druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

23. - 25. března 2018

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.


Metoda Trager - význam čelisti a jazyka

Luca Di Napoli (Itálie)

31. března - 1. dubna

Rozvzpomínání se na lehkost a pohodlí. Jeden z úvodních kurzů, který vás seznamuje s metodou Trager. Přístupem, díky kterému poznáte, jak příjemně se lze cítit ve vlastním těle a jaký to je pocit, když se opravdu uvolníte. Tentokrát bude kurz cíleně zaměřený na to, jak pracovat s jazykem a čelistí a jak tyto oblasti ovlivňují stav celého těla. Naučíme se k nim přistupovat tak, aby se postupně uvolňovalo napětí, které je v nich uloženo. Na vlastní kůži pocítíme, kolik napětí odejde v souvislosti s tím i z ostatních částí těla.


Průvodce do neznáma - model pěti fází smutku

Ricardo Diaz Mallofre (Španělsko)

6. - 8. dubna 2018

Potkat sama sebe, potkat toho druhého v té nejintimnější chvíli, jakou si dokážeme představit. Ten, kdo ví, že za chvíli přejde na druhý břeh, tím víc touží být v posledních chvílích někomu blízko. A ten, kdo zůstává s umírajícím, jako by někde uvnitř toužil přiblížit se, poznat ho víc a doprovodit ho ještě o kousek dál. Spolu s ním jít magickou krajinou, která obklopuje smrt. Dát mu pocítit, že není sám a těšit se z jeho vzácné blízkosti. Obdarovat se navzájem…


Mohendžodáro - Vnitřní zrak

Olivie Pospíšilová

Sobota 7. dubna 2018

„Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který vidět musí!“
Tajemné, zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, které je vede zpátky k sobě. Umožňuje jim naslouchat svému tělu i duši. Rozvíjí vnitřní krásu a sílu ženy, bez ohledu na věk. Asány aktivují energii pánevního dna a skrze ženské orgány ji vedou do srdce a pak dál do celého těla, povzbuzují žlázy s vnitřní sekrecí, které uvolňují estrogeny a udržují tak dynamiku mládí. Ženy, které Mohendžodáro praktikují, jsou známe svojí krásou a svěžestí do vysokého věku.


Nespoutaný hlas

Sebastiana Black

7. - 8. dubna 2018

Intenzivní soustředění s metodou Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnému, pružnému a plně vědomému hlasu. Je to možnost osvobodit se od strachu a zábran, získat důvěru ve vlastní vyjádření, prohloubit schopnost komunikace s ostatními. Projdeme technikami dýchání, pohybu, neverbálního hlasu, hlasových zvuků, tvůrčího psaní a improvizace, aby nakonec zazněla naše vlastní píseň oslavující sebe sama. Jedná se intenzivní práci v úzké skupině nejvýše 12 účastníků.


Probuzené ženství - nový běh

Komala de Amorim (Brazílie)

13. - 15. dubna 2018

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.


První pohyby - spojení nebe a země

Ellynne Skove (USA)

20. - 21. dubna 2018, Rožnov pod Radhoštěm

Dvoudenní dílna v níž znovu prakticky projdeme zkušeností s vývojovými pohyby, které utvářely naše tělo a s ním i celou naši bytost. Vrátíme se na počátek našeho vývoje od početí do chvíle kdy jsme dosáhli vzpřímeného postoje. Proces, kterým nás provede přední americká odbornice a terapeutka E.Skove, je vzrušující, dokáže doplnit či osvětlit některá prázdná místa ve vlastním vývoji a zároveň je důležitou přípravou pro ty, kdo se chtějí absolvovat odborný výcvik pro práci s dětmi v této oblasti.


Nenásilná komunikace

Ondřej Přibyla

20. - 21. dubna 2018

Já… Ty… My… a svět. Principy nenásilné komunikace hned od začátku výrazně proměňují nejen vaše chování, ale hlavně vnímání. Vztahu k sobě, k druhému, ke skupině a k okolnímu světu. Každý něco potřebuje, po něčem touží, o něčem sní. Na koho brát ohled, a jak moc? Jak spolu o tom mluvit? Jak najít zdravý vztah k svým potřebám a touhám? Nezapomínat na sebe, ale také neprosazovat se na úkor ostatních? Nenásilná komunikace je metoda zvládání konfliktů a pěstování kvalitních vztahů. Učí, jak skrze jasnou a otevřenou komunikaci budovat ve vztazích důvěru a nevytvářet emocionální odpad.


