druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


V ohnisku vědomí

Ruslan Baranov, Marina Baranova

sobota 16. prosince 2017

Dílna kontaktní improvizace ukazuje, jak naše pozornost spolupracuje s tělem. Jak orientovat svoje vědomí, aby hra šla dál. Vše se mění když se naše pozornost přesune z vizuální sféry komunikace na sféru kinestetickou. V tom je to tajemství. Potřebujeme jen vrátit naši pozornost tomu, co se s námi děje.


Tantra jóga ve zvukové lázni

Dagmar Volfová a Petr Havlan

neděle 17. prosince 2017

Pro velký zájem pořádáme další vydání speciálu: jemná tantrická jóga doprovázená živou hrou na zpívající tibetské mísy, hang a gong – tantrajóga a relaxace ve vibrační lázni prastarých nástrojů Východu. Tentokrát na celý den, ať se můžete rozpustit a uvolnit opravdu do hloubky! A před Vánocemi to potřebujeme obzvlástě. Vždyť advent je o cestě dovnitř a k sobě, ke své podstatě…


Tanec zimních večerů

Zita Pavlištová, Jakub Zeman

27. prosince 2017 - 1. ledna 2018

Konec roku jinak, než jsme znali. Uprostřed zasněžených lesů a strání. Pět zimních dní v Orlických horách v domě víc než zbrusu novém, zvaném Žíl. Být si blízko a být v sobě, pořádně v těle. Denně tanec, kontaktní improvizace a každý dlouhý večer společné džemy. K tomu vyprávění, vycházky do hor, koupání v ledové řece – to je podle nás boží Silvestr.


Feldenkraisova metoda

Ester Jánošiová

sobota 6. ledna 2018

Feldenkraisova metoda nás vede k lepšímu uvědomování vlastního těla, vytváří nové vzorce pohybu a pomáhá odbourávat staré stereotypní návyky. Prostřednictvím sekvence konkrétních pohybů zlepšujeme nejen své pohybové schopnosti, ale i celkovou kvalitu našeho fungování. Pohyb provádíme s vědomou pozorností a díky schopnostem našeho mozku vytvářet nová spojení měníme i naše vnímání, prožívání a myšlení.


Vibrační posilovna

Zita Pavlištová a Petr Havlan

neděle 7. ledna 2018

Netradiční párty, při které máte možnost zažít sebe, jako bytost, jejíž pocit je určen tím, na jaké frekvenci vibruje. Ve vibrační posilovně ovlivňujete rozsah vašich vibrací a jejich intenzitu. Pohyb a dotek v prostoru naplněném zvukem tibetských mís a gongu. A také tibetské mísy a gong mlčící v tichu doteků a pohybů. Těšte se co to s Vámi udělá.


Spirituální aspekt v procesu léčení

Mike Boxhall (Velká Británie)

11. - 14. ledna 2018

Postgraduální kurz, jehož záměrem je otevřít profesionálním terapeutům (kraniosakrálním terapeutům, osteopatům, fyzioterapeutům, psychoterapeutům) nový obzor a příležitost dotknout se dalších rozměrů léčení. Výuka pokračuje tam, kde koncept léčení a dovednosti terapeuta narážejí na své hranice. Způsob práce vlastní craniosacrální biodynamické terapii je obohacený o další úrovně vnímání a zpětnou vazbu. Záměrem tohoto kurzu je zkušenostně zkoumat spirituální aspekty léčení, které jsou přirozenou součástí našich tělesných bytostí. Spíše nežli o výklad, jedná se tedy o formu společné praxe. Praxe, která vede k rozšířenému vědomí.


Mohendžodáro

Olivie Pospíšilová

Sobota 20. ledna 2018

„Mohendžodáro je cvičení, které muž nesmí vidět, ale tanec, který vidět musí!“
Tajemné, zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, které je vede zpátky k sobě. Umožňuje jim naslouchat svému tělu i duši. Rozvíjí vnitřní krásu a sílu ženy, bez ohledu na věk. Asány aktivují energii pánevního dna a skrze ženské orgány ji vedou do srdce a pak dál do celého těla, povzbuzují žlázy s vnitřní sekrecí, které uvolňují estrogeny a udržují tak dynamiku mládí. Ženy, které Mohendžodáro praktikují, jsou známe svojí krásou a svěžestí do vysokého věku.


