druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Kontaktní improvizace - druhy kontaktu a předávání váhy

středa 16:00 – 18:00

12 lekcí v období 18. září – 18. prosince

Série lekcí pro mírně pokročilé a začátečníky zaměřená na otevřený kloubní systém, předávání váhy, balancování s partnerem. Technika odpoutání se od země s využitím setrvačnosti a momentu sil namísto svalů. Každá hodina se bude rozvíjet vždy na určitou cestu přenášení váhy na partnera. Práce, která vám rozšíří škálu možností a ukáže nové cesty při improvizaci s partnerem.

Budeme průběžně pracovat s rozličným materiálem posbíraným během mnohaletého studia v odlišných pohybových světech. Skrze činorodé experimentování budeme zkoušet mazat bariéry zažitých kategorií, abychom si otevřeli nové možnosti v tanci a komunikaci.

Práce v uzavřené skupině zajistí rychlejší osvojování dovedností, stavění na tom, co jsme se již naučili a neustálé rozvíjení možností.

Kontaktní improvizace

Kontaktní improvizace je forma pohybu, tance, ve které se vzájemně vnímáme skrze dotek, skrze dotek si dáváme oporu, vedeme a necháváme se vést, bereme na sebe váhu druhého nebo přenášíme svou váhu na něj, vyvoláváme a mírníme pád, dáváme energii vzlétnout a létáme, neseni místem, kde se partnera dotýkáme. To vše s pocitem volnosti, bez námahy, využívajíce fyzikálních zákonitostí, ve kterých se tělo samo časem orientuje lépe, než kdyby jej vedl rozum. Ten se jen dívá, diví se a těší.

Je mnoho způsobů, jak se dotknout. V běžném životě, stejně tak jako v kontaktní improvizaci, většinou používáme jen několik z celé možné škály. Kvalita doteku rozhoduje o tom, jak partner bude reagovat, nakolik dojde k propojení a co z toho vzejde. Budeme se učit, jak se vymanit z běžných zaběhnutých kolejí. Vyvarovat se nudného opakování svých zaběhaných vzorců. Budeme se snažit v sobě objevovat celou škálu podob doteku. Rozvíjet se v kvalitách, které nám nejsou vlastní, nejen je používat, ale stávat se jimi, na chvíli, než je vystřídá podoba jiná. Hodiny mohou byt velmi barvité, prospěšné, podněcující jak pro zkušené, kteří chtějí zkoumat svůj potenciál až k hranicím, a lákavé pro začátečníky. Čas, kdy můžeme rozšiřovat své obzory a dávat svým tušením fyzické naplnění.

Zita Pavlištová

Je jednou z mála učitelů kontaktní improvizace v Čechách. Působí v Praze, v Brně a vede workshopy ve Španělsku, Polsku, Německu, na Filipínách . Ve své práci spojila techniku současného tance a kontaktní improvizaci. Ovládá umění pohybu, jehož základem je naslouchání tělu. Ve své práci hledá hranice a miluje extrémy. Zkoumá tělo v pohybu a jeho propojení s myslí. Je jí vlastní dlouhé, klidné a vědomé pozorování vnitřního pohybu stejně jako rychlost, ztráta kontroly a risk – situace, kdy je třeba dát tělu bezvýhradnou důvěru.

“Skrze tělo lze mnohému ve světě porozumět. Stačí mu naslouchat. Učí mě víc než všichni učitelé. A zároveň se nechá učit. Nevyplácí se k ničemu ho nutit, zato mu lze bezmezně důvěřovat. Pak dokáže, o čem se nám nesnilo.”

Cena 3 420 Kč za dvanáct večerů v období 18. září – 18. prosince. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 420 Kč. (hodiny nejsou 30.10.a 4.12.)

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Kontaktní improvizace - druhy kontaktu a předávání váhy | středa 16:00 - 18:00, 18. září - 18. prosince | Zita Pavlištová
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.