kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Feldenkraisova metoda - uvolnění ve spojení ramen a pánve

víkend 25. – 26. dubna 2020

Dílna, ve které vnášíte uvolnění do svého těla a navracíte do něj pohyblivost a lehkost. Pro přirozeně vzpřímený postoj i sed jsou oblasti ramen a pánve zásadní. Pro volný pohyb bez bolesti je pak důležitá jejich dokonalá souhra. Během kurzu budete oblast ramen, zad i pánve učit pohybovým zvykům, které jsou pro ně ideální a při kterých mohou dát vašemu pohybu oporu i energii. Obnovíte také propojení a vzájemnou komunikaci tak, aby v pohybu fungovaly pružně a vzájemně se doplňovaly. Váš pohyb tak nabude ladnosti a pružnosti, zmírní se zatěžování bolestivých oblastí. Přitom se přirozeně uklidňuje váš dech, což výrazně působí na vaši duševní pohodu a prohlubuje vaši schopnost prožívat klid a spokojenost.

O metodě

Jak udělat to, co chceme? Ať už v tanci, při vaření nebo masáži? Jak vlastně děláme to, co děláme? Jak učinit pohyb snadným a lehkým? Vrátit se ke svým skutečným fyzickým, citovým i duševním schopnostem? Kurz pro ty, kdo hloubají, věří, ale i pochybují o tom, že každá lidská bytost má potenciál proměnit se, a že všichni lidé bez ohledu na svůj věk nebo předpoklady mají schopnost učit se.

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Dílna je intenzivní: sobota i neděle 10:00 – 17:00, je otevřená všem bez ohledu na věk a zkušenosti.


Cena 3 200 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 200 Kč. Při uhrazení zálohy do 25. března je cena 2 400 Kč.

Rádi byste se zúčastnili tohoto cvičení? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na