Pohyb a neviditelné tělo

(soukromé lekce pohybové, taneční a terapeutické)

Individuální pohybová výuka s různým zaměřením dle vaší osobní potřeby.
V hodinách obecně zdokonalujeme kvalitu, koordinaci a lehkost svého pohybu, rozvíjíme celou škálu pohybových dovedností, stejně jako svou představivost a obraz svého těla v mysli. Tělo a mysl jsou přitom nutně v úzkém spojení. Pracujeme na souladu své představy o těle s pohybem. Vědomě formujeme vnitřní obraz těla v souladu s hlubšími teoretickými poznatky o anatomii a fungování těla v pohybu. To rozšiřuje škálu našich možností, aniž bychom naráželi na bariéry obranných reakcí a inercií.

Tématické okruhy:

  • cesty zdravého pohybu, lepší koordinace a zdravého postavení těla, odstranění špatných pohybových návyků, zlepšení pohyblivosti, odstranění příčin častých blokád a nerovnoměrného zatížení některých oblastí, zmírnění bolestí pohybového aparátu.
  • efektivní pohyb, lepší obratnost a zvýšená výkonnost
  • tanec, taneční technika, kde forma vyplývá ze záměru, taneční výraz, kvalita pohybu, vyjádření se pohybem.
  • kontaktní improvizace, možnosti a principy, úspora síly, větší pohyblivost a přesnost, individuální výuka jeden na jednoho, feedback po společném tanci
  • neviditelné tělo: jak působí náš pohyb či postoj, jak jej ovlivňují naše pocity, myšlenky a představy, co o nás prozrazuje a jak působí na podvědomí ostatních. Proč na nás lidé reagují tak, jak reagují, a jak je možné jej začít měnit.

Chceme-li skutečně efektivně rozvinout své pohybové schopnosti, proměnit kvalitