druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Lovci snů

4. – 11. srpna 2018

Tvořivá pohybová dílna pro ty kdo chtějí rozvinout schopnosti bdělého snění, snění tělem. V ústraní v lesích, na loukach, mezi zemí a obrovským nebem, daleko od hluku města. Proces improvizace, který prohlubuje moc imaginace, vnímání signálů z prostoru. Pěstuje schopnost zachytit signály snícího těla a vědomě vstoupit do snění pohybem.

Tématem bude vztah mezi místem a tělem. Jak s námi prostor komunikuje, jaká znamení nám dává a jaké síly vedou náš pohyb, kam vrhají naši představu. Jak se stát rovnocenným partnerem prostředí, v němž se naše tělo ocitá. Neztratit sílu svého projevu a nedegradovat místo na bezduchou kulisu. Komunikace s prostorem je dynamický vztah pohybu a místa. Rozpoznat, kde nás prostor podpoří a kde jej můžeme podpořit. Prožívat a vidět v prostoru obrazy, vnést do něj napětí a naplnit ho neviditelným. Vstupovat do neviditelných příběhů, stopovat souvislosti. Mít výdrž a nastražené smysly, abychom neztratili stopu, která nás vede dál.

Každodenní praxe obsahuje fyzický i mentální trénink a práci v kontaktu. Budeme pracovat na svých pohybových kvalitách, nejdříve v neutrálním prostoru. Rozvíjet technické dovednosti, přesnost a dokonalé propojení s partnerem. Schopnost čistě a přesně vést tělo, dynamicky komunikovat v kontaktu. V druhé části dne pak na různých místech v krajině naslouchat, čekat, pobývat, ladit se, poznávat zevnitř i zvenčí jejich dynamiku a charakter.

Chceme mít tělo a mysl připravené následovat obraz, náladu, sen. A přitom respektovat fyzikální zákony a skutečnost. Potřebujeme tělo mrštné, otevřené a přijímající, připravené nechat po nervových drahách putovat rozhodnutí rychlá a jasná jako světlo. Tělo schopné udržovat spojení s prostorem, využívat jeho fyzikální vlastnosti a měnit ho pohybem i představou.

Provázet nás bude zvuková a hudební improvizace Michala Turka ale také ticho a zvuk kolem nás a v nás. A večer netradiční džemy.

Zita Pavlištová

Ve své práci spojuje techniku současného tance a kontaktní improvizaci. Předává umění pohybu, jehož základem je naslouchání tělu. Hledá hranice a miluje extrémy. Zkoumá tělo v pohybu a jeho propojení s myslí. Je jí vlastní dlouhé, klidné a vědomé pozorování vnitřního pohybu stejně jako rychlost, ztráta kontroly a risk – situace, kdy je třeba dát tělu bezvýhradnou důvěru.

Michal Turek

Improvizuje na violoncello a kytaru. Má velkou škálu poloh a tváří, pohybuje se v nich plynule i náhle. Překvapuje, proměňuje, zkoumá. Cítí rytmus, co vychází kdo ví odkud. Vydává se cestou intuice, vrhá svůj hlas a nepřebírá slova. Otvírá vás hudbě a láka si hrát.

Místo v horách

Přím je vesnice, kde je veliké nebe a to se pořád mění. Jsou to kopce, louky, lesy… voní tam tráva a voda. Je tam ticho, ve kterém člověk slyší promlouvat svou duši. V malé skupině budeme tančit, žít příběhy, rozeznívat hlas, pozorovat tělo, dotýkat se, ladit na ostatní, na místa v přírodě, nabírat sílu. To všechno jednoduše a přímo, prostřednictvím pohybu, hlasu, rytmu, tepu srdce. Ve způsobu života dáme prostor vzájemné rozdílnosti, aby se projevila . Pak budeme sledovat, jak vzniká harmonie celku.

Intenzivní týdenní pohybová a taneční dílna se bude odehrávat v přírodě Orlických hor, v domě zvaném Žíl na obrovské louce u lesa, ve vesnici Přím. Jedete sem vlakem nebo autobusem. Nejbližší zastávky: Pěčín, Javornice- Přím, Rychnov nad Kněžnou.
Adresa: Přím 33, Javornice, GPS 50.169522, 16.392851


Cena dílny je 6 550 Kč při platbě zálohy 2 550 Kč do 20. července. Poté je cena 7 350 Kč.

Ubytování 1 800 Kč.

Jídlo 1 920 Kč.

Na léto pro vás v Orlických horách připravujeme také neopakovatelnou komunikačně pohybovou dílnu Dialogy – tělem a slovy, jedinečné spojení nenásilné komunikace s Ondrášem Přibylou a pohybových dovedností se Zitou Pavlištovou, a ryze letní taneční dílnu Létání létem.

Zúčastníte-li se více než jedné letní dílny na Žílu, platíte ubytování pouze za jeden týden.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Lovci snů | 4. - 11. srpna 2018 | Zita Pavlištová
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.