druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Individuální terapie se Xolotlem

Xolotl Martinez

červen 2017

Kniha energií “TONALAMATL” a Léčení frekvencemi světla

Tonalamatl nabízí hluboký, mystický pohled do našich životů skrze archetypy přírodního světa a toltéckou numerologii. Na základě kalendářních údajů klienta (datum, hodina a místo narození) je prostudována jeho latentní životní dráha, jeho rysy a životní situace. Dominantní živel každého z nás (voda, vítr, země nebo oheň) otevírá energetické i symbolické možnosti.

Tonalamatl dále skýtá pohled do esencí světa kolem nás a pojmenovává náš vztah se zvířaty, která nás chrání, silovými zvířaty i nebeskými bytostmi, jež nad námi drží ochranou ruku hned od narození. Tonalamatl mluví o existenci bytostí v čase a hmotě. Učí nás, že každý je jedinečný i duální a že existuje 20 způsobů, jak na člověka nahlížet. Každý způsob či aspekt má 13 rovin, což dává celkem 260 náhledů na člověka.

„Tonalpohualli“ (počet energií) je logicko-matematický model makro a mikrokosmu. Podle Toltéků spadá každá bytost do jedné z 260 kategorií. Každý jedinec má své vlastní místo ve vesmíru a okamžikem zrození jsou dány jeho životní rytmy. Podobně jako astronomické cykly, spadají zážitky lidských bytostí do 260 kategorií.

Součástí osobní terapie je také práce s frekvencí světla a léčivou energií. Šaman léčitel se v průběhu léčení stává příjemcem a přenašečem energie slunce, země, hvězd a otevírá tak kanál, který pomáhá transformovat, stabilizovat nebo stimulovat naše tělo, znovu dobít světlem a regenerovat naše elektromagnetická centra.



Délka sezení je 90 minut.

Cena osobního sezení je 2 300 Kč.
(zahrnuje tlumočníka ze španělštiny do češtiny, pronájem prostor).


Očista a prostorová magnetizace

Očista, povzbuzení a dodání energie z harmonizačních dimenzí, je jedna z tradičních mexických technik. Letos v létě sdílíme tuto možnost v České Republice. Vůně kopálu, obětiny, orlí pera, zvuky lastur a nástrojů při slavnosti přitahují čisté harmonizační energie.

Xolotl může provést očistu domu, pokoje, kanceláře, zahrady, čehokoliv, co si budete přát zharmonizovat, nebo očistit. Je důležité vybrat k očistě čas ze silných částí dne – za úsvitu, v poledne, za soumraku nebo v noci. Připravit prostor pro praxi a oltář na obětiny (v domě, na terase nebo na zahradě), květiny a čistou vodu (pokud možno pramenitou nebo z řeky)


Doba trvaní cca 90 minut.

Cena je 2 000 Kč.


Objednejte se!



jméno a příjmení:  

e-mail:  

telefon:  

chci rezervaci na:  

možné termíny: