Podoby duše - proměny těla v tanci butoh

Dílna tance butó – Motimaru Dance Company

víkend 10. – 11. října

Dílna japonského tanečního umění Butoh se vydává do nekonečného prostoru proměn lidského těla, míří k jeho podstatě, ukazuje jeho obrovské hloubky a možnosti v uměleckém vyjádření. To co nás zajímá je čistá a naplněná forma, spojená s prožíváním. Hledáme formu, která není svázána tradicemi, protože ty nás v čase rychlých proměn vzdalují od reality. Narozdíl od stylizovaného pojetí nabízíme možnost chápat Butoh v jeho esenci jako osvobozenou formu, spojenou s naším vlastním skutečným bytím. Tanec v němž se odhalují a zhmotňují (zobrazují, ukazují) podoby duše.

Důležitý je způsob, kterým toho lze dosáhnout. Naše metoda dává možnost rozvíjet nový, rozmanitý a vždy autentický taneční jazyk. Jádro naši práce pochází z pěti leté praxe ve studiu Kazuo Ohno. Z lekcí jeho syna Yoshito Ohno, kterými nám zprostředkoval esenci tance butó dvou velkých mistrů: Tatsumi Hijikaty a Kazuo Ohno. Z jejich díla jsme si nevzali styl (bílou malbu nebo grotesknost), ale našli jsme v ní způsob, jak skrze tanec zažít realitu našeho těla a mysli která obsahuje celý svět. Objevili jsme v ní, jak lze v tanci vyjádřit úplně všechno, jako třeba obraz, sochu, hudbu a cokoli jiného.

Tělo – v japonštině „kara-da“. „Kara“ znamená prázdno a „da“ bytí. Tak se tedy uvažovalo o těle a o tom, co jsme. Vypovídá to nejen o japonské kultuře, ale o tom že naše reálné bytí zahrnuje celý vesmír.

Nemáme v úmyslu šířit „butó“ ani žádný jiný styl. Chceme vás zasvětit do múzických umění a do veškeré kultury. Zprostředkujeme vám základní přístup k tělu, k mysli a ke tvoření svého vlastního tance, umění a života.

Záměrem dílny je:

  • zostřit a rozšířit vnímání prostoru uvnitř a vně těla-mysli
  • pochopit a používat anatomii svého těla na té nejjemnější kvalitativní úrovni
  • studovat vztah mezi tělem a myslí
  • učit se, jak ovládat kvalitu těla,mysli i prostoru v různých jejich částech
  • následně rozvíjet vztahy mezi tělem, prostorem, přírodou, věcmi a lidmi


Každá naše dílna má svou originální náplň, a liší se od všech předchozích, avšak hlavní struktura workshopu se odehrává v těchto čtyřech etapách:

  • 1. část: vybělení – návrat k neutrálnímu tělu a mysli. Obsahuje asány – specifické polohy těla, pokračuje skenováním těla a rozšiřováním se do prostoru.
  • 2. část: základní pohyby. Stání, chůze, kroucení, zůstávání a ponoření se, padání a vstávání, vytváření pohybu různými částmi těla (ruce, oči, záda, paže, nohy)
  • 3. část: proměna na fyzické úrovni ovlivňující kvalitu a texturu těla. Proměna na meta-fyzické úrovni jako je vtělování zvuků a vtělování vizuálních obrazů: přírodních prvků, maleb a filmových obrazů
  • 4. část: tvorba. Hra s partnerem a nebo skupinová hra, hra s objektem, objevení vztahu s hudbou, s kostýmem a s objekty. Jak vstupovat do prostoru a jak z něj mizet. Kompozice a strukturovaná improvizace.

Motoya Kondo (Japonsko) a Tiziana Longo (Itálie)

Motimaru Dance Company

Taneční společnost Motimaru byla založena v Tokiu dvěma tanečníky, kteří trénovali ve studiu Kazuo Ohno Butoh Dance. Oba, Motoya Kondo (Japonsko) a Tiziana Longa (Italie), studovali pět let pod vedením Yoshita Ohna, syna Kazua Ohna, a pracovali u něj jako tanečníci a jevištní asistenti. Prošli také výcvikem u známých butoh tanečníků: Tomiko Takai; Yukio Waguri, Mitsuyo Uesugi, Kayo Mikami, Seisaku, Torifune. Od roku 2010 sídlí v Berlíně.

Motimaru sledují kontinuální linii umění, která má kořeny v přírodě a jde napříč kulturami. Hledají průsečíky mezi starobylým a moderním. Definují tanec jako způsob, jímž lze prožít hlubší realitu naší existence a experimentují s vytvořením nové autentické taneční metody nad jakýmkoliv žánrem. Vycházejí z jevištního umění, moderního tance a bojových umění. Předávají podstatu butoh jako esenci, kterou lze přenést do současných směrů.

Workshop je otevřený tanečníkům, hercům, všem umělcům a lidem se zájmem o rozkrývání vrstev těla bez ohledu na věk a zkušenosti.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 17:00 a neděle 9:00 – 16:30


Cena 2 950 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 450 Kč.

Při uhrazení zálohy do 24. září je cena 2 450 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na