druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


Tanec na křídlech Kolibříka

Michaela Petersen

Neděle 16. června 2019

V této celodenní dílně se s tancem kolibříka naladíme na léto a živel vzduchu. Kolibřík nás učí o radosti ze života a síle zvuku a vibrací. Přináší odvahu v situacích, kdy čelíme emocionálním výzvám, pomáhá v čase fyzického cestování (cesty, změna domova či práce atd.) a je také považován za symbol završení něčeho, co je pokládáno za nemožné. Tato dílna bude plná tance, pohybu a rituálů se vším, co kolibřík symbolizuje. Tancem kolibříka se naladíme na vlnu radosti a lásky v životě. S lehkostí a radostí kolibříka se protančíme k harmonii.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

21. - 28. června 2019

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
V tomto odborném výcviku jsou metody a koncept biodynamiky vyučovány na
nejvyšší úrovni a jsou rozsáhle procvičovány. Výuka zahrnuje také embryologii, anatomii, fyziologii, holistické studie a principy léčení traumatu. Účelem studia těchto předmětů je poskytnout studentovi prostředky potřebné k rozpoznání projevů vrozeného zdraví organismu a k tomu, aby podpořil obnovení a vnitřní rovnováhu organismu.


Trager® přístup - profesionální výcvik - Aplikovaná anatomie 1

Piermario Clara (Itálie)

5. - 7. července 2019

Aplikovaná anatomie dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.


Dialogy tělem a slovy

Zita Pavlištová a Ondřej Přibyla

13. - 21. července 2019, Přím v Orlických horách

Letní intenzivní tréninková skupina odvážné komunikace, komunikace, která hledá spojení a provokuje plně využívat tělo, řeč i ducha. Dílna, v níž nechybí hloubka ani humor, v níž objevujeme, jakou sílu nám propůjčuje tělo v tom, co chceme vyjádřit. Práce na pomezí nenásilné komunikace a kontaktní improvizace, plná objevů a překvapení. Dílna v níž se snoubí opravdovost, odvaha a soucit. Prostředí v němž roste vaše sebedůvěra vstupovat do kontaktu, chuť proměňovat a zároveň se nechat měnit. Skupina v níž se necítíte sami a kde se otevírá vaše citlivost a zároveň roste síla, odvaha riskovat a smysl pro humor.


Krok do neznáma

Filip Karda, Petra Brandalíková

25. - 28. července 2019, Přím v Orlických horách

Intenzivní letní dílna divadelní improvizace a hry je krokem do neznáma, do vlastní nejistoty. Chceme se cíleně vydávat se neznámými směry, zažít ten vratký pocit, tápat a improvizovat, zachycovat nejasné nitky souvislostí, klopýtat, chytat se posledních stébel a mít z toho radost. Pustit se osvědčených taktik a vydat se tam, kde je půda nejistá, ale čerstvá a neodolatelně vzrušující. Budeme se učit, jak být nepřipraveni, vítat vše co je neznámé. Riskuj, chybuj, improvizuj v domě plném světla, uprostřed nádherné přírody Orlických hor v nejroztodivnějších situacích a formách.


Sexualita, láska a partnerství

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

19. - 21. července 2019

Sexuální energie a touha po lásce jsou motorem, který nás žene do vztahů. Ale zároveň nedostatek pochopení a komunikace kolem sexu, lásky a vztahu nám brání v dosažení skutečné intimity. Proto je tento seminář věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.


Qigong - Údery a zvedání

Michal Ďuro

20. - 21. červenec 2019

Jeden z řady čtyř volně navazujících seminářů přinese nezvykle propracovaný pohled na energetický systém lidského organismu. Qigong je jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny. Zvyšuje pohyblivost, posiluje a harmonizuje tělo i ducha. Rozvíjí intelektuální schopnosti, podporuje kreativitu a koncentraci. Napomáhá zvládání stresu a každodenních situací. Naučíte se cvičení tak aby za vás vedení postupně převzala vnitřní inteligence. Nezvyklé souvislosti a hloubka porozumění jsou důvodem, proč doporučujeme dílnu i těm, kteří tuto formu již znají či vyučují.


Feldenkraisova metoda - vzpřímený postoj bez námahy

Ester Jánošiová

Pondělí 22. července 17:30 - 20:30

Jak nám je při tom, když sedíme, jdeme či běžíme, je výrazně určeno způsobem držení našeho těla. Vzpřímené držení nám dovoluje volně dýchat a využívat plné síly našeho dýchacího ústrojí, hýbat se, cítit se přitom čerstvě a zatěžovat pouze ty části těla, které jsou pro naši oporu právě třeba. Úzké je také spojení postoje s naší dobrou náladou. Na našem postoji spolupracují nervová, kosterní i svalová soustava. Když pracují v harmonii, není třeba vzpřímenost udržovat vůlí. Feldenkraisova metoda nás vede k lepšímu uvědomování vlastního těla, vytváří nové vzorce pohybu a pomáhá odbourávat staré stereotypní návyky. Prostřednictvím sekvence konkrétních pohybů zlepšujeme nejen své pohybové schopnosti, ale i celkovou kvalitu našeho fungování.


