druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Feldenkraisova metoda - cyklus síla pánve a lehkost hrudníku

úterý 18:20 – 19:20

7 lekcí v období 5. března – 23. dubna

Ucelený cyklus Feldenkraisovy metody se zaměří na to, jak se vzájemně ovlivňují pánev a hrudník. Velmi důkladně se budeme věnovat především využití pánve k podpoře páteře a zad. Uvolníme tím hrudník, ramena a krk. Otevřením hrudníku zlepšíme pocit vnímání prostoru. Zmenšením napětí uvolníme zatuhlosti v těle a zlepšíme pohyblivost v zádech. Uvědomíme si dopad správného propojení pánve a hrudníku na vzpřímený postoj našeho těla.

Jak udělat to, co chceme? Ať už v tanci, při vaření nebo masáži? Jak vlastně děláme to, co děláme? Jak učinit pohyb snadným a lehkým. Vrátit se ke svým skutečným fyzickým, citovým i duševním schopnostem. Kurz pro ty, kdo hloubají, věří, ale i pochybují o tom, že každá lidská bytost má potenciál proměnit se, a že všichni lidé bez ohledu na svůj věk nebo předpoklady mají schopnost učit se.

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Jedná se o ucelený proces, ve kterém každá lekce staví na tom, co jste se naučili v lekcích předchozích a prohlubuje vaše dovednosti. Důležitou roli hrají nejenom samotná cvičení, ale i období integrace mezi nimi.

Cena 1 960 Kč za cílenou sérii sedmi večerů ve dnech 5. března – 23. dubna (mimo 19. března). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 960 Kč.

Rádi byste se zúčastnili tohoto cvičení? Rezervujte si místo!


cvičení:   Feldenkraisova metoda - cyklus síla pánve a lehkost hrudníku | úterý 18:20 - 19:20, 5. března - 23. duben | Ester Jánošiová
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.