženy, bez ohledu na věk. Asány aktivují energii pánevního dna a skrze ženské orgány ji vedou do srdce a pak dál do celého těla, povzbuzují žlázy s vnitřní sekrecí, které uvolňují estrogeny a udržují tak dynamiku mládí. Ženy, které Mohendžodáro praktikují, jsou známe svojí krásou a svěžestí do vysokého věku.


Feldenkraisova metoda - zázračné kruhy

Joe Stoller (USA)

26. - 27. ledna 2019

Kruhy nám dovolují souvislý pohyb, spojují dva opačné směry a dovolují změny bez odporu a námahy. V práci Moshe Feldenkraise jsou kruhy jedním z klíčových témat. Tím, že prostupují každou naší částí a vzájemně na sebe reagují, umožňují nám sledovat spojení, která nás často překvapí. Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Zjišťujeme při ní, jak se pohybovat s menší námahou a větší harmonií. Efektivita metody spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit jejich fungování.


Práce s tělem dle Moshe Feldenkraise

Joe Stoller (USA)

28. ledna - 1. února 2019, Žíl v Orlických horách

5 dní intenzivní rozvíjející výuky Feldenkraisovy metody v oblasti práce s tělem druhého člověka (bodywork a masáže). Aplikace dovedností, poznatků a přístupů Feldenkraisovy metody proměňují sezení bodyworku v dialog s těmi aspekty člověka, které organizují tonus, pohyb a vnímání sebe sama. To je způsob, při němž pak klient zažívá hlubokou, tělesnou zkušenost transformace. Práce s tělem klienta ve Feldenkraisově metodě velmi důkladně propracovaná ale už první z jejích základních principů a dovedností, dokážeme-li je správně uchopit, mohou nejen obohatit, ale podstatně přispět k efektivitě jakékoli bodywork a nebo masážní praxe.


Výcvik pro život IV. - Srdeční čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

1. - 6. února 2019

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Srdeční čakra – láska, vztahy a intimita, přijetí, něha, soucit, vyrovnání protikladů.


Svoboda ve spojení - kontaktní improvizace

Joe Stoller (USA)

2. - 3. února 2019, Žíl v Orlických horách

Zažít takhle kontaktní improvizaci máte šanci jen výjimečně. Je to přístup, který ve vás rozšíří pocit plnosti, otevřenosti, něhy, prostoty, přímosti, důvěry a odevzdání. Skrze dotek improvizujeme svou pohodu a tělesnou moudrost. Čas se zpomalí a smysly se otevřou. Víkendový retreat kontaktní improvizace v němž se zaměříme na to, jak prožívat svobodu a požitek v mezích, které jsou dány. Někdy zadáním, někdy vlastním rozhodnutím a někdy už jen tím, že tančíme v kontaktu.


Čistý dotek

Nick Pole

15. - 17. února 2019

Průkopnický seminář s Nickem Polem, autorem knihy „Slova, která se dotýkají (aneb jak klást otázky, na které vaše tělo dokáže odpovědět)”. Seznámíme se s konceptem Čistého doteku, který přináší nová poznání na poli komunikace s tělem. V této dílně budeme zkoumat jak komunikovat: přímo s tělem skrze citlivý naslouchající dotek, skrze vědomý pohyb a slova, která se těla dotknou. V druhé části dílny pak hledat spojení mezi citlivým vnímavým dotekem a čistou řečí vědomou si pocitů a vjemů.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii - Úvodní seminář

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

22. - 24. února 2019

Úvodní seminář pro 3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
Úvodní seminář vás seznámí s biodynamickou kraniosakrální terapií, se základy práce a s lektorským týmem a týmem asistentů. Tento blok je nedílnou součástí tříletého studia, nezavazuje však k účasti na celém výcviku. Je koncipován tak, aby se zájemci mohli po jeho absolvování rozhodnout, zda mají o výcvik zájem či nikoli. Součástí semináře jsou i první praktická cvičení. Bude zde upřesněna náplň tréninku, požadavky k účasti na tréninku, podmínky získání certifikátu a zápisu do mezinárodní databáze.


Absolutorium výcviku 2015 - 2019 v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

27. února - 3. března 2019

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.


Nespoutaný hlas

Sebastiana Black

6. - 7. dubna 2019

Intenzivní soustředění s metodou Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnému, pružnému a plně vědomému hlasu. Je to možnost osvobodit se od strachu a zábran, získat důvěru ve vlastní vyjádření, prohloubit schopnost komunikace s ostatními. Projdeme technikami dýchání, pohybu, neverbálního hlasu, hlasových zvuků, tvůrčího psaní a improvizace, aby nakonec zazněla naše vlastní píseň oslavující sebe sama. Jedná se intenzivní práci v úzké skupině nejvýše 12 účastníků.


Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

12. - 14. dubna 2019

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.