Pohyby života - vývoj

Ellynne Skove (USA)

Neděle 22. dubna 2018

Motorický vývoj od početí až do stoje, z jádra k periferii. Projdeme vývojovými pohyby tak, jak po sobě následovaly od prenatálního období, přes porod až po vzpřímený postoj. Skrze vlastní prožitek prozkoumáme pohybové vzorce přitažení, odtlačení, a natažení se. Ze své vlastní perspektivy poznáme a přivedeme do svého vědomí porod a proces, jímž vznikal vzpřímený postoj a chůze. Dílna, v níž dostáváme možnost osvobodit svůj pohyb, naplnit jej potěšením, najít organický postoj pro své tělo, možná zpracovat nevyřešené trauma. Prozkoumáme, jak funguje architektura lidského těla mezi nebem a zemí.


Profesionální supervize pro terapeuty v oblasti kojeneckých vývojových pohybů a psychologie porodu

Ellynne Skove (USA)

Pátek 27. dubna 2018 16:00 - 20:00

Vedená skupinová supervize v menším kruhu pro terapeuty a praktikanty, kteří se zabývají kojeneckými vývojovými pohyby, jógou pro miminka, porodní psychologií. Ve skupině se lépe učíme ze zkušenosti druhých. Mnoho otázek, které praktikanti mají jsou společnými tématy pro ostatní. To nám pomáhá uvědomit si, že některá témata, se kterými se setkáváme v naší práci, jsou univerzální.
Individuální konzultace a terapie


Výcvik v oblasti kojeneckých vývojových pohybů a psychologie porodu

Ellynne Skove (USA)

28. dubna – 1. května 2018

Profesionální výcvik s přední americkou terapeutkou Ellynne Skove v oblasti vývojových pohybů a jógy pro miminka. Výcvik ocení profesionálové pracující v oblastech dětského zdraví a ošetřovatelství, ergoterapie, práce s tělem, taneční a pohybové terapie, jógy, psychologie, kraniosakrální terapie, psychologie porodu a pediatrie. Výcvik umožňuje získat zkušenosti a znalosti kojeneckých vývojových pohybových vzorců, principů prenatální psychologie a psychologie porodu a zdraví, pozorovací schopnosti a veškeré dovednosti pro začlenění této práce do vlastní odborné praxe.


Hlas a síla projevu

Komala de Amorim (Brazílie)

4. - 6. května 2018

Hlas je jedním z nejdůležitějších nástrojů lidského vyjádření. Zpívající hlas je spontánní, nelogický, prvotní, a je to přímý prostředek k vyjádření naší vnitřní reality. Hlas, který spojuje a vyjadřuje široké a bohaté spektrum zvuků, ukrývajících se uvnitř nás, se stává cestou skrze náš lidský potenciál. Tato cesta začíná od nejnižších zvuků fyzické síly první čakry, vede přes vitalitu a hravost v oblasti břicha, sílu a přítomnost solar plexu, něžné láskyplné zvuky v našem srdci, tvůrčí prostor hrdla, k vysoké frekvenci šesté čakry až k nejvyšším a tichým vibracím čakry sedmé. Objevováním a zkoumáním zvuků přicházejících z různých energetických center našeho těla znovu spojujeme a vyjadřujeme naše fyzické, emocionální a duševní stavy. Přinášíme tak jasnost, radost a klid našemu bytí.


Nenásilná komunikace - nová tréninková série

Ondřej Přibyla

5. - 6. května, 2. - 3. června, 23. - 24. června 2018

Intenzivní trénink pro lidi, kteří chtějí být přítomní a aktivní ve světě. Kteří chtějí kolem sebe vytvářet prostředí harmonické a respektující a zároveň nekompromisně opravdové. Kteří chtějí umět stavět mosty mezi lidmi nebo mezi celými skupinami lidí a kteří chtějí umět konstruktivně vstupovat do konfliktů. Jde nám o upřimnost, opravdovost a hluboký lidský kontakt. V uzavřené skupině je možná rychlá progrese a proměny se odehrávají v hloubce.


Spirituální stránka NeuroEnergetické terapie

Roger Gilchrist (USA)

12. - 15. května 2018

NeuroEnergetická terapie je způsob, jak zvyšovat lidský potenciál na maximum. Transpersonální psychologické pojetí NeuroEnergetické terapie zdůrazňuje spirituální povahu léčebného procesu. Postgraduální kurz, určený kraniosakrálním terapeutům a zároveň závěrečný seminář výcviku NeuroEnergetické terapie, zkoumá, jak se stát přístupnější pro samo-obnovující sílu Dechu Života. Jak mu být přístupný během ošetření, zatímco se stáváte jeho kanálem.


