druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Feldenkraisova metoda - volně vzpřímený postoj

neděle 4. listopadu 2018

Jak nám je při tom, když sedíme, jdeme či běžíme, je výrazně určeno způsobem držení našeho těla. Vzpřímené držení nám dovoluje volně dýchat a využívat plné síly našeho dýchacího ústrojí, hýbat se, cítit se přitom čerstvě a zatěžovat pouze ty části těla, které jsou pro naši oporu právě třeba. Úzké je také spojení postoje s naší dobrou náladou. Na našem postoji spolupracují nervová, kosterní i svalová soustava. Když pracují v harmonii, není třeba vzpřímenost udržovat vůlí.

V listopadové dílně se zaměříme na přirozené držení vzpřímeného postoje bez zbytečné námahy. Dech bude volně proudit tělem, mozek bude pracovat výkonněji, zvýší se naše koncentrace i tvořivost. Zvětší se rozsah pohybu v páteři a kloubech, sníží se jejich předčasné opotřebení. Propojíme hrudník, ramena, záda a pánev, a docílíme uvolněných, lépe koordinovaných pohybů. Naše pohyby budou efektivnější, budeme mít víc energie a budeme se cítit lépe fyzicky i psychicky. Výsledkem bude nejen ladnější postava, ale i posílení zdravého sebevědomí. Díky zlepšenému postoji pocítíme v těle větší pružnost a lehkost.

Feldenkraisova metoda nás vede k lepšímu uvědomování vlastního těla, vytváří nové vzorce pohybu a pomáhá odbourávat staré stereotypní návyky. Prostřednictvím sekvence konkrétních pohybů zlepšujeme nejen své pohybové schopnosti, ale i celkovou kvalitu našeho fungování. Pohyb provádíme s vědomou pozorností a díky schopnostem našeho mozku vytvářet nová spojení měníme i naše vnímání, prožívání a myšlení.

Kromě celkového uvolnění, volnějšího dýchání a přirozenějšího postoje přináší tato metoda i lepší koordinaci pohybů, větší flexibilitu a lepší schopnost soustředění. Pomáhá snižovat stavy bolesti, stresu, fyzických a neurologických omezení.

Metoda je na celém světě vyhledávaná tanečníky, muzikanty, zpěváky, ale je vhodná pro všechny nezávisle na věku nebo fyzické kondici. Je určena každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou.

Většina praxe bude probíhat v leže. Pohyb nebude klasickým cvičením, ale prozkoumáváním z hlediska našeho prožitku, vnímání. Pohybem budeme komunikovat sami se sebou, pod vedením lektorky, která slovně nasměřuje naši pozornost k nám samotným. Prostřednictvím sekvence konkrétních pohybů se naučíme citlivě přistupovat ke svému tělu.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Dílna je intenzivní (neděle 10:00 – 17:00) a je otevřená všem bez ohledu na věk a zkušenosti.


Cena 1 600 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 600 Kč. Při uhrazení zálohy do 21. října je cena 1200 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Feldenkraisova metoda - volně vzpřímený postoj | neděle 4. listopadu 2018 | Ester Jánošiová
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.