Dynamické vyvažování

(vnášení pohybu do těla)

Metoda podporuje a rozvíjí základní vlastnost těla vyvažovat pohybem, zprůchodňuje tělo, propojuje, aktivuje. Práce se odehrává v pohybu. Terapeut pohyb ve vašem těle vyvolává a během práce neustále udržuje. Pro klienta to znamená maximální uvolnění, minimální námahu a aktivaci nejjemnějších motorických reakcí. Už samotný zážitek automatického vyvažování těla je pocit zcela nový, nespoutaný, osvobozující. Hledáme dynamickou rovnováhu všech vůči sobě se pohybujících tkání, zdravé postavení těla, které se neustále mění. Využíváme a obnovujeme schopnost těla udržovat rovnováhu změnou polohy a pohybem místo zpevněním, zastavením a zvyšováním napětí.

Hledáme kompenzační pohyb, kterým tělo reaguje na jemné síly vychylující jej z rovnováhy. Vaše tělo je jemným vedením zvnějšku udržováno v prostoru, v pohybu, v plynutí. Začíná se vleže a v nižších úrovních na futonu a postupně se dá přenášet až do stoje. Všemu předchází dostatečně dlouhá fáze uvolnění a zprůchodnění těla.

Terapeut využívá setrvačné síly, gravitaci, znalosti anatomie a poznatky o fungování těla v pohybu. Vede různé části vašeho těla tak, aby minimalizoval úsilí, práci velkých svalů, aby aktivoval opačné vzájemně se vyrovnávající směry různých částí a zabránil aktivaci obranných reflexů, které blokují pohyb, namísto aby ho nechaly projít a vyvážit. Tím, jak ovlivňuje dráhy jednotlivých častí těla a kloubů, postupně vám dovoluje uvolnit kontrolu a nechat se nést.

Dochází k vyvážení všech napětí v těle. Tato praktika skrze pohyb vyrovnává tonus šlach a svalů, připravuje otevřené zdravé klouby, schopnost těla zdravě vyvažovat v pohybu. Zároveň se zmírňuje přetížení některých svalových skupin, jiné se aktivují. Zvětšuje rozsah pohybu a pěstuje uvolnění.

Přímo v pohybu se tak integrují nové zkušenosti, funkce a rozsahy, směry pohybu a dráhy, které běžně nevyužíváme v dostatečné míře. Rozpouštějí se vědomé i nevědomé bloky přesně tak rychle, jak jsou tělo a mysl právě schopny. V jisté míře, která přispívá procesu uvědomění, dostáváte i teoretické informace o tom, jak fungují jednotlivé části pohybového ústrojí, jaké jsou jejich možnosti a omezení.

Obohacuje to škálu možností, učí vás, ať už vědomě nebo nevědomě, které z vašich pohybových návyků jsou účelné a které vás omezují, nebo příliš zatěžují. Během práce odhalíte své možnosti a schopnosti se pohybovat s lehkostí a elegancí, kterou si teď jen těžko dokážete představit.

Systematickou prací se zvyšuje vaše jistota. Je to práce vhodná pro lidi s motorickými problémy, pro ty, kdo mají pocit, že jejich pružnost v těle a mysli se zmenšuje, pro lidi s bolestmi pohybového ústrojí, stejně tak i pro tanečníky a sportovce, kteří pracují v extrémních podmínkách, nebo chtějí rozvíjet celý pohybový potenciál, aniž by si ničili tělo.

Zita Pavlištová

Věnuje se pohybu a ruku v ruce s tím i metodám, které osvobozují tělo a mysl, přinášejí nové možnosti, obnovují jeho přirozené pohybové funkce.

Dlouhodobě se věnuje výzkumu toho, jaké možností i omezení má tělesná anatomie v pohybu, studuje a hledá uplatnění těchto poznatků v praxi, rozvíjí metody, pomocí nichž lze rozvíjet pohybové dovednosti a přiblížit se k hranicím lidských schopností.

Současně s pohybovým výzkumem studuje metody práce s tělem, rozvíjí pozoruhodnou techniku naslouchání tělu. Objevuje, jak lze pomocí citlivého působení uvést tělo do rovnováhy, obnovit zdraví, napravit nefunkční vztahy, uvolnit tenze a změnit nesprávné pohybové návyky, hledat přirozenou rovnováhu a pružnost.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje s lékaři i terapeuty, má stálou klientelu a své znalosti využívá a sdílí i na mezinárodních festivalech a setkáních.

Ceny

jednotlivé ošetření 90min:     1 000 Kč
soubor 3 ošetření: 2 700 Kč
soubor 6 ošetření: 4 800 Kč

Kontakt

tel: + 420 723 253 757
email: zita@druna.cz
místa:     Spálená 21, Praha 1
Arbesovo náměstí 14 , Praha 5

Rádi byste individuální sezení? Objednejte se!

rezervovat pro
místo na
vaše možné termíny: