druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Čistý dotek

15. – 17. února 2019

Průkopnický seminář s Nickem Polem, autorem knihy „Slova, která se dotýkají (aneb jak klást otázky, na které vaše tělo dokáže odpovědět)”. Seznámíme se s konceptem Čistého doteku, který přináší nová poznání na poli komunikace s tělem. V této dílně budeme zkoumat jak komunikovat: přímo s tělem skrze citlivý naslouchající dotek, skrze vědomý pohyb a slova, která se těla dotknou. V druhé části dílny pak hledat spojení mezi citlivým vnímavým dotekem a čistou řečí vědomou si pocitů a vjemů.

Základem práce bude zvláštní druh naslouchání v němž je bytostně přítomný klid a ochota naslouchat celé naší bytosti a nebo celou naší bytostí. To znamená naslouchat tak, aby se při tom dokázaly spojit dvě dosti oddělené části mozku. Levá, která ovládá naše každodenní vědomí pomocí jazyka (ale má malý pojem o těle) a pravá která žije ve ztělesněné přítomnosti (ale má malý smysl pro slova).

Když vás někdo takhle opravdu naslouchá, vy začnete skutečně naslouchat sami sobě. Naslouchání vytváří pro druhého člověka mimořádně čistý prostor a když sami sebe v tomto prostoru posloucháme, to, co se objeví prostřednictvím imaginace, metafor, emocí a pohybu, nám umožní spojovat různé naše části, které se předtím zdály naprosto oddělené. Umožňuje nám to vnímat celou svoji bytost.

Opravdu naslouchat vyžaduje také prázdnou hlavu. A prázdnota je často uznávána umělci jako výchozí pro jejich tvorbu. Jako dobří posluchači se tak blížíme umělcům. Používáme celou svou bytost k tomu, abychom těm, kterým nasloucháme, umožnili tvořivě zkoumat nejhlubší aspekty jejich já.

Abychom zkoumali, co se o sobě můžeme dozvědět, když při naslouchání (sobě a nebo druhému) udržujeme vědomí celého mozku a těla, budeme praktikovat Čistý dotek při vnímavé práci s tělem (z oblasti Qi gong, Shiatsu, Feldenkraisovy metody) a jednoduché zenové otázky Čistého jazyka.

Dílna je vhodná pro terapeuty těla i mysli, umělce, učitele a každého, kdo se zajímá o přesnou, jasnou, přijímající a vnímavou komunikaci. Přispěje k rozvoji praktických dovedností ve vaši profesionální práci a také může být jistým druhem tréninku všímavosti, šancí poslouchat sebe a být poslouchán způsobem, který pomůže pohnout s něčím, čemu bychom rádi věnovali čas, prostor a pozornost.

Nick Pole (Velká Británie)

Při svém zkoumání kvality doteku a kvality mysli při práci s tělem objevil kvalitu Čistého doteku. Tento koncept využívá principy Čistého jazyka v tělesné řeči doteků a fyzických vjemů a ukázal se nesmírně účinným pro terapii. Na poli Shiatsu jej dnes Nick Pole vyučuje po celém světě.

V jeho terapeutické a výzkumné praxi se odrážejí mnohé přístupy založené na pozornosti, které se nyní stávají uznávanou součástí zdravotnictví a vzdělávání po celém světě.
Jako terapeut mysli a těla studoval Kognitivní terapii založenou na Mindfulness a je ředitelem londýnských praktikantů metody Mindfulness v oblasti zdravotnictví. Jeho kniha „Slova, která se dotýkají (aneb jak klást otázky, na které vaše tělo dokáže odpovědět)“ (2017), je uceleným návodem k používání čistého jazyka v terapii mysli a těla.

Dílna je intenzivní: pátek 17:00 – 19:45, sobota 9:30 – 18:00, neděle 9:30 – 18:00.


Cena 3 820 Kč při platbě zálohy 1 820 Kč do 8. února, poté je cena 4 620 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Čistý dotek | 15. - 17. února 2019 | Nick Pole
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.