druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


Lovci snů

Zita Pavlištová, Michal Turek

17. - 24. srpna 2019, Přím v Orlických horách

Pohybová tvorba v prostoru a v krajině, v lesích, na loukách, mezi zemí a obrovským nebem, daleko od hluku města. Proces improvizace, v němž tělo s otevřenými smysly a s hlubokou koncentrací vstupuje do neviditelných obrazů a příběhů. Příběhů, které zachytí v jemných signálech z prostoru, vstoupí do nich a nechává je ožít. Intenzivní práce rozvíjí moc imaginace, schopnost bdělého snění tělem. Schopnost prožívat a vidět v prostoru obrazy, vnést do něj napětí a naplnit ho neviditelným. Vstupovat tělem do neviditelných příběhů, stopovat souvislosti. Spolu s námi budou tvořit hudebníci Michal Turek a David Hulshoff.


Vnímání - katalyzátor proměny a uzdravení

Yakir Elkayam (Izrael)

23. - 25. srpna 2019

Dílna věnovaná možnostem rozvinutého smyslového vnímání. Intenzivní somatická práce jejímž cílem je zlepšit přístup k proprioceptivní sféře vnímání a rozvinout schopnost rozlišovat. Feldenkraisova metoda a Kraniosakrální terapie nabízejí účinné a přímé způsoby, jak rozvinout ve vlastním těle vnímání, které přináší vždy nový aktuální obraz těla. Vnímání je spouštěcím mechanismem tělesných proměn. Umožňuje nám uzdravovat se, učit se a rozvíjet, dotknout se oblastí, které dosud zůstávaly nepřístupné. Tři dny zkoumání nás zavedou na skutečně intimní cestu k sobě.


Ponořeni v extázi

Kirsty Yogini (Anglie) a Atmo Chaitanya (Lotyšsko)

Čtvrtek 29. srpna 19:00 - 22:00

Synergie tantra-jógy a extatického tance. Extatická radost je naše podstata. S ní se rodíme. Je tím, čím opravdu jsme. Připojte se k nám v tento večer, v němž se naše těla a srdce spojí s naší divokou energií. Jestliže tantra-jóga připraví tělo, uvolní tenze, které brání proudění potěšení, pak v synergii s ní může být následující tanec úchvatným prožitkem. Potěšení je naše přirozenost a čeká jenom na to, až ho pocítíme, až se do něj uvolníme. Tantra-jóga nás naladí na nejrůznější frekvence potěšení, jakými jsou dech, tlukot srdce a proudění a vibrace těla, uvolnění a zvýšená citlivost.


Probuzené ženství

Komala de Amorim (Brazílie)

30. srpna - 1. září 2019

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.


Vstupenka do Klubu hráčů

Filip Karda

Středa 4. září 2019

Celovečerní seminář hravé divadelní improvizace, který vás zasvětí do umění bezprostřední akce na scéně i v životě. Zároveň vás seznámí s tím, co se bude dít ve čtvrtky v Klubu hráčů. Projdete cvičeními nejrůznějších dovedností, ocitnete se v nevšedních situacích, dovolíte si pustit uzdu fantazii, užívat si nápady své stejně jako nápady těch druhých, smát se chybám a stavět na nich nové hrady. Pokud začnete hrát, užijete si přitom spoustu legrace, zároveň vás však tyto hry posunou k experimentování ve vašem vlastním životě, oživí vaše mezilidské kontakty, začnete cítit více radosti a inspirace v každodenních situacích, objevovat nové možnosti v komunikaci s druhými. Nechte improvizaci překonat vaše očekávání!


Trager® přístup - profesionální výcvik - Mentastics

Luca Di Napoli (Itálie)

6. - 8. září 2019

Mentastics dvouletého profesionálního výcviku. Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu. Trager sahá hluboko do tkání bez použití tlaku. Podporuje myšlenku, že to nejdůležitější je pocitová zkušenost klienta. Jak klient zapojuje své pocitové zkušenosti (že je lehčí, víc uzemněný, svobodnější), pak je možná skutečná změna ve vzorci zadržovaného napětí. Klient může prožít zkušenost rozpuštění vzorce napětí skrze houpání, prodlužování a citlivě domlouvané zkoumání, které terapeut provádí. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát.


Čchi Kung: tři úrovně zdraví - ukázková lekce

Soňa Šťastná

10. září, 16:30 - 18:00

Speciální ukázková lekce před zahájením kurzu v dalším semestru.
Název Čchi Kung je možné přeložit jako „práce s životní energií″. Je to cvičení pomalých, na sebe navazujících plynulých pohybů, které přinášejí konkrétní zážitek vlastní energie a jsou velmi účinnou cestou k vnitřní rovnováze a uvolnění. Skrze pohyb, dech a vedení pozornosti se při cvičení tělem vede energie Čchi, která je životodárnou silou proudící ve všem živém. Pomalé, lehké a plynulé pohyby podporují tok lymfy, oběh krve v žilách a proudění Čchi v meridiánech. Zároveň se tak procvičují klouby, šlachy a svaly, aniž by se přetěžovaly.


Hledání příběhů krajiny

Martin Hak a Zita Pavlištová

12. - 15. září 2019

Duch místa sídlí ve stromech, v zátokách řeky a tůních, promlouvá v šelestění listů, ukrývá se v nejužších soutěskách cest a hvízdá ve skalách. Pojďte se vydat do tajemné krajiny a vstoupit do ní a vnímat ji celou bytostí. Nechat se vést na místa která ukrývají příběh, která promlouvají k duši a všemi tělesnými smysly proudí k našemu vědomí a vyvolávají tělesné pocity, vzpomínky, příběhy. Umění prožívat a vyprávět příběhy je nám vlastní a přirozeně toužíme se mu otevřít. Čtyři dny strávíme spolu v krajině, abychom tělem a pak slovy hledali příběhy toho místa.


Výcvik v masážích Tuina

Michal Ďuro

13. - 15. září, 4. - 6. října 2019

Dvoudílný výcvik tradičních čínských léčebných technik a postupů, přesná manuální práce s tělem, orientace v jeho strukturách a energetických drahách. Systém, který vidí člověka člověka jako celek, podporuje jeho zdraví. Dotek na povrchu těla dokáže skrze akupunkturní body a energetické dráhy ovlivnit co je v nitru, obnovit a harmonizovat tok životní energie a nastolit rovnováhu mezi jin a jang. Rozmanité manuální techniky Tuina působí nejen na povrchu: na šlachy, svaly a klouby. Pronikají do hloubky skrze akupunkturní body a dráhy a podporují správnou funkci orgánů. Pečlivě provedená masáž podporuje imunitu, působí proti únavě, urychluje regeneraci, očišťuje tělo a má blahodárný vliv na psychiku. Fascinující proces objevování pro profesionály i laiky, nový způsob vnímání systému těla.


Butó - tanec stínového těla

Julie Becton Gillum a Adam Koan (USA)

13. - 15. září 2019

Dílna věnovaná tanci butó a praxi Noguchi Taiso. Butó je mocný tanec, který odkrývá ohnivou krásu jedinečnosti lidského ducha. Butó oslovuje naše podvědomé tělo, náš stín, naši hlubokou podstatu, snové tělo, obestřené vzpomínkami, které se tak stává prostředkem dosažení transformace. Butó je tanec temnoty, neboť s ním vstupujeme do hlubin vlastního bytí, kde můžeme dojít k očistě i objevit moudrost našeho fyzického těla. Technika Noguchi Taiso je založená na pomalých a jemných pohybech v souladu s přirozeností, pohybech bez námahy, při nichž nebojujeme s gravitací, ale objímáme ji, využíváme její sílu k pohybu. Tato metoda má schopnost zbavit tělo různých umělých vzorců chování a uvést jej do souladu se silami přírody.


