druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Otisky zrození - jemné léčení porodního traumatu

1. – 3. června 2018

V tomto kurzu se blíže podíváme na porodní trauma, na to, jak vzniká, jak se znovu a znovu objevuje, a jak se demonstruje v těle a mysli. Představíme v něm způsob, jímž je možné jej citlivě léčit a uzdravovat. Seznámíte se s jemnou prací na tělesné úrovni, která je účinným prostředkem zejména pro ty, kdo pracují s tělem.


Učte se respektovat posvátný okamžik zrození, tak křehký, tak prchavý, tak nepolapitelný jako svítání. Je tu dítě. Váhá, nejisté kterým směrem se vydat. Stojí mezi dvěma světy.
Frederick Leboyer (první lékař, který zavedl principy ”jemného porodu” do veřejného zdravotnického systému počátkem 70. let.)

Mnoho z opakujících se fyzických problémů, které zažíváme jako dospělí, může mít svůj původ v průběhu porodu a našeho prvního roku života. Hned po narození se vyvíjíme z podmínek “beztížného stavu”, kdy jsme ze všech stran chráněni a podporováni v lůně, do vertikální pozice bez okolní podpory, do chůze a stání.

Je to vývoj, jenž může být obrovskou výzvou pro naši mysl i naše tělo. Může to být zahlcující a často náš systém nedokáže úplně dokončit tento proces. V těle nám po něm zůstanou zadržená napětí a nerovnováhy, které se postupně odrazí ve fyzickém postavení. Tato prvotní napětí jsou posléze překryta a posílena novějšími traumaty, ke kterým dojde později v našem životě, a nadále tak způsobují fyzické a emoční problémy.

Přesto se rozpoznání a léčení porodního traumatu ve většině léčebných tradic a metod nedopřává přílišné pozornosti.

Proto tento kurz. Přináší obrovský užitek a nové přístupy nejen terapeutům. Učí jak potkat dítě ukryté v dospělém, být v kontaktu s jeho pocity a fyzickými reakcemi na křehkém pomezí zrození. Umět s ním být a jemně ho svými schopnostmi otvírat životu na Zemi.

Náplní je teoretická výuka na straně jedné, a na druhé straně praktický výcvik v používání technik, které jsou v toto případě účinným nástrojem.

Hlavními tématy jsou:

  • Průběh porodu a porodní trauma
  • Rozpoznání porodního traumatu v těle a mysli dospělého
  • Vztah mezi praktikantem a pacientem v práci s porodním traumatem
  • Teoretický základ a hlavní principy jemného léčení
  • Obecné přístupy a techniky v jemném léčení
  • Konkrétní techniky pro práci na strukturách v těle spojených s porodním traumatem

Kurz je otevřen těm, kdo praktikují terapie skrze práci s tělem. Kurs může být rovněž chápán jako postgraduální a po něm vám bude vystaven diplom o úspěšné účasti.

Micha Linder (Dánsko)

Žil 20 let v Copenhagenu v Dánsku a je držitelem B.sc. v medicíně a B.art. v historii umění, divadelní vědě a severských vědách. Je školeným a certifikovaným tělesně orientovaným dynamickým psychoterapeutem a kraniosakrálním terapeutem. Absolvoval také kurzy a výcviky s různými učiteli jako je Tom Meyers (Anatomy Trains) a Giorgia Milne (dotek přítomnosti). Je dlouhodobým studentem Michaela Barnetta – osvíceného duchovního mistra – a jeho energetické práce. Během posledních 15 let vede Micha s obrovským úspěchem terapeutické skupiny a dílny zaměřené na jemnou práci s lidským organismem.

Během své praxe pracuje s procesem porodu, porodního traumatu a znovuzrození – individuálně i ve skupinách, při čemž používá širokou škálu přístupů.

Jako učitel je Micha hluboce inspirující tím, jak je pevně zakořeněn v předmětu svého učení a naprosto oddán procesu svých studentů. S pomocí svých znalostí a porozumění, ale také svým humorem a zkušenostmi jako lidská bytost, tvoří intenzivní a tvůrčí prostředí k učení se, což jeho studentům umožňuje odnést si z této zkušenosti co nejvíce.

Dílna je intenzivní: pátek 12:00 – 19:00, sobota 9:30 – 18:00, neděle 9:30 – 18:00.


Cena 7 800 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Otisky zrození - jemné léčení porodního tramatu | 1. - 3. června 2018 | Micha Linder
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.