kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Čtyři kroky k sobě - nenásilná komunikace

7. – 8. března 2020

Intenzivní zážitek z nenásilné komunikace se dostaví, když ji začnete trénovat v akčním a tvořivém prostředí. V prostředí, kde jste nuceni zapojit celou svou bytost, kde nestačí jen přemýšlet, kde si můžete dovolit dělat chyby a vnímat celou alchymii emocí, sílu navyklých reakcí a hrát si s mnoha možnostmi jak uplatnit a vyjádřit soucítění. Budeme rozvíjet umění respektování, soucítění, vzájemného naslouchání si a porozumění jeden druhému, které dovoluje vytvářet harmonické prostředí a vztahy. Seznámíme se s osvědčenými technikami, které nám pomohou opustit nefunkční zažité scénáře řešení situací a odstranit bloky bránící nám v účinné komunikaci.

Nenásilná komunikace i divadlo, nás učí vnímat a zkoumat vlastní pocity a potřeby a vyjadřovat je jasně, srozumitelně, upřímně. Nejenom slovy, ale také tichem, způsobem vystupování, výrazem tváře, gesty i pohyby. Pokud jsme schopni správně porozumět svým potřebám a dokážeme je srozumitelně sdělit ostatním, můžeme tak nejen předejít konfliktům, ale také se začít jinak vztahovat k lidem. S lepším porozuměním vlastním pocitům dosáhneme nadhledu, a pak pro nás bude snazší chápat to, po čem touží ostatní, porozumět jejich emocím a vcítit se do jejich situace.

Nenásilná komunikace je koncept vyvinutý Marshallem Rosenbergem, jenž vytříbil proces komunikování tak, aby bylo možné dosáhnout toho, co chceme, a přitom pomoci ostatním získat to, po čem touží oni. Učí nás, jak naplnit své potřeby a současně dosáhnout harmonie ve vztazích. Není to pouhý způsob komunikace, jde i o způsob myšlení, vedení vlastní pozornosti, a ve svém důsledku i o životní styl. Nenásilná komunikace nabízí komplexní trénink komunikačních dovedností na různých úrovních – vyjádřování pocitů, formulace konkrétních požadavků, zvládání hněvu, vyjádřování ocenění, empatie vůči sobě a druhému atd.

Lidé jsou od přírody dobrosrdeční, je naší hlubokou přirozeností obdarovávat ostatní a mít z toho radost. Zpříjemňovat ostatním život je naše ohromná každodenní moc – a stačí k tomu pár slov. Přijměmě vědomou možnost volby, zodpovědnost za vlastní činy a rozhodnutí. Nebýt vztahovačný, nebrat si kritiku osobně a porozumět potřebám a motivacím ostatních na pozadí jejich činů a chování jsou základní kameny úspěchu nenásilné komunikace. Pokud s ostatními mluvíme o svých potřebách otevřeně, upřímně, bez kritiky a vznášení požadavků, vytváříme tím nejvhodnější podmínky pro to, aby naši potřebu ostatní naplnili, a to se zcela přirozenou radostí z dávání.

My se v této dílně zaměříme na 4 zásadní kroky nenásilné komunikace.

  • Pozorování bez hodnocení: Jak čistě jsme schopni pozorovat? Kde je hranice mezi pozorováním a interpretací?
  • Pocity: Kdy a kde v nás vznikají pocity? Jaké to je zkusit si být v bezpečí divadelního prostoru chvíli opravdu naštvaný, smutný, nadšený? Prozkoumáme-li do hloubky vlastní pocity, vymaníme se z jejich moci a získáme zdravý nadhled.
  • Potřeby: Jakým způsobem vyjadřovat svá vnitřní strádání? Jaké potřeby jsou živé v lidech a situacích okolo mne?
  • Prosby: Jakým způsobem a o co mohu druhého žádat? Ukážeme si, jak své prosby formulovat konkrétně a pozitivně.

4 kroky nejsou jen gramatická struktura, kterou je třeba se naučit používat. Jsou cestou k vnitřnímu nastavení naší pozornosti směrem k nenásilí. Naším cílem není se jen naučit správně říkat onu strukturovanou větu, ale mít 4 kroky pod kůží, ať už je dáváme do slov nebo ne.

Tento workshop je hlavně praktický. Budeme zkoumat, objevovat a experimentovat v situacích více než skutečných… Užijeme si i spoustu pohybu. Vybavte se hravostí, odvahou a pohodlným oblečením.

Petr Holík

Petr je performer a lektor, který se zabývá nenásilnou komunikací, fyzickým divadlem a aplikovanou improvizací. Vyvíjí komplexní trénink, v němž se tyto tři směry prolínají. Pomáhá lidem, aby si lépe rozuměli – s kolegy, s rodinou,… ale i sami se sebou. Baví ho být s lidmi – a přemýšlet, jak spolu jsme a jak jinak bychom spolu mohli být. Svou divadelní práci rád propojuje s přírodními vědami, které vystudoval, a podílí se na popularizaci vědy.

Barbara Herucová

Herečka a lektorka, která ráda a úspěšně využívá divadelní metody ve vzdělávání a osobnostně-sociálním rozvoji. Baví ji naslouchat příběhům lidí kolem ní, divadlo je pro ni prostředkem, který nám ukazuje naši sílu i zranitelnost. Věří, že divadlo patří všem a že každý můžeme být hercem nebo herečkou. Působí v divadlech TAMTi, Tha Randoms a BuranTeatr, spolupracuje na projektu Roots / Kořeny. Na brněnské JAMU vyučuje Divadlo utlačovaných.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:00 a neděle 9:00 – 17:00.


Cena 3 650 Kč Pro rezervaci místa třeba uhradit zálohu 1 250Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na