Léčení traumatu skrze bezpečné vztahové pole

Tanya Desfontaines (Velká Británie)

19. - 22. září 2019

Postgraduální seminář nabízí destilaci nejnovějších zdokonalení přístupu kraniosakrální biodynamiky, aplikovaných v oblasti léčení traumatu tak, jak jsou předávány Franklynem Sillsem a vyučovány v jeho Karuna institutu. Představuje mocně transformativní metody léčení traumatu pro kraniosakrální praktikanty. Navazuje na polyvagální teorii Stephena Porgese a na práci Bessel van der Kolk (The Body Keeps the Score). Vychází z poznání, že léčení traumatu je primárně fyziologický proces.


K pramenům tance

Mishka Barnett (Německo)

28. - 29. září 2019

Tanečně-pohybová dílna o tom, kde vzniká první pohyb, co je pro něj podnětem a kam nás chce odnést. Mishka Barnett, manželka a spolupracovnice duchovního učitele Michaela Barnetta, fyzická i duchovní, zároveň hluboce ponořená do práce s energií. Povede vás tam, kde si lidská bytost může uvědomit, co je podstatou bytí. Poznáte a naučíte se používat řadu postupů, které rozvinou vaši schopnost osvobodit se od únavných vzorců a návyků, které máte tendenci často bezděčně opakovat. Když se vám podaří vykročit ze zajetých kolejí, síla tance vás vezme na nová, ukrytá, dosud nepoznaná místa. Ve spojení se svým břichem a s otevřeným srdcem necháme duši pohybu, aby nás vzala s sebou na kouzelná místa uvnitř nás.


Výcvik pro život VI. - Třetí oko

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

4. - 9. října 2019, Buchov

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Šestá čakra – vnitřní vize, intuice, mimosmyslové vnímání a sny.


Čtyři kroky k sobě - nenásilná komunikace

Petr Holík a Bára Herucová

5. - 6. říjen 2019

Intenzivní trénink nenásilné komunikace v akčním a tvořivém prostředí divadelní praxe. Budeme rozvíjet umění respektování, soucítění, vzájemného naslouchání si a porozumění jeden druhému, které dovoluje vytvářet harmonické prostředí a vztahy. Seznámíme se s osvědčenými technikami, které nám pomohou opustit nefunkční zažité scénáře a odstranit komunikační bloky. Projdeme komplexním tréninkem dovedností na různých úrovních a zaměříme se na čtyři konkrétní kroky: pozorování, pocity, potřeby a prosby. Nebýt vztahovačný, nebrat si kritiku osobně a porozumět potřebám a motivacím ostatních na pozadí jejich činů a chování jsou základní kameny úspěchu nenásilné komunikace. Zpříjemňovat život sobě i ostatním je naše ohromná každodenní moc – a stačí k tomu pár slov.


Mohendžodáro - Příběh ženství

Olivie Pospíšilová

Neděle 6. října 2019

„Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který vidět musí!“
Tajemné, zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, které je vede zpátky k sobě. Umožňuje jim naslouchat svému tělu i duši. Rozvíjí vnitřní krásu a sílu ženy, bez ohledu na věk. Asány aktivují energii pánevního dna a skrze ženské orgány ji vedou do srdce a pak dál do celého těla, povzbuzují žlázy s vnitřní sekrecí, které uvolňují estrogeny a udržují tak dynamiku mládí. Ženy, které Mohendžodáro praktikují, jsou známe svojí krásou a svěžestí do vysokého věku.


Sou-znění

Pavla Kopřivová

12. - 13. října 2019

Dílna vícehlasého zpěvu a práce s hlasem. Společně zpívat, nechat hlasem prosakovat jemné odstíny toho co máme v sobě. Vložit do něj pravdivě každý náš stav, takový jaký je: žal, neklid, radost, vztek, touhu, intimitu. Začít vkládat do společného prostoru hlas – jednu z nejintimnějších věcí, které máme. Být spolu v jemnosti a intenzitě. Naslouchat si vzájemně a znít s někým spolu. Hlasy spolu rezonují, vytvářejí harmonii – něco, co bychom sami nevytvořili. Celek, který je víc, než součet částí.


Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

18. - 20. říjen 2019

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.


Čchi Kung - Osm kusů brokátu

Michal Ďuro

26. - 27. října 2019

Seminář přinese nezvykle propracovaný pohled na energetický systém lidského organismu. Čchi Kung neboli „práce s životní energií“ je jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny. Sestava Osm kusů brokátu je cvičení, které podporuje zdraví jednotlivých orgánů, posiluje imunitu, harmonizuje hormonální systém, ale také aktivuje naši duševní sílu a schopnost prožívat štěstí. Nezvyklé souvislosti a hloubka porozumění jsou důvodem, proč doporučujeme dílnu i těm, kteří tuto formu již znají či vyučují.


Vládnout, bojovat, milovat...

Tomáš Wortner

1. - 3. listopadu 2019

Seminář pro muže, v němž se chystáme prozkoumat čtyři mužské archetypy, porozumět jim a pocítit je v sobě. Král, bojovník, milovník, čaroděj reprezentují naše životní kvality, a zároveň v sobě obsahují i stinné dysfunkční stránky sebe sama. Pro naše zkoumání, objevování, “posilování” a tříbení je tu prostor, kde se v bezpečí můžeme dostat se mimo naše každodenní vzorce, zkoušet si a testovat nové typy chování. Další projekt Tomáše Wortnera je nová výzva pro muže. Probíhá formou laboratoře v níž můžeme sami v sobě zažívat mužské archetypy a jejich stíny.


Umění žít, umění zemřít

Komala de Amorim (Brazílie)

15. - 17. listopadu 2019

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.


Od srdce k srdci v přílivu tekutinového těla

Dr. Michael J. Shea (USA)

21. - 24. listopadu 2019

Pokročilý seminář biodynamické kraniosakrální terapie, který představí Michaela Shea, jednu z předních světových osobností v oboru. Jeho přístup přináší detailní pohled na propojení dvou systémů v terapii do jediného organismu a odhaluje proces léčení v úzké souvislosti s embryonálním vývojem. Jeho poetický, hluboce lidský a přitom dokonale jasný výklad uchvacuje a inspiruje.Teoreticky budeme uvedeni do dynamické morfologie lidského embrya ve vztahu k tekutinovému tělu. Projdeme čtyři etapy embryonální morfologie tak, jak jsou aplikovány v biodynamické praxi a prozkoumáme je přímo při práci na stolech. Budeme uvedení do kardiovaskulární biodynamické terapie a osvojíme si dovednosti klíčové pro každé naše biodynamické ošetření.


Prvotní cítění - uzdravení vnitřního dítěte

Komala de Amorim (Brazílie)

29. listopadu - 1. prosince 2019

Pokud se nám v prvních 7mi letech života nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. „Vnitřní dítě“, v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Obnovíme-li s ním spojení, dostane-li se jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život. Zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti.


Kontaktní slet - Brno

Zita Pavlištová, Michal Turek

Víkend 30. listopadu - 1. prosince 2019

Při dlouhém džemování se dějí proměny a zázraky. Chceme dlouhé džemy rozšířit, přenést z Prahy i do jiných míst. Slétat se v různých prostorách, poznat nové lidi a tančit dlouho: den a noc, dva dny. Zveme všechny, kdo milujete dlouhé taneční džemy, i vás kdo chcete poprvé poznat jaké to je tančit, létat, dotýkat se, improvizovat v kontaktu.