Vzdušné kořeny

Zita Pavlištová

29. července - 4. srpna 2019, Přím v Orlických horách

Pohybově – taneční retreat v podhorské krajině. Dynamická práce s tělem, pohyb na zemi i ve vzduchu, lehké létání a kontaktní improvizace. Intenzivní pohybová dílna vede ke specifickému využití orientačních mechanismů těla. Trénuje tělo i mysl tak, že lehce procházejí mezi zemí a vzduchem, mezi polohami horizontálními, vertikálními i vzhůru nohama. Zároveń aktivuje méně používané části těla a méně používané způsoby myšlení. Cílem je pohyb zakořeněný kdekoli v prostoru, který osvobozuje od námahy, přináší úchvatné smyslové vjemy a euforické stavy mysli.


Hlas bez hranic

Sebastiana Black, Anne Brownell

6. - 11. srpna 2019, Přím v Orlických horách

Prožitková dílna v přírodě a na čerstvém vzduchu Orlických hor, jedinečná svou intenzitou, v úzkém kruhu nejvýše 14 účastníků tak, aby bylo možné zaměřit se i na každého individuálně a dosáhnout skutečných výsledků. Dílnu povedou dvě z nejzkušenějších lektorek Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnějšímu, pružnějšímu, volnějšímu a plně vědomému hlasu.


Lovci snů

Zita Pavlištová, Michal Turek

17. - 24. srpna 2019, Přím v Orlických horách

Pohybová tvorba v prostoru a v krajině, v lesích, na loukách, mezi zemí a obrovským nebem, daleko od hluku města. Proces improvizace, v němž tělo s otevřenými smysly a s hlubokou koncentrací vstupuje do neviditelných obrazů a příběhů. Příběhů, které zachytí v jemných signálech z prostoru, vstoupí do nich a nechává je ožít. Intenzivní práce rozvíjí moc imaginace, schopnost bdělého snění tělem. Schopnost prožívat a vidět v prostoru obrazy, vnést do něj napětí a naplnit ho neviditelným. Vstupovat tělem do neviditelných příběhů, stopovat souvislosti. Spolu s námi budou tvořit hudebníci Michal Turek a David Hulshoff.


Vnímání - katalyzátor proměny a uzdravení

Yakir Elkayam (Izrael)

23. - 25. srpna 2019

Dílna věnovaná možnostem rozvinutého smyslového vnímání. Intenzivní somatická práce jejímž cílem je zlepšit přístup k proprioceptivní sféře vnímání a rozvinout schopnost rozlišovat. Feldenkraisova metoda a Kraniosakrální terapie nabízejí účinné a přímé způsoby, jak rozvinout ve vlastním těle vnímání, které přináší vždy nový aktuální obraz těla. Vnímání je spouštěcím mechanismem tělesných proměn. Umožňuje nám uzdravovat se, učit se a rozvíjet, dotknout se oblastí, které dosud zůstávaly nepřístupné. Tři dny zkoumání nás zavedou na skutečně intimní cestu k sobě.


Probuzené ženství

Komala de Amorim (Brazílie)

30. srpna - 1. září 2019

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.


Léčení traumatu skrze bezpečné vztahové pole

Tanya Desfontaines (Velká Británie)

19. - 22. září 2019

Postgraduální seminář nabízí destilaci nejnovějších zdokonalení přístupu kraniosakrální biodynamiky, aplikovaných v oblasti léčení traumatu tak, jak jsou předávány Franklynem Sillsem a vyučovány v jeho Karuna institutu. Představuje mocně transformativní metody léčení traumatu pro kraniosakrální praktikanty. Navazuje na polyvagální teorii Stephena Porgese a na práci Bessel van der Kolk (The Body Keeps the Score). Vychází z poznání, že léčení traumatu je primárně fyziologický proces.


K pramenům tance

Mishka Barnett (Německo)

28. - 29. září 2019

Tanečně-pohybová dílna o tom, kde vzniká první pohyb, co je pro něj podnětem a kam nás chce odnést. Mishka Barnett, manželka a spolupracovnice duchovního učitele Michaela Barnetta, fyzická i duchovní, zároveň hluboce ponořená do práce s energií. Povede vás tam, kde si lidská bytost může uvědomit, co je podstatou bytí. Poznáte a naučíte se používat řadu postupů, které rozvinou vaši schopnost osvobodit se od únavných vzorců a návyků, které máte tendenci často bezděčně opakovat. Když se vám podaří vykročit ze zajetých kolejí, síla tance vás vezme na nová, ukrytá, dosud nepoznaná místa. Ve spojení se svým břichem a s otevřeným srdcem necháme duši pohybu, aby nás vzala s sebou na kouzelná místa uvnitř nás.


Mohendžodáro - Štavnatá jóni

Olivie Pospíšilová

Neděle 6. října 2019

„Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který vidět musí!“
Tajemné, zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, které je vede zpátky k sobě. Umožňuje jim naslouchat svému tělu i duši. Rozvíjí vnitřní krásu a sílu ženy, bez ohledu na věk. Asány aktivují energii pánevního dna a skrze ženské orgány ji vedou do srdce a pak dál do celého těla, povzbuzují žlázy s vnitřní sekrecí, které uvolňují estrogeny a udržují tak dynamiku mládí. Ženy, které Mohendžodáro praktikují, jsou známe svojí krásou a svěžestí do vysokého věku.


Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

18. - 20. říjen 2019

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.


Vládnout, bojovat, milovat...

Tomáš Wortner

1. - 3. listopadu 2019

Seminář pro muže, v němž se chystáme prozkoumat čtyři mužské archetypy, porozumět jim a pocítit je v sobě. Král, bojovník, milovník, čaroděj reprezentují naše životní kvality, a zároveň v sobě obsahují i stinné dysfunkční stránky sebe sama. Pro naše zkoumání, objevování, “posilování” a tříbení je tu prostor, kde se v bezpečí můžeme dostat se mimo naše každodenní vzorce, zkoušet si a testovat nové typy chování. Další projekt Tomáše Wortnera je nová výzva pro muže. Probíhá formou laboratoře v níž můžeme sami v sobě zažívat mužské archetypy a jejich stíny.


Umění žít, umění zemřít

Komala de Amorim (Brazílie)

15. - 17. listopadu 2019

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.


Od srdce k srdci v přílivu tekutinového těla

Dr. Michael J. Shea (USA)

21. - 24. listopadu 2019

Pokročilý seminář biodynamické kraniosakrální terapie, který představí Michaela Shea, jednu z předních světových osobností v oboru. Jeho přístup přináší detailní pohled na propojení dvou systémů v terapii do jediného organismu a odhaluje proces léčení v úzké souvislosti s embryonálním vývojem. Jeho poetický, hluboce lidský a přitom dokonale jasný výklad uchvacuje a inspiruje.Teoreticky budeme uvedeni do dynamické morfologie lidského embrya ve vztahu k tekutinovému tělu. Projdeme čtyři etapy embryonální morfologie tak, jak jsou aplikovány v biodynamické praxi a prozkoumáme je přímo při práci na stolech. Budeme uvedení do kardiovaskulární biodynamické terapie a osvojíme si dovednosti klíčové pro každé naše biodynamické ošetření.


Prvotní cítění - uzdravení vnitřního dítěte

Komala de Amorim (Brazílie)

29. listopadu - 1. prosince 2019

Pokud se nám v prvních 7mi letech života nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. „Vnitřní dítě“, v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Obnovíme-li s ním spojení, dostane-li se jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život. Zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti.


Kontaktní slet - Brno

Zita Pavlištová, Michal Turek

Víkend 30. listopadu - 1. prosince 2019

Při dlouhém džemování se dějí proměny a zázraky. Chceme dlouhé džemy rozšířit, přenést z Prahy i do jiných míst. Slétat se v různých prostorách, poznat nové lidi a tančit dlouho: den a noc, dva dny. Zveme všechny, kdo milujete dlouhé taneční džemy, i vás kdo chcete poprvé poznat jaké to je tančit, létat, dotýkat se, improvizovat v kontaktu.


Kraniosakrální biodynamická terapie pro miminka

Bhadrena C. Tschumi (Švýcarsko)

12. - 15. ledna 2020

Biodynamická spolupráce s novorozenci, kojenci a batolaty a jejich rodinami. Pokročilý výcvik pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Bhadrena C. Tschumi vede kurzy pro práci s miminky už 35 let a za tu dobu iniciovala mnoho změn v přístupu k nim. Je průkopnicí na poli kraniosakrální biodynamiky a v práci s obdobím začátků života.


Spojenci přílivu

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin (Švýcarsko)

30. července - 2. srpna 2020

První ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.


Vtělení lidské bytosti

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin (Švýcarsko)

24. - 27. února 2021

Druhý ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.


Více než tělo

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin (Švýcarsko)

rok 2021

Závěrečný ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.