Nenásilná komunikace, když je v nás strach

23. – 24. května 2020

interaktivní online seminář s Jaredem Finkelsteinem

A je to tady. Věrný přítel strach. Nerozlučně s námi, znova důrazný, naléhavý, varující, volající o pomoc. Ochránce a propast mezi námi. Jak se spojit, jak vnímat druhého, jak překlenout to, co nás vzdaluje. Čemu naslouchat, když všechno přehlušuje právě ten strach. Strach ve mně, v tobě, okolo nás a s námi.

Naše strachy, i když jsou opodstatněné, nás často nutí jednat způsobem, který nevede k jasné, soucitné a nápomocné spolupráci, po které právě v době ohrožení a nejistoty nejvíc toužíme.

Na tomto online víkendovém semináři budeme zkoumat, jak v sobě nebo v jednání toho druhého vůbec strach rozpoznat a pak se budeme učit jak s ním soucítit. Budeme zkoumat příčinu strachu a posilovat svou schopnost orientovat se v něm. Tak abychom stále vnímali, že máme na výběr, jak se zachováme. Čtyři kroky praxe nenásilné komunikace jsou účinnými nástroji pro hluboké zkoumání vlastní mysli, která se účastní strachu. Soucitné volby nám dávají moc vybrat si, jak reagujeme na své obavy, jak reagujeme na ostatní, když se bojíme.

Online dílna, pomocí níž se s vámi chci spojit v době, kdy se nemůžeme setkat. Téma živé vždy a v každé době, kterému dnes navíc čelíme celosvětově. Nejistota, strach ze smrti, ztráty milovaného člověka, ze ztráty zaměstnání. Neviditelná hrozba a stále přítomná možnost ztráty. Přicházíme o bezpečí a pochopitelně v mnohých to vyvolává strach. Pokud si dnes jako já častěji pomyslíte : “Umřu?”, “Co když to dostanou rodiče, jsou staří?” “Ubývají mi úspory” “ Poslední nájem na který mám je srpen” “ A pak co?” “Jsem pěkně vystrašený” “Kdo mi pomůže?” nejste sami! … jsme v dobré partě..

Pomocí platformy Zoom budeme kombinovat přednášku a interaktivní cvičení ve dvojicích či menších skupinách, která účastníkům poskytnou trénink a praktický nácvik, podporu v konkrétních situacích, kdy mohou blíže poznat své strachy. Cvičení dají účastníkům prostor vnímat to, co cítí, uznat to a najít v sobě soucit – se sebou, s tím druhým.

Jared Finkelstein (USA)

Jeden z hlavních současných představitelů nenásilné komunikace v USA. Nechává tento přístup před vašima očima ožívat a proměňuje ho z pouhé teorie na živoucí způsob mezilidské komunikace, na životní filosofii vedoucí k naplňujícímu životu. Jako konzultant, učitel a kouč se specializuje na komunikaci, která transformuje konflikt ve spojení. Jeho vášní je nacházení rozličných podob nenásilné komunikace a jejích účinků v jednotlivých oblastech života, jako je výchova děti, komunikace v pracovním prostředí či partnerské vztahy a komunikace v oblasti sexuality.

Jared ve své práci přináší poznání z více než 14 let práce s dětmi a rodiči ve školách i mimo školu a dalších 10 let praxe, tréninků a vlastního rozvíjení přístupů Nenásilné komunikace. Je akreditovaný trenér amerického Center for Nonviolent Communication. V současné době sídlí v Crockettu v Kalifornii, kde nabízí konzultace v rámci své organizace Quality of Connection. Zároveň působí jako trenér pro Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC), vede workshopy, skupinovou praxi a konzultace pro jednotlivce i organizace.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 16:00 – 22:00.

Dílna probíhá online přes platformu Zoom.


Cena 2 850 Kč

Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 350 Kč.

Pro účast na semináři je třeba mít ve chvíli jeho začátku kurzovné plně uhrazeno, tzn. částka již musí být připsána na náš účet. Je tedy třeba zálohu i doplatek odeslat včas, s alespoň dvoudenním předstihem. Registrovat se lze nejpozději ve čtvrtek před seminářem.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na