druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Jednotlivé formy Qigong

Ledvinová forma II

Tato forma napomáhá k vyživení a posílení vitální energie ledvin. Nejvíce jsou ledviny a močový měchýř náchylné v zimě. Podle TČM jsou ledviny „Kořeny života“ a jsou zdrojem tělesného ohně. Řídí zrození, růst a vývoj, produkují dřeň a plní mozek a kosti. V teorii „Proměnných fází“ patří ledviny k vodě. Oslabení fáze vody se často vyznačuje nízkou sebedůvěrou a strachem. Slabá funkce ledvin může způsobovat nespavost, zhoršení paměti, nebo melancholii. Dlouhodobá únava, stavy strachu a chronická onemocnění oslabují Jing (vitální energii) a opotřebovávají Yuan-chi (předporodní chi). Slabé Jing zrychluje stárnutí a slabé Yuan-chi vede k onemocněním. Cvičení této formy napomáhá k silné vůli, posiluje a ukládá Jing a Yuan-chi.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

Cvičení Daoyin pro zachování zdraví

Programem tohoto kurzu je výuka formy „Cvičení Daoyin pro zachování zdraví”. Tuto metodu vytvořil Prof. Zhang Guangde jako následující po základním stupni stylu DYYSG. Skládá se z osmy po sobě jdoucích obrazů. Obsahuje všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a pružné pohyby, následování principů Wuschu, hluboké kořeny v čínské filozofii a intenzivní působení tradiční čínské medicíny.
Posiluje všechny velké klouby a svaly, aktivuje všechny dráhy, stimuluje vybrané akupunkturní body a reguluje a ovlivňuje nejen svaly, šlachy, vazy, tkáně a orgány, ale naše tělo jako celek. Zásobuje všechny orgány a tkáně správnou měrou Qi.
Jedná se o posílení jak na fyzické tak i duševní rovině, jako těla, ducha a duše.
Ten kdo praktikuje tuto metodu, dosahuje posílení těla, emoční vyrovnanosti a tělesného a duševního zdraví.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

9 cviků k posílení těla

Obsahuje všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a pružné pohyby, následování principů Wuschu, hluboké kořeny v čínské filozofii a intenzivní působení tradiční čínské medicíny. V návaznosti na základní pohyby stylu DYYSG, vytvořil profesor Zhang okouzlující pohybovou metodu, která posiluje všechny velké klouby a svaly, aktivuje všechny dráhy, stimuluje vybrané akupunkturní body a reguluje a ovlivňuje nejen svaly, šlachy, vazy, tkáně a orgány, ale naše tělo jako celek. Jedná se o posílení jak na fyzické tak i duševní rovině, jako těla, ducha a duši. Ten kdo praktikuje tuto metodu, dosahuje posílení těla, emoční vyrovnanosti a tělesného a duševního zdraví.

Kurz je pro pokročilé.

Srdeční forma II.

Programem pondělního kurzu je výuka „Metody k posílení srdečních funkcí a regulaci krevního oběhu“, která patří do středního stupně stylu Daoyin Yangscheng Gong. Tato forma podporuje srdeční funkce, cévní systém a zlepšuje cirkulaci krve. Srdce je často označováno za nejdůležitější orgán, protože musí pracovat ve dne i v noci. Srdce je v TČM nazýváno „Císařem vnitřních orgánů“ a jeho harmonie má pro životní systém člověka velký význam. Spolu s tenkým střevem tvoří funkční okruh patřící do elementu „Oheň. Je obzvláště vhodná pro ty, kteří jsou v pracovním a soukromém životě vystaveni stresu, neboť sbírá pozornost a zklidňuje ducha. Cvičení vede k veselé a uvolněné náladě, z které se mohou všednodenní výzvy lépe uchopit. Harmonickými a elegantními pohyby zaměřuje srdeční forma pozornost na klid, uvolněnost, odevzdanost až lhostejnost srdce; základ radosti, veselosti a vnitřního klidu.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

Jaterní forma I. a II.

Programem tohoto kurzu je výuka „Jaterní formy“. Játra a žlučník spolu tvoří funkční okruh patřící do elementu ‚Dřevo‘. Dřevo je element spojovaný s jarem, obdobím dynamické aktivity a růstu, dává nám také schopnost ukázat světu, kdo jsme. Emoce spojená s elementem Dřeva je zlost. Nadměrná a nevypuštěná zlost vážně poškozuje Játra a element Dřeva.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

Forma 49

Forma 49 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice posiluje obranné síly těla a orgány a stabilizuje imunitní systém. Nazývá se též perlou stylu DYYSG. Tato forma kombinuje různé aspekty Qigongu v jedné formě. Propojuje vnější Qigong s vnitřním. Obsahuje jak pohyby do prostoru, tak klidné postavení, jak jej známe ze stoje jako strom. Propojuje rychlé a pomalé pohyby. Rychlejší pohyby ulehčují odevzdání opotřebované Qi a stimulují silněji akupunkturní body. Pomalé pohyby regulují dech a zklidňují Ducha. Forma spojuje cviky, které jsou prováděny s vnější silou, vedoucí k intenzivnější stimulaci s jinými cviky, prováděnými silou vnitřní. Tyto vedou k intenzivnějšímu proudění Qi. A na závěr propojuje tato forma kvalitu směřování pozornosti s kvalitou vedení pozornosti. Na základě komplexnosti této formy, působí obzvláště intenzivně a pozitivně na proces stárnutí a chronické onemocnění ledvin, sleziny a tlustého střeva. Její speciální terapeutické použití leží v prevenci a terapii rakoviny. Podle TČM jsou onemocnění rakovinou následky ze slepení krve, které se následně přemění v nádor. Těžištěm této formy je tedy posílení dráhy plicní, které vede k vyrovnání neklidných emocí a posílení dráhy ledvin a předporodní Qi, jakož i drah Řídící a Početí.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

Metoda k harmonizaci žaludku a posílení sleziny

Cviky této formy působí mimo jiné preventivně a léčebně na trávicí systém, metabolismus a cukrovku. Na emoční rovině dodává toto cvičení vnitřní klid, uvolnění, naději a pocit „uzemnění“. Z pohledu tradiční čínské medicíny patří tato forma k elementu země, která symbolizuje zastavení a usebrání se v našem životě. Specifická slezinová energie posiluje sebejistotu a vyjadřuje se skrze soucítění, lásku a sounáležitost. Roční období pro slezinu, kdy může dojít k její oslabení, je pozdní léto.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

Plicní forma

Programem tohoto kurzu je výuka „Plicní formy“. Cvičení plicního Qi Gongu prospívá dýchacímu systému. Působí preventivně a léčebně proti nachlazení, chřipce a chronické bronchitidě. Celá tato metoda pracuje hlavně s meridiánovým systémem a vlastnostmi „Proměnných fází“.Velký význam má dvojice meridián plic a tlustého střeva, patřící k fázi „Kov“.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.