druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Jednotlivé formy Qigong


Jaterní forma II.

Programem tohoto kurzu je výuka „Jaterní formy“. Játra a žlučník spolu tvoří funkční okruh patřící do elementu ‘Dřevo’. Dřevo je element spojovaný s jarem, obdobím dynamické aktivity a růstu, dává nám také schopnost ukázat světu, kdo jsme. Emoce spojená s elementem Dřeva je zlost. Nadměrná a nevypuštěná zlost vážně poškozuje Játra a element Dřeva.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

9 cviků k posílení těla

Programem tohoto kurzu je výuka formy „9 cviků k posílení těla“. Obsahuje všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a pružné pohyby, následování principů Wuschu, hluboké kořeny v čínské filozofii a intenzivní působení tradiční čínské medicíny. V návaznosti na základní pohyby stylu DYYSG, vytvořil profesor Zhang okouzlující pohybovou metodu, která posiluje všechny velké klouby a svaly, aktivuje všechny dráhy, stimuluje vybrané akupunkturní body a reguluje a ovlivňuje nejen svaly, šlachy, vazy, tkáně a orgány, ale naše tělo jako celek. Jedná se o posílení jak na fyzické tak i duševní rovině. Ten, kdo praktikuje tuto metodu, dosahuje posílení těla, emoční vyrovnanosti a tělesného a duševního zdraví.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

Prohlubování formy „9 cviků k posílení těla“ a výuka Jaterní formy II

Programem kurzu je prohlubování formy „9 cviků k posílení těla“ a výuka Jaterní formy II.

Játra a žlučník spolu podle tradiční čínské medicíny tvoří funkční okruh patřící do elementu “Dřevo”. Dřevo je element spojovaný s jarem, obdobím dynamické aktivity a růstu, dává nám také schopnost ukázat světu, kdo jsme. Emoce spojená s elementem Dřeva je zlost. Nadměrná a nevypuštěná zlost vážně poškozuje Játra a element Dřeva.

Prof. Zhang vytvořil tuto formu s cílem zmírnit nebo vyléčit potíže nebo onemocnění, které jsou spojeny s pohybovým aparátem. Na fyziologické rovině směřuje tato forma ke zlepšení:

Na emoční a duševní rovině dodává tato forma praktikujícímu nový životní elán: cítí se pln energie, touhy po činnosti a tvůrčí síly. Ve zdravotním pojetí “Pěti elementů“, neboli “Procesu změn”, patří tato Qi Gong-metoda k elementu “Dřevo” a harmonizuje příslušející hlavní orgán játra. Současně posiluje v elementu “Voda” ledviny. Specifická energie jater a ledvin posiluje myšlení a obrazotvornost, upravuje naší schopnost se zklidnit a naše představy.

Hlavní význam jednotlivých cviků spočívá na aktivaci stimulaci ledvin, sleziny a jater, kterým náleží v rámci tradiční čínské medicíny zvláštní význam: Ledviny zásobují kosti resp. kostní dřeň, slezina posiluje svaly a játra zásobují šlachy. Všechny tři aspekty – kosti, svaly a šlachy – tvoří společně účinné těžiště této formy.

Kurz je pro pokročilé.

Metoda k harmonizaci žaludku a posílení sleziny

Cviky této formy působí mimo jiné preventivně a léčebně na trávicí systém, metabolismus a cukrovku. Na emoční rovině dodává toto cvičení vnitřní klid, uvolnění, naději a pocit „uzemnění“. Z pohledu tradiční čínské medicíny patří tato forma k elementu země, která symbolizuje zastavení a usebrání se v našem životě. Specifická slezinová energie posiluje sebejistotu a vyjadřuje se skrze soucítění, lásku a sounáležitost. Roční období pro slezinu, kdy může dojít k její oslabení, je pozdní léto.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

Ledvinová forma II

Tato forma napomáhá k vyživení a posílení vitální energie ledvin. Nejvíce jsou ledviny a močový měchýř náchylné v zimě. Podle TČM jsou ledviny „Kořeny života“ a jsou zdrojem tělesného ohně. Řídí zrození, růst a vývoj, produkují dřeň a plní mozek a kosti. V teorii „Proměnných fází“ patří ledviny k vodě. Oslabení fáze vody se často vyznačuje nízkou sebedůvěrou a strachem. Slabá funkce ledvin může způsobovat nespavost, zhoršení paměti, nebo melancholii. Dlouhodobá únava, stavy strachu a chronická onemocnění oslabují Jing (vitální energii) a opotřebovávají Yuan-chi (předporodní chi). Slabé Jing zrychluje stárnutí a slabé Yuan-chi vede k onemocněním. Cvičení této formy napomáhá k silné vůli, posiluje a ukládá Jing a Yuan-chi.

Kurz je vhodnější pro pokročilé.

Plicní forma

Programem tohoto kurzu je výuka „Plicní formy“. Cvičení plicního Qi Gongu prospívá dýchacímu systému. Působí preventivně a léčebně proti nachlazení, chřipce a chronické bronchitidě. Celá tato metoda pracuje hlavně s meridiánovým systémem a vlastnostmi „Proměnných fází“.Velký význam má dvojice meridián plic a tlustého střeva, patřící k fázi „Kov“.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.