druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Metoda Trager - regenerace kloubů

18. – 19. dubna 2020

Úvodní kurz, který vás seznamuje s metodou Trager. Přístupem, díky kterému poznáte, jak příjemně se lze cítit ve vlastním těle a jaký to je pocit, když se opravdu uvolníte. V tomto semináři se zaměříme na klouby, způsob jejich používání a vytvoření prostředí, ve kterém mají možnost se regenerovat a podporovat nás v našem pohybu.

Klouby jsou základem většiny našeho pohybu. Pokud jsme si za svůj život osvojili neobvyklé pohybové návyky nebo se u nás vytvořily nepřiměřeným svalovým napětím, je narušena křehká rovnováha mezi opotřebením a regenerací. Na tomto semináři budete nalézat lehkost ve svém pohybu. Rozpoznáte, které pohyby vás stahují a které uvolňují. Naučíte se takovým způsobům pohybu, které jsou pro klouby přirozené. Způsobům, které pro klouby znamenají oživující pohyb, spíše než pouhou námahu. Dosáhnete uvolnění a stavu těla, který umožní regeneraci opět převážit nad zátěží.

O metodě

Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu.

Když trenér boxu poprvé dovolil svému sveřenci, aby ho namasíroval, ještě netušil, že v rukou Miltona Tragera se skrývá dovednost, která ohromí jeho a vzápětí dosáhne tak širokého věhlasu. Milton úspěšně aplikoval svůj přístup na kohokoliv, kdo o tom měl zájem (mezi nimi lidem trpícím dušností, astmatem, bolestí zad či roztroušenou sklerózou). Nakonec byl zájem o metodu tak veliký, že vyhověl prosbám, aby začal metodu učit.

Metoda je hravá a využívá a rozvíjí intuici. Nabízí možnost prozkoumat rozdíl mezi pouhým dotýkáním a vnímavou kvalitou doteku. Má dvě podoby – „tablework“ je práce terapeuta s klientem, při které terapeut klientovi zprostředkovává vjemy váhy, tlaku a pohybu. Během „mentastics” klient pracuje aktivně a vjemy mu přináší jeho vlastní pohyb.

Profesionální výcvik metody Trager

Tento kurz je zároveň první nedílnou součástí profesionálního výcviku metody Trager, který jsme poprvé otevřeli v České republice. Kurz uceleně pojímá jedno ze stěžejních témat metody Trager, lze ho absolvovat samostatně a teprve po jeho absolvování se o případném vstupu do příštího běhu výcviku rozhodnout.

Luca Di Napoli (Itálie)

Lektor s výjimečnými zkušenostmi, nejen v Trager přístupu, ale i Feldenkraisově metodě, Rolfingu a několika dalších metodách. Je přímým studentem Miltona Tragera a jeho učení je inspirováno několika myšlenkami, které vycházejí z toho, k čemu dospěl ve své dosavadní praxi.

O nejrůznější práci s tělem se začal zajímat kvůli problémům se zády po několika nehodách. Nejdříve to byla Alexandrova technika, potom kompletní trénink Rolfingu ve stylu Jacka Paintera a jeho Posturání integrace, ale nebyl spokojen. Tato práce s sebou nesla příliš mnoho bolesti. Nakonec se obrátil k Feldenkraiově metodě a Trager přístupu.

Protože tou dobou ještě žil Milton Trager, rozhodl se absolvovat výcvik a pod jeho vedením se stal učitelem. Poté, během následujících čtyř let, prošel také lektorským výcvikem Feldenkraisovy metody. Na pozadí toho všeho se staral o rodinný vinohrad v Toskánii, kde začal hospodařit v duchu biodynamického zemědělství.

Luca bude od středy 15. do úterý 21. dubna také nabízet individuální sezení v délce 1h 15min a ceně 1 800 Kč. V případě zájmu pište na druna@druna.cz nebo využijte rezervační formulář níže. Pokud byste rádi tlumočení, nezapomeňte to uvést při vyplňování registračního formuláře. Cena tlumočení sezení je 400 Kč.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:30, neděle 10:00 – 17:30.

Cena je 4 260 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 760 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Metoda Trager - regenerace kloubů | 18. – 19. dubna 2020 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | středa 15. dubna 15:45 - 17:00 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | středa 15. dubna 17:00 - 18:15 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | středa 15. dubna 18:15 - 19:30 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | pátek 17. dubna 15:15 - 16:30 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | pátek 17. dubna 16:30 - 17:45 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | pátek 17. dubna 17:45 - 19:00 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | pondělí 20. dubna 14:30 - 15:45 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | pondělí 20. dubna 15:45 - 17:00 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | pondělí 20. dubna 17:00 - 18:15 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou s tlumočením | pondělí 20. dubna 18:15 - 19:30 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | středa 15. dubna 15:45 - 17:00 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | středa 15. dubna 17:00 - 18:15 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | středa 15. dubna 18:15 - 19:30 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | pátek 17. dubna 15:15 - 16:30 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | pátek 17. dubna 16:30 - 17:45 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | pátek 17. dubna 17:45 - 19:00 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | pondělí 20. dubna 14:30 - 15:45 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | pondělí 20. dubna 15:45 - 17:00 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | pondělí 20. dubna 17:00 - 18:15 | Luca Di Napoli
  
Individuální sezení s Lucou bez tlumočení | pondělí 20. dubna 18:15 - 19:30 | Luca Di Napoli
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.