druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Feldenkraisova metoda - vzpřímený postoj bez námahy

pondělí 22. července 17:30 – 20:30

Jak nám je při tom, když sedíme, jdeme či běžíme, je výrazně určeno způsobem držení našeho těla. Vzpřímené držení nám dovoluje volně dýchat a využívat plné síly našeho dýchacího ústrojí, hýbat se, cítit se přitom čerstvě a zatěžovat pouze ty části těla, které jsou pro naši oporu právě třeba. Úzké je také spojení postoje s naší dobrou náladou. Na našem postoji spolupracují nervová, kosterní i svalová soustava. Když pracují v harmonii, není třeba vzpřímenost udržovat vůlí.

V dílně se zaměříme na přirozené držení vzpřímeného postoje bez zbytečné námahy. Dech bude volně proudit tělem, mozek bude pracovat výkonněji, zvýší se naše koncentrace i tvořivost. Zvětší se rozsah pohybu v páteři a kloubech, sníží se jejich předčasné opotřebení. Propojíme hrudník, ramena, záda a pánev, a docílíme uvolněných, lépe koordinovaných pohybů. Naše pohyby budou efektivnější, budeme mít víc energie a budeme se cítit lépe fyzicky i psychicky. Výsledkem bude nejen ladnější postava, ale i posílení zdravého sebevědomí. Díky zlepšenému postoji pocítíme v těle větší pružnost a lehkost.

Feldenkraisova metoda nás vede k lepšímu uvědomování vlastního těla, vytváří nové vzorce pohybu a pomáhá odbourávat staré stereotypní návyky. Prostřednictvím sekvence konkrétních pohybů zlepšujeme nejen své pohybové schopnosti, ale i celkovou kvalitu našeho fungování. Pohyb provádíme s vědomou pozorností a díky schopnostem našeho mozku vytvářet nová spojení měníme i naše vnímání, prožívání a myšlení.

Kromě celkového uvolnění, volnějšího dýchání a přirozenějšího postoje přináší tato metoda i lepší koordinaci pohybů, větší flexibilitu a lepší schopnost soustředění. Pomáhá snižovat stavy bolesti, stresu, fyzických a neurologických omezení.

Metoda je na celém světě vyhledávaná tanečníky, muzikanty, zpěváky, ale je vhodná pro všechny nezávisle na věku nebo fyzické kondici. Je určena každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou.

Většina praxe bude probíhat v leže. Pohyb nebude klasickým cvičením, ale prozkoumáváním z hlediska našeho prožitku, vnímání. Pohybem budeme komunikovat sami se sebou, pod vedením lektorky, která slovně nasměřuje naši pozornost k nám samotným. Prostřednictvím sekvence konkrétních pohybů se naučíme citlivě přistupovat ke svému tělu.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Dílna je otevřená všem bez ohledu na věk a zkušenosti.


Cena 850 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 250 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Feldenkraisova metoda - vzpřímený postoj bez námahy | pondělí 22. července 2019 | Ester Jánošiová
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.