Metoda Trager - svobodný krk

3. – 4. října 2020

Úvodní kurz, který vás seznamuje s metodou Trager. Přístupem, díky kterému poznáte, jak příjemně se lze cítit ve vlastním těle a jaký to je pocit, když se opravdu uvolníte. Tento seminář je věnován nalezení pocitu volnosti v oblasti krku, obnovení jeho uvolněnosti a rozšíření možností jeho pohybu.

Krk do velké míry určuje, jak vidíme svět. Nese naši hlavu, které umožňuje se rozhlížet a pohybovat. Vzhledem k tomuto těsnému spojení se však na krk také bezprostředně přenášejí naše emoce a prožitky. Krk, které nese hlavu plnou myšlenek či obav ztrácí svou bezstrarostnou měkkost a ohebnost a vyvolává v nás pocit nesvobody. Ve snaze obnovit možnosti pohybu se naše tělo obrací k čelisti, ramenům, bedrům a nohám, aby ztrátu pohyblivosti kompenzovaly. Toto je pouze krátkodobé řešení, které v dlouhodobém měřítku vede k přetěžování svalů a kloubů našeho těla. Abychom si udrželi skutečnou pohyblivost, lehkost a uvolnění v pohybu, je třeba navázat s krkem bezprostřední spojení, aby mohl opět nalézt svobodu a takový způsob pohybu, který mu dělá dobře.

Na tomto semináři se spřátelíme se svým krkem a navrátíme mu jeho živost, lehkost a uvolnění. Poznáme krk jako součást pohybového celku těla a jeho úlohu v něm. Uvědomíme si jeho vzájemné propojení s hlavou a stavem mysli. Naučíme se, jak vytvořit v mysli takové prostředí které, dá krku možnost uvědomit si sebe sama a obnovit svůj stav rovnováhy a volnosti.

O metodě

Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu.

Když trenér boxu poprvé dovolil svému sveřenci, aby ho namasíroval, ještě netušil, že v rukou Miltona Tragera se skrývá dovednost, která ohromí jeho a vzápětí dosáhne tak širokého věhlasu. Milton úspěšně aplikoval svůj přístup na kohokoliv, kdo o tom měl zájem (mezi nimi lidem trpícím dušností, astmatem, bolestí zad či roztroušenou sklerózou). Nakonec byl zájem o metodu tak veliký, že vyhověl prosbám, aby začal metodu učit.

Metoda je hravá a využívá a rozvíjí intuici. Nabízí možnost prozkoumat rozdíl mezi pouhým dotýkáním a vnímavou kvalitou doteku. Má dvě podoby – „tablework“ je práce terapeuta s klientem, při které terapeut klientovi zprostředkovává vjemy váhy, tlaku a pohybu. Během „mentastics” klient pracuje aktivně a vjemy mu přináší jeho vlastní pohyb.

Profesionální výcvik metody Trager

Tento kurz je zároveň první nedílnou součástí blížícího se nového profesionálního výcviku metody Trager, který jsme poprvé otevřeli v České republice. Kurz uceleně pojímá jedno ze stěžejních témat metody Trager, lze ho absolvovat samostatně a teprve po jeho absolvování se o případném vstupu do příštího běhu výcviku rozhodnout.

Luca Di Napoli (Itálie)

Lektor s výjimečnými zkušenostmi, nejen v Trager přístupu, ale i Feldenkraisově metodě, Rolfingu a několika dalších metodách. Je přímým studentem Miltona Tragera a jeho učení je inspirováno několika myšlenkami, které vycházejí z toho, k čemu dospěl ve své dosavadní praxi.

O nejrůznější práci s tělem se začal zajímat kvůli problémům se zády po několika nehodách. Nejdříve to byla Alexandrova technika, potom kompletní trénink Rolfingu ve stylu Jacka Paintera a jeho Posturání integrace, ale nebyl spokojen. Tato práce s sebou nesla příliš mnoho bolesti. Nakonec se obrátil k Feldenkraiově metodě a Trager přístupu.

Protože tou dobou ještě žil Milton Trager, rozhodl se absolvovat výcvik a pod jeho vedením se stal učitelem. Poté, během následujících čtyř let, prošel také lektorským výcvikem Feldenkraisovy metody. Na pozadí toho všeho se staral o rodinný vinohrad v Toskánii, kde začal hospodařit v duchu biodynamického zemědělství.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:30, neděle 10:00 – 17:30.

Cena je 4 260 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 760 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na