druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Poetika těla a lidský kontakt

víkend 8. – 9. února 2020

Osnovu řady workshopů s názvem “Lidský kontakt” tvoří zkoumání, které mění pohled na umění kontaktní improvizace. Dílna láká k ponoření se do jemného vědomí fyziky a biomechaniky, vybízí ke vnímání stavů dvou těl v kontaktu a pohyb dvou těl kombinuje s otevřeným smyslem pro tělesnou poetiku. Zkoumáme nepřipravenou hru v lidském kontaktu: rozvíjíme hlubší citlivost na fyzické detaily a smysl pro poetickou hru, která odráží význam prožívaný v pohybu či v umělecké tvorbě.

Budeme se rovným dílem věnovat technickému a funkčnímu uvědomění i uměleckému hledání. Budeme vyvíjet nástroje a nové pohledy abychom mohli vystihnout jádro našich zkoumání fyzického kontaktu, postihnout jejich rozmanitost a oddat se nepojmenovatelnému vnímání tělesných významů.

Tělesná poetika

Díváme se jak vnímáme význam uvnitř pohybu… jak vnímáme poetiku interakce, buď pohybové a fyzické a nebo poezii vjemů, emocí a prožíváného obrazu. Hrajeme si: udržujeme témata a rámec v němž se tanec odehrává. Společně vytváříme umění, které nás metaforicky i doslova posouvá. Je to poezie vnitřních zážitků, které se utváří v propojení s tělesným světem. Spolupracuji s tebou na poezii tvého prožitku. Spolupracuješ se mnou na mé básni. Je to zároveň skutečné a zároveň trochu interaktivní divadlo. I když využíváme praktiky, které se vyvinuly v kontaktní improvizaci, dovolujeme si „začít znovu od začátku“. Naše zkoumání se neomezuje na odpovědi, otázky a směry zvídání, s nimiž jsme se již dříve setkali.

Hlavním nástrojem tohoto zkoumání je tříbení otázek. Zúží-li se naše zaměření, umožní jediná věc kterou sledujeme přetvořit celé naše užívání těla. Získáme svobodu prozkoumávat území, k nimž nám zvyky a běžné sociální podněty nedávají přístup. Když například udržujeme pozornost na určitých pocitech v kůži nebo ve fasciích, nebo když omezíme svůj pohyb na určitou rychlost, zavede nás to do nových míst. Tam, kam by nás jinak volně se putující pozornost nikdy nepustila. Tím pestřejší je pak souhra úmyslu a jeho pouštění, když chceme následovat smysl tance.
Materiál vychází z přístupů somatické psychologie a z práce Body Research v oblasti interaktivního vystupování (popsané v dílech Axolotl, Proximity a Tocame.)

Pasivní navazování

Práce rozvíjející technické dovednosti v kontaktu byla vyvinula se z principů release techniky, Alexandrovy techniky a praxe vnitřních bojových umění. Kultivujeme jemnější úroveň bdělosti k tomu, jak používáme tělo. Jsme si vědomi i jak ovlivňujeme stav partnera i způsob , jímž on používá své tělo. Zvyšujeme povědomí o svém fungování, tím, že se ladíme se na propriorecepci – své fyzické prožívání v každém okamžiku. To nás dělá obratnějšími, rychlejšími a silnějšími. Díky důmyslnější pohybové inteligenci než jen “tlačení silou“, objevíme dynamičtější percepci v čase, které čerpá z našich nashromážděných schopností, ale méně ji brzdí připoutanost k fyzickým návykům. Zbavíme-li se přílišné a neúmyslné kontroly pohybu, získáme plné bohaté vědomí lidské interakce a své účastí v ní.

Karl Frost (USA)

Tančí vždy s nekonečným zanícením a jedním z nejzajímavějších učitelů kontaktní improvizace. Od 80. let vyučuje kontaktní improvizaci a vystupování v Kalifornii . Svou práci představil během posledních 30ti let na 5 světadílech, jak na univerzitách a zavedených institucích, tak v nezávislých studiích a divadlech. Je známý po celém světě, pro svůj dynamický pohybový styl a díky povaze své práce, která nepřestává rozšiřovat hranice možností.

Proslavil se svým názorným způsobem výuky a hloubkou materiálu, který podává srozumitelně, poutavě a účinně. Základem jeho pohybové praxe i jeho výuky je pěstování lehkosti a přítomnosti v pohybu, měkká síla prostřednictvím pohybové inteligence, potěšení z dokonalého vědomí sebe samého i pohybujícího se partnera v každém okamžiku. To vše je součástí metody Pasivního navazování, kterou vyvinul.

V mládí začal své pohybové objevování v bojových uměních a poté své zkoumání rozšířil o současný tanec, kontaktní improvizaci, fyzické divadlo a řadu somatických přístupů. Jeho vystoupení a divadelní tvorba vždy zahrnují tělo a emocionálně i fyzicky pociťovanou zkušenost. Má bakalářský titul v oblasti fyziky, magisterský titul v oboru dramatických umění a doktorát v ekologii. V současné době je vědeckým pracovníkem Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, Ústavu lidského chování, ekologie a kultury v německém Lipsku.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:00 a neděle 9:00 – 17:00, je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti.


Cena 3 650 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 150 Kč. Při uhrazení zálohy do 14. ledna je cena 2 950 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Poetika těla a lidský kontakt | víkend 8. - 9. února 2020 | Karl Frost (USA)
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.