Učeň vypravěčův

Martin Hak

7. - 8. prosince 2019

Řemeslo vypravěčů v dílně pro ty, kdo se touží učit vyprávět, propůjčovat příběhu sebe, aby mohl ožít. Pro ty, kdo se chtějí naučit provádět ty druhé do jiných světů, do časů minulých nebo budoucích, na místa známá a nebo ta, která nikdy neexistovala. Pojďte se učit to, co se vždy předávalo z mistra na žáka a co dnes už málokdo může předat. Pojďte, cítíte-li, že mezi lidmi často něco chybí, když není příběhů ožívajících v té pravé chvíli v kouzelném prostoru mezi námi, příběhů, které dávají naplnění a hluboký význam času, kdy jsme spolu. Dílna naplněná vypravěčskými experimenty, učením se a zdokonalováním vypravěčských dovedností, vyprávěním i nasloucháním, hloubáním, smíchem, živým setkáváním.


Tantrajóga pro srdce s harmoniem

Dagmar Volfová

Neděle 15. prosince 10:00 - 17:00

Adventní večerní cvičení s harmoniem. Sváteční seminář zaměřený na jemnost a lehkost krajiny srdce. Na klid a harmonii v nás pro období adventu. A jako malé varhany bude znít zvuk harmonia, inspirace vibrující životem, s níž se spojí náš hlas při zpěvu manter. Léčivé vibrace tónů se tak šíří celým tělem a harmonizují energii probuzenou cvičením. Jóga, které se budeme věnovat, vychází z tantrických principů práce s energií a s čakrami. Připojíme i další jednoduchá cvičení na probouzení životních vibrací v nás. Spojíme se se svou vnitřní krajinou. Prakticky nám to pomůže zpracovat emoce, spřátelit se se svou myslí a srdcem. Jsme pak schopni rozvinout schopnosti koncentrace a relaxace.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

4. - 11. ledna 2020

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
V tomto odborném výcviku jsou metody a koncept biodynamiky vyučovány na
nejvyšší úrovni a jsou rozsáhle procvičovány. Výuka zahrnuje také embryologii, anatomii, fyziologii, holistické studie a principy léčení traumatu. Účelem studia těchto předmětů je poskytnout studentovi prostředky potřebné k rozpoznání projevů vrozeného zdraví organismu a k tomu, aby podpořil obnovení a vnitřní rovnováhu organismu.


Kraniosakrální biodynamická terapie pro miminka

Bhadrena C. Tschumi (Švýcarsko)

12. - 15. ledna 2020

Biodynamická spolupráce s novorozenci, kojenci a batolaty a jejich rodinami. Pokročilý výcvik pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Bhadrena C. Tschumi vede kurzy pro práci s miminky už 35 let a za tu dobu iniciovala mnoho změn v přístupu k nim. Je průkopnicí na poli kraniosakrální biodynamiky a v práci s obdobím začátků života.


Výcvik pro život VII. - Korunní čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

31. ledna - 5. února 2020

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Sedmá čakra – vědomí, duchovnost a smysl života.


Nespoutaný hlas

Sebastiana Black

4. - 5. dubna 2020

Intenzivní soustředění s metodou Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnému, pružnému a plně vědomému hlasu. Je to možnost osvobodit se od strachu a zábran, získat důvěru ve vlastní vyjádření, prohloubit schopnost komunikace s ostatními. Projdeme technikami dýchání, pohybu, neverbálního hlasu, hlasových zvuků, tvůrčího psaní a improvizace, aby nakonec zazněla naše vlastní píseň oslavující sebe sama. Jedná se intenzivní práci v úzké skupině nejvýše 14 účastníků.


Výcvik pro život I. - Základní čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

29. května - 3. června 2020, Buchov

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Základní čakra – výživa kořenů, instinkty přežití, spojení se zemí, životní síla, základní strachy.


Spojenci přílivu

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin (Švýcarsko)

30. července - 2. srpna 2020

První ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.


Výcvik pro život II. - Sakrální čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru Steinmaurer (Rakousko)

2. - 7. října 2020, Buchov

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Sakrální čakra – plynutí a spojení, emocionální identita, potěšení a sexualita, základní právo cítit.


Vtělení lidské bytosti

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin (Švýcarsko)

24. - 27. února 2021

Druhý ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.


Více než tělo

Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin (Švýcarsko)

5. - 8. června 2021

Závěrečný ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání. Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti.