druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Individuální setkání s Khushruem

pondělí 18. června 2018

Během osobního sezení použije Khushru k poradenství pro vás tu nejvhodnější z metod (zrcadlení, čtení energie, emocionální uvědomění, vyjádření skrze tělo a hlas, gestalt terapii, mužsko-ženskou polaritu, léčení traumatu a další) tak, aby vám pomohl prozkoumat vaši aktuální životní situaci.

V případě jakéhokoli životního problému ve vztazích, ať už s někým jiným, se životem nebo se sebou samým, si nejprve ujasníte danou situaci a pak najdete způsob, jak do ní pomocí určité akce přivést energii. Volné proudění této energie vám umožní posunout se dopředu, udělat váš další životní krok.

Práce s traumatem pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla, vědomí těla)

Trauma je běžný jev moderního života. Většina z nás má nějaké trauma, nejenom vojáci nebo oběti zneužití či napadení. Jak příčiny, tak následky traumatu spadají do rozsáhlé oblasti a často jsou ukryty v nevědomí. Toto je důvodem našich těžkých a zdrcujících životních zkušeností.

Somatic experiencing ® přistupuje k traumatu přes vědomí těla. Je založen na poznatku, že lidská bytost má vrozenou schopnost překonat účinek traumatu. Somatic experiencing ® obnovuje seberegulaci a navrací traumatizovaným jedincům jejich výjimečné dary jako smysl pro živost, uvolnění a celistvost. Pomáhá porozumět vzorům chování a emocionálnímu prožívání života a přináší do nich velké uvolnění. Na úrovni těla si potom každý může znovu připomenout tyto dary dokonce i v těžké situaci a obnovit své vlastní zdroje pro zdravý a šťastný život.

Čtení energie

Čtení energie je jako rentgenování aury a systému čaker. Umožňuje sledovat tok energie v každé čakře, odhaluje která centra jsou dominantní a které oslabena. Ukazuje také vzájemný vztah mezi jednotlivými čakrami, zda některá musí kompenzovat nebo podporovat jinou a jak tato dynamika ovlivňuje celou osobnost a její vzorce chování. Vytáhne na světlo talenty a zdroje, díky kterým je možné zaměřit se na tu oblast, která snáze podpoří přirozené proudění energie naším životem. Čtení se může podívat i na určitá témata, například na problémy ve vztazích, nebo nerovnováhu mezi mužskou a ženskou polaritou. Vnese hlubší porozumění a přijetí tohoto tématu, pomůže otevřít vnitřní prostor pro změnu a další rozvoj pod takovým naším vnitřním vedením, které pro nás vybírá v daném okamžiku ten nejlepší postup.

Cena osobního sezení je 1 800 Kč.

Sezení bude probíhat ve pondělí 18. června.

Pokud byste rádi využili tlumočení, nezapomeňte to prosím uvést při vyplňování rezervačního formuláře. Cena tlumočení je 400 Kč za sezení.

Objednat se můžete také na telefonním čísle 725 449 409.

Rádi byste individuální sezení? Objednejte se!


chci rezervaci na:   Individuální setkání s Khushruem bez tlumočení | pondělí 18. června 11:15 - 12:30 | Gregor Khushru Steinmaurer
  
Individuální setkání s Khushruem s tlumočením | pondělí 18. června 11:15 - 12:30 | Gregor Khushru Steinmaurer
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.