Nenásilná komunikace

Jared Finkelstein (USA)

pátek 18. května 2018

Nenásilná komunikace neboli soucitná komunikace je praktický proces, kterému se můžete učit. Pomáhá lidem věnovat pozornost na sdělování takových lidských hodnot, které nás hluboce, upřímně a soucitně spojují se sebou samým i s ostatními. Když zvětšujeme naši schopnost rozumět lidským potřebám, máme k dispozici mnohem větší možnosti, jak vytvářet své vztahy a jak vést své životy. Toto interaktivní setkání nás zavede do základních principů a praxe Nenásilné komunikace. Pokud chcete potkat jednoho z nejlepších učitelů, jste na tom pravém místě, kde se dostanete k esenci.


Nenásilná komunikace - aby děti a rodiče mohli vzkvétat

Jared Finkelstein (USA)

19. - 20. května 2018

Seminář nenásilné komunikace pro rodiče a poskytovatele dětské péče, stejně jako pro dospělé děti, které chtějí zlepšit či porozumět komunikaci mezi nimi a svými rodiči. Nenásilná komunikace nás učí vzájemně komunikovat s dětmi s jasným záměrem v naší mysli a srdci, a s vědomím, že se díváme za chování naše i našich dětí, a místo toho se soustřeďujeme na potřeby, které motivují všechny naše akce.


Nenásilná komunikace pro soucitné školy a třídy

Jared Finkelstein (USA)

26. - 27. května 2018, Brno

Seminář nenásilné komunikace pro pedagogy. Možnosti integrace principů a postupů inspirovaných studiem nenásilné komunikace do školní kultury jsou neomezené. Školy, které vetkávají do svých pedagogů nenásilnou komunikaci, pečlivě zkoumají otázku „Jak žijeme a učíme se spolu“. Praktikují hodnoty odlišné od těch, na které jsou studenti a učitelé tradičně zvyklí ve vzdělávacím prostředí.


Výcvik pro život II. - Sakrální čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

1. - 6. června 2018

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Sakrální čakra – plynutí a spojení, emocionální identita, potěšení a sexualita, základní právo cítit.


Tantra jóga ve zvukové lázni

Dagmar Volfová a Petr Havlan

neděle 10. června 2018

Pro velký zájem pořádáme další vydání speciálu: jemná tantrická jóga doprovázená živou hrou na zpívající tibetské mísy, hang a gong – tantrajóga a relaxace ve vibrační lázni prastarých nástrojů Východu. Tentokrát na celý den, ať se můžete rozpustit a uvolnit opravdu do hloubky! A před Vánocemi to potřebujeme obzvlástě. Vždyť advent je o cestě dovnitř a k sobě, ke své podstatě…


Sexualita, láska a partnerství

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

13. - 15. července 2018

Sexuální energie a touha po lásce jsou motorem, který nás žene do vztahů. Ale zároveň nedostatek pochopení a komunikace kolem sexu, lásky a vztahu nám brání v dosažení skutečné intimity. Proto je tento seminář věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.


Výcvik pro život III. - Solární čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

12. - 17. října 2018

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Solární čakra – síla bytí, vůle, rozhodnost, autonomie, asertivita, originalita, radost, elán, jedinečnost.


Umění žít, umění zemřít

Komala de Amorim (Brazílie)

26. - 28. října 2018

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.


Prvotní cítění - uzdravení vnitřního dítěte

Komala de Amorim (Brazílie)

16. – 18. listopadu 2018

Pokud se nám v prvních 7mi letech života nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. „Vnitřní dítě“, v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Obnovíme-li s ním spojení, dostane-li se jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život. Zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii - Úvodní seminář

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

22. - 24. února 2019

Úvodní seminář pro 3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
Úvodní seminář vás seznámí s biodynamickou kraniosakrální terapií, se základy práce a s lektorským týmem a týmem asistentů. Tento blok je nedílnou součástí tříletého studia, nezavazuje však k účasti na celém výcviku. Je koncipován tak, aby se zájemci mohli po jeho absolvování rozhodnout, zda mají o výcvik zájem či nikoli. Součástí semináře jsou i první praktická cvičení. Bude zde upřesněna náplň tréninku, požadavky k účasti na tréninku, podmínky získání certifikátu a zápisu do mezinárodní databáze.