druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Léčení zranění naší výchovy - Nenásilná komunikace

11. – 12 května 2019

Na mnohé z toho, co se nám přihodilo během našeho raného dětství, jsme neměli přílišný vliv, ani jsme neměli příliš na výběr. V mnohých z nás mohou události z doby těchto počátečních let vytvořit vzory chování a názory na naši identitu, které mohou nepozorovaně vyústit ve zvyky a dynamiky, které zbytek našeho života pozitivně či negativně ovlivňují.

Jako praxe nabízí nenásilná komunikace jednotlivcům alternativní náhled na náš vlastní život. Posílení „vnitřního svědectví“, abychom viděli svou vlastní zkušenost z upřímné a soucitné perspektivy, která uznává životní impulsy, které motivovaly mnohé z našich hluboce zakořeněných návyků, a poskytuje perspektivu a odhodlání začít kultivovat rozhodnutí, která jsou hluboce v souladu s tím, kým chceme být. Tento druh sebepřijetí a zodpovědnosti je cestou vedoucí k růstu a uzdravení, po kterém toužíme, a které má obrovskou moc proměňovat dlouho zavedené rodinné vzorce a dynamiky.

Během workshopu se zaměříme na:

  • Překračování dualistického myšlení a překonávání „správného“ a „špatného“
  • Nahrazení zášti zármutkem a léčením
  • Objevení možností, jak se stýkat s lidmi, které dlouhou dobu známe, novými a spolupracujícími způsoby
  • Spřátelení se s naším nejpřísnějším vnitřním kritikem

Jared Finkelstein (USA)

Jared je akreditovaný trenér Centra pro Nenásilnou komunikaci (cnvc.org), který věří, že v propojeném světě se vše točí kolem kvality spojení. Jako konzultant, facilitátor a učitel se specializuje na komunikaci, která transformuje konflikt na spojení. Do svého pochopení, jak vnést mír do srdcí a harmonii do domovů, vnáší to, co zažil během 14ti let práce s dětmi a rodiči ve školách i mimo školu a dalších 10 let praxe a tréninků v Nenásilné komunikaci.

V současné době sídlí v Berkeley v Kalifornii, kde pracuje jako trenér pro Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC), vede workshopy, skupinovou praxi a konzultace pro jednotlivce i organizace.


Jared také nabízí soukromé konzultace pro jednotlivce, páry, rodiny nebo organizace. Tato sezení jsou příležitostí podívat se s podporou na výzvy, které se vyskytují doma nebo na pracovišti. Může to mít formu individuálního koučování, mediace mezi konfliktními stranami, nebo facilitování skupinových procesů. Pro více info nás kontaktujte na druna@druna.cz


Dílna je intenzivní: sobota a neděle 10:00 – 18:00.


Cena 2 850 Kč při platbě zálohy do 11. dubna. Po tomto datu je cena 3 350 Kč.

Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 350 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!


chci rezervaci na:   Léčení zranění naší výchovy - Nenásilná komunikace | 11. - 12. května 2019 | Jared Finkelstein (USA)
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.