Základy cvičení Qigong a Osm kusů brokátu

Markéta Hrdá

Neděle 21. ledna 2018

Název Qigong je možné přeložit jako: „Práce s životní energií″. Je to cvičení pomalých, na sebe navazujících plynulých pohybů, které přinášejí konkrétní zážitek vlastní energie a jsou velmi účinnou cestou k vnitřní rovnováze a uvolnění. „Osm kusů brokátu“ je klasické Daoyin-cvičení pro zachování zdraví. Jeho cílem je obnovení rovnováhy sil v těle a harmonizace ducha a těla. Působí positivně na orgánový systém, podporuje funkční okruhy srdce a plic, reguluje trojitý ohřívač, stimuluje funkční okruh jater, harmonizuje žaludek a slezinu a posiluje funkční okruh ledvin.


Výcvik pro život I. - Základní čakra

Komala (Brazílie) a Khushru (Rakousko)

2. - 7. února 2018, Buchov

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Základní čakra – výživa kořenů, instinkty přežití, spojení se zemí, životní síla, základní strachy.


Božské ženství

Komala (Brazílie)

9. - 11. února 2018

Transformace a léčení skrze hinduistické bohyně. Tento seminář je prostorem pro ženy, aby se spojily a vstoupily do magických, krásných a mocných energií svých vnitřních bohyní. Je to prostor pro sdílení a přijímání, pro spojení se se základními ženskými kvalitami a otevření se novým energiím a možnostem. Indické bohyně představují aspekty naší životní energie, které hrají svou úlohu v každé z nás. Když se těmto energiím otevřeme, přinášejí více jasnosti a živosti do našich fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních těl a dostávají nás do kontaktu s našimi božskými kvalitami a mění způsob, jak vidíme samy sebe a svět kolem nás.
Úvodní ochutnávkový seminář k osmiměsíčnímu výcviku Probuzené ženství.


Osm kusů brokátu - prohloubení formy

Markéta Hrdá

Neděle 4. března 2018

Osm kusů brokátu je klasické cvičení patřící k základnímu stupni stylu Daoyin Yangscheng Gong. Jeho cílem je obnovení rovnováhy sil v těle. Aby měla tato forma co největší zdravotní účinky, budeme na tomto celodenním setkání detailněji opakovat, procvičovat, doplňovat a prohlubovat již naučené obrazy. Dále uvolňovat tělo a pracovat s naším dechem a pozorností. Ukážeme si důležité akupunkturní body a seznámíme se zdravotními účinky jednotlivých obrazů.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

11. března - 18. března 2018

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.


Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

23. - 25. března 2018

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.


Probuzené ženství

Komala de Amorim (Brazílie)

duben - listopad 2018

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.


Hlas a síla projevu

Komala de Amorim (Brazílie)

4. - 6. května 2018

Hlas je jedním z nejdůležitějších nástrojů lidského vyjádření. Zpívající hlas je spontánní, nelogický, prvotní, a je to přímý prostředek k vyjádření naší vnitřní reality. Hlas, který spojuje a vyjadřuje široké a bohaté spektrum zvuků, ukrývajících se uvnitř nás, se stává cestou skrze náš lidský potenciál. Tato cesta začíná od nejnižších zvuků fyzické síly první čakry, vede přes vitalitu a hravost v oblasti břicha, sílu a přítomnost solar plexu, něžné láskyplné zvuky v našem srdci, tvůrčí prostor hrdla, k vysoké frekvenci šesté čakry až k nejvyšším a tichým vibracím čakry sedmé. Objevováním a zkoumáním zvuků přicházejících z různých energetických center našeho těla znovu spojujeme a vyjadřujeme naše fyzické, emocionální a duševní stavy. Přinášíme tak jasnost, radost a klid našemu bytí.


Spirituální stránka NeuroEnergetické terapie

Roger Gilchrist (USA)

12. - 15. května 2018

NeuroEnergetická terapie je způsob, jak zvyšovat lidský potenciál na maximum. Transpersonální psychologické pojetí NeuroEnergetické terapie zdůrazňuje spirituální povahu léčebného procesu. Postgraduální kurz, určený kraniosakrálním terapeutům a zároveň závěrečný seminář výcviku NeuroEnergetické terapie, zkoumá, jak se stát přístupnější pro samo-obnovující sílu Dechu Života. Jak mu být přístupný během ošetření, zatímco se stáváte jeho kanálem.


Nenásilná komunikace

Jared Finkelstein (USA)

pátek 18. května 2018

Nenásilná komunikace neboli soucitná komunikace je praktický proces, kterému se můžete učit. Pomáhá lidem věnovat pozornost na sdělování takových lidských hodnot, které nás hluboce, upřímně a soucitně spojují se sebou samým i s ostatními. Když zvětšujeme naši schopnost rozumět lidským potřebám, máme k dispozici mnohem větší možnosti, jak vytvářet své vztahy a jak vést své životy. Toto interaktivní setkání nás zavede do základních principů a praxe Nenásilné komunikace. Pokud chcete potkat jednoho z nejlepších učitelů, jste na tom pravém místě, kde se dostanete k esenci.


Nenásilná komunikace - aby děti a rodiče mohli vzkvétat

Jared Finkelstein (USA)

19. - 20. května 2018

Seminář nenásilné komunikace pro rodiče a poskytovatele dětské péče, stejně jako pro dospělé děti, které chtějí zlepšit či porozumět komunikaci mezi nimi a svými rodiči. Nenásilná komunikace nás učí vzájemně komunikovat s dětmi s jasným záměrem v naší mysli a srdci, a s vědomím, že se díváme za chování naše i našich dětí, a místo toho se soustřeďujeme na potřeby, které motivují všechny naše akce.


Nenásilná komunikace pro soucitné školy a třídy

Jared Finkelstein (USA)

26. - 27. května 2018, Brno

Seminář nenásilné komunikace pro pedagogy. Možnosti integrace principů a postupů inspirovaných studiem nenásilné komunikace do školní kultury jsou neomezené. Školy, které vetkávají do svých pedagogů nenásilnou komunikaci, pečlivě zkoumají otázku „Jak žijeme a učíme se spolu“. Praktikují hodnoty odlišné od těch, na které jsou studenti a učitelé tradičně zvyklí ve vzdělávacím prostředí.


Výcvik pro život II. - Sakrální čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

1. - 6. června 2018

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Sakrální čakra – plynutí a spojení, emocionální identita, potěšení a sexualita, základní právo cítit.


Sexualita, láska a partnerství

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

13. - 15. července 2018

Sexuální energie a touha po lásce jsou motorem, který nás žene do vztahů. Ale zároveň nedostatek pochopení a komunikace kolem sexu, lásky a vztahu nám brání v dosažení skutečné intimity. Proto je tento seminář věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.


Výcvik pro život III. - Solární čakra

Komala de Amorim (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)

12. - 17. října 2018

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Solární čakra – síla bytí, vůle, rozhodnost, autonomie, asertivita, originalita, radost, elán, jedinečnost.


Umění žít, umění zemřít

Komala de Amorim (Brazílie)

26. - 28. října 2018

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii - Úvodní seminář

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

22. - 24. února 2019

Úvodní seminář pro 3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.
Úvodní seminář vás seznámí s biodynamickou kraniosakrální terapií, se základy práce a s lektorským týmem a týmem asistentů. Tento blok je nedílnou součástí tříletého studia, nezavazuje však k účasti na celém výcviku. Je koncipován tak, aby se zájemci mohli po jeho absolvování rozhodnout, zda mají o výcvik zájem či nikoli. Součástí semináře jsou i první praktická cvičení. Bude zde upřesněna náplň tréninku, požadavky k účasti na tréninku, podmínky získání certifikátu a zápisu do mezinárodní databáze.