druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Nespoutaný hlas - pokračování

26. – 27. srpna 2016

Tato dílna navazuje na předchozí dílny vedené metodou Voice Movement Therapy (Hlasově-pohybové terapie). Je určená těm, co již prošli dílnou a chtěli by si připomenout jednotlivé principy a praktiky této metody či poznat nové a zároveň je více prohloubit, ztělesnit a vyzkoušet si další způsoby jejich uplatnění. Tento proces se bude odvíjet z části na základě potřeb účastníků. Bude tu prostor sdílet, jak se nám daří tento způsob práce s hlasem zapojit do našeho osobního či profesního života anebo jakým překážkám čelíme a navzájem se podpořit.Pomocí specifických hlasových technik, pohybu, dýchaní a představ prozkoumáme náš hlas v přítomném okamžiku a jeho propojení s námi samotnými, naším tělem a tvořivostí. Budeme se věnovat otevírání a uzemňování hlasu v těle a prostoru. Přítomné uvědomování si pocitů a emocí a jejich vyjádření nám umožní prožít si autenticitu našeho nespoutaného hlasu, posílí naší sebejistotu, tvořivost a komunikaci s ostatními.


Voice Movement Therapy je jedinou expresivní terapií, která používá hlas jako hlavní prostředek sebevyjádření. Integruje práci s hlasem, pohybem, dechem, představami, improvizací a písní. VMT nabízí bezpečný a zemitý přístup zaměřený na prozkoumání, ztělesnění, vyjádření a integrování různých částí nás samotných skrze hlas a pohyb. Tato práce je jak terapeutická, tak tvořivá a její podstatou je myšlenka, že hlas je blízce spojen s emocemi a ovlivněn fyzickými a psychologickými okolnostmi. Prozkoumáním široké škály kvalit hlasu a uzemněním hlasu v těle můžeme odhalit a transformovat nevědomé emoce a uvědomit si a vyjádřit různé části nás samotných. Osobní příběh a emoce, které se vynoří jsou podrženy a zpracovány pomocí písně, dramatizace, hlasu a pohybu. Díky tomuto procesu nalezneme nové kvality hlasu a začneme rozvíjet více pružnosti, odolnosti a tvořivého potenciálu jak v pěveckém, tak v mluveném projevu.

Tato práce může být prospěšná těm, pro které je hlasové vyjádření omezené, zablokované či jinak těžké, ať již je to z důvodu neurologických, fyzických či emočních, i těm, kteří hledají osobní a profesionální růst prostřednictvím hlasu.Sebastiana Black (ČR)

Sebastiana metodu Voice Movement Therapy vystudovala v USA a v roce 2010 se stala kvalifikovanou terapeutkou a profesionální členkou Mezinárodní asociace pro hlasově pohybovou terapii. Je spoluzakladatelkou terapeutického centra Norfolk Voice Movement Therapy Centre v britském Norwich, kde má svou soukromou praxi. Pracuje se širokou škálou klientů, včetně těch s těžkostmi se sebevyjádřením spojenými s traumaty, psychosomatickými poruchami, depresí a úzkostí. VMT integruje také do klinické práce integrativní dětské psychoterapie uměním. Pořádá pravidelné skupinové dílny pro veřejnost ve Velké Británii a České republice.
VMT Sebastianu inspirovala k rozvinutí své vlastní kreativity. Jako zpěvačka a autorka hudby a hudebních textů vystupuje v duetu The Fire Doves. Zpívá ve folkové kapele Zaramo balkánské, francouzské a další evropské písně.Sebastiana bude také poskytovat individuální sezení Voice Movement Therapy, kdy můžete pracovat se svým vlastním tématem nebo touto metodou rozkrývat, léčit, a oživovat svůj hlas.

Cena osobního sezení 1 000Kč.Dílna je intenzivní (pátek 18 – 20h, sobota 10 – 17h). Možnost přespání pro mimopražské účastníky.

Cena 1 500 Kč. Pro rezervaci je třeba uhradit zálohu 500 Kč. Hlaste se rychle, povaha této intenzivní práce vyžaduje menší skupinu, proto je kapacita míst omezena.


Rezervujte si místo!


jméno a příjmení:  

e-mail:  

telefon:  

chci rezervaci na:  

datum:  


Ověřte, že zadáváte správné číslo účtu!
číslo účtu: 2800662597 / 2010, variabilní symbol: 20160826
více informací na druna@druna.cz nebo na tel.: +420 725 449 409
platební a storno podmínky