druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dílny

Víkendové nebo několikadenní semináře vedené otevřenými a tvurčími osobnostmi, které probíhají na Druně v centru Prahy, nebo v jiných krásných místech blízko přírodě.


Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Alessandro Gemin

19. - 26. června 2017

3letý základní profesionální výcvik, který pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.

Více informací...

Obřad letního Slunovratu

Xolotl Martinez (Mexiko)

20. - 21. června 2017, Buchov u Postupic

Letní Slunovrat je čas vysokých frekvencí a energií, které se dají zaměřit a uchytit na individuální úrovni k vytvoření fyzické, psychické a duševní harmonie. Také je možné vnést obrovskou energii do ceremoniálních a magických úrovní. Vítání Slunovratu bude mít tentokrát dvě části: noční očistná ceremonie v týpí a denní slavnost s tancem, písněmi a modlitbami za mír a ochranu posvátných míst světa.

Více informací...

Manipulace až do nebe

Zita Pavlištová a Jakub Zeman

5. - 6. července 2017

Pohybově improvizační dílna, tělesná hra, která vám přiblíží principy perfektního fyzického propojení. Překvapí nás, jak příjemné může být v takovém propojení vzájemné ovládání. Pocítíme jak je účinné, na jaká skvělá místa nás dovede, a o co bez něj přicházíme. Čeká nás atmosféra objevování, úsměv a vtip, náhlá pochopení sebe sama skrz to, co děláme fyzicky. Ocitneme se na zemi i ve vzduchu, a poddáme-li se vnímavému vedení, odchýlí nás to od běžných pohybových cest a bez úsilí nás to vede do poloh, na které nejsme zvyklí.

Více informací...

Sexualita, láska a partnerství

Komala (Brazílie) a Khushru (Rakousko)

21. - 23. července 2017

Sexuální energie a touha po lásce jsou motorem, který nás žene do vztahů. Ale zároveň nedostatek pochopení a komunikace kolem sexu, lásky a vztahu nám brání v dosažení skutečné intimity. Proto je tento seminář věnován prožitku božského tance mužských a ženských polarit. Pochopení toho, jakým způsobem nás sexuální energie pohání k tomu, abychom se spojili a vytvořili intimní vztahy. Odkrývání možností a výzev, které s sebou láska přináší, stejně jako učení se o sobě samém, které jde ruku v ruce s tím.

Více informací...

Inspirace je divoká kočka

Zita Pavlištová a Michal Turek

28. července – 4. srpna 2017, Přím v Orlických horách

Příprava těla a mysli pro nespoutanou improvizaci. Letní pohybová, hudební a hlasová tvůrčí dílna. Jedno z intenzivních uměleckých setkání v přírodě Orlických hor bude zaměřeno na souhru a džemování. Budeme zjemňovat citlivost těla a všechny své smysly. Čekají nás každodenní tréninky taneční a kontaktní improvizace, hudební a hlasová praxe a umění synergie. Budeme rozvíjet fyzické dovednosti a hledat stav otevřené mysli, která neomylně vede naši akci, přináší inspiraci, umožňuje prožívat.

Více informací...

Feldenkraisova metoda

Ester Jánošiová

Sobota 29. července 2017

Feldenkraisova metoda nás vede k lepšímu uvědomování vlastního těla, vytváří nové vzorce pohybu a pomáhá odbourávat staré stereotypní návyky. Prostřednictvím sekvence konkrétních pohybů zlepšujeme nejen své pohybové schopnosti, ale i celkovou kvalitu našeho fungování. Pohyb provádíme s vědomou pozorností a díky schopnostem našeho mozku vytvářet nová spojení měníme i naše vnímání, prožívání a myšlení.

Více informací...

Soutoky a souznění

Antonia Nyass a Zita Pavlištová

5. – 13. srpna 2017, Přím - Orlické hory

Letní intenzivní dílna tance, kontaktní improvizace a hlasové tvorby. Týden v podhorské krajině, s probuzenými smysly, zrychleným dechem a zářícíma očima. Hluboké propojení s tělem a osobitý přístup k tělu, objevování nezvyklých souvislostí v pohybu a hlase, anatomické vztahy, které odhalí náš skrytý potenciál uložený v těle. Soustředěná jemné práce i intenzivní pohybová i pěvecká praxe je vhodná pro ty, kteří chtějí dále posouvat své dovednosti a škálu možností v hlasové nebo taneční tvorbě, ale i pro ty, kdo chtějí zjemnit své vnímání a najít novou kvalitu a zvětšit kapacitu.

Více informací...

V objetí Fénixových křídel

Míša Petersen

19. - 20. srpna 2017

Tanec pro ženy i muže každého věku, formy i poslání. Protančete se letními dny s energií bájného ptáka Fénixe a napijte se z jeho síly, moudrosti a živosti! Pták Fénix je symbolem obnovy života a cyklických fází. Spolu s ním přicházejí změny a růst. Přináší sluneční i zemské světlo, staré vědění a moudrost. Napomáhá na cestě k nalezení vnitřní rovnováhy a dává nám sílu proměny, která má ohromnou léčivou moc. V pohybu, tanci i meditaci budeme pracovat s moudrostí, která se vine lidským životem od dětství po stáří, moudrosti smrti a znovuzrození.

Více informací...

Probuzené ženství

Komala (Brazílie)

25. - 27. srpna 2017

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.
Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.

Více informací...

O létání

Adrian Russi (Švýcarsko)

30. srpna - 3. září 2017

Mýty, obrazy a hlavně spousta taneční praxe z oblasti kontaktní improvizace. Jaké představy a fantazie o létání nosím ve své hlavě? Co je třeba jako příprava na let a co se stane potom? Jak to všechno pracuje v těle ptáka? A jak mohu zažít okamžiky letu ve svém vlastním tanci? Budeme zkoumat, jak využít gravitaci, setrvačnost k dosažení lehkosti v letu. Budeme hledat správné načasování, komunikaci těla, zažijeme, že váha je v první řadě neutrální. Jestli ji cítíme jako těžkou nebo lehkou, záleží na našem vnitřním postoji a tělesné inteligenci, a ty se dají vycvičit.

Více informací...

Výcvik pro život VII. - Korunní čakra

Komala (Brazílie) a Khushru (Rakousko)

1. - 6. září 2017, Buchov

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Sedmá čakra – vědomí, duchovnost a smysl života.

Více informací...

Přístup Trager® - profesionální výcvik

Martin Heigl (Německo)

9. - 10. září 2017

Úvodní seminář ke dvouletému profesionálnímu výcviku. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát. Můžete se stát prvními praktikanty přístupu Trager® v České republice, neboť se zde výcvik otevírá poprvé. Úvodní seminář vás seznámí s přístupem Trager® – integrací mysli a těla a se základy dvou aspektů práce: „tablework“, kdy je klient pasivní a „mentastics”, kdy klient pracuje aktivně. Zakusíte povznášející zážitek z principů práce. Co kdyby to byla pravda: Čím méně děláte, tím efektivnější je vaše práce!

Více informací...

Základy cvičení Qigong a Osm kusů brokátu

Markéta Hrdá

16. - 17. září 2017

Název Qigong je možné přeložit jako: „Práce s životní energií″. Je to cvičení pomalých, na sebe navazujících plynulých pohybů, které přinášejí konkrétní zážitek vlastní energie a jsou velmi účinnou cestou k vnitřní rovnováze a uvolnění. “Osm kusů brokátu” je klasické Daoyin-cvičení pro zachování zdraví. Jeho cílem je obnovení rovnováhy sil v těle a harmonizace ducha a těla. Působí positivně na orgánový systém, podporuje funkční okruhy srdce a plic, reguluje trojitý ohřívač, stimuluje funkční okruh jater, harmonizuje žaludek a slezinu a posiluje funkční okruh ledvin.

Více informací...

Umění žít, umění zemřít

Komala (Brazílie)

6. - 8. října 2017

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.

Více informací...

Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

27. - 29. října 2017

Dlouhý džem se opět blíží na Drunu. Třídenní vír tance a pohybu, dialog s hudebníky, kteří nám budou k tanci hrát a tanec s tanečníky z různých zemí a měst. Fyzická hra rytmů, tvarů a nálad nabírá spád a vtahuje nás. Divoký dynamický příliv střídá klidný meditační odliv. Tělesná setkání a souznění vnitřních krajin.

Více informací...

Prvotní cítění - uzdravení vnitřního dítěte

Komala (Brazílie)

17. – 19. listopadu 2017

Pokud se nám v prvních 7mi letech života nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál. „Vnitřní dítě“, v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Obnovíme-li s ním spojení, dostane-li se jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život. Zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti.

Více informací...

Spirituální aspekt v procesu léčení

Mike Boxhall (Velká Británie)

11. - 14. ledna 2018

Postgraduální kurz, jehož záměrem je otevřít profesionálním terapeutům (kraniosakrálním terapeutům, osteopatům, fyzioterapeutům, psychoterapeutům) nový obzor a příležitost dotknout se dalších rozměrů léčení. Výuka pokračuje tam, kde koncept léčení a dovednosti terapeuta narážejí na své hranice. Způsob práce vlastní craniosacrální biodynamické terapii je obohacený o další úrovně vnímání a zpětnou vazbu. Záměrem tohoto kurzu je zkušenostně zkoumat spirituální aspekty léčení, které jsou přirozenou součástí našich tělesných bytostí. Spíše nežli o výklad, jedná se tedy o formu společné praxe. Praxe, která vede k rozšířenému vědomí.

Více informací...

Výcvik pro život I. - Základní čakra

Komala (Brazílie) a Khushru (Rakousko)

2. - 7. února 2018, Buchov

Intenzivní proces zkoumání, sebeobjevování a sebetransformace ve všech úrovních lidského vědomí, skrze 7 energetických center. Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi.
Základní čakra – výživa kořenů, instinkty přežití, spojení se zemí, životní síla, základní strachy.

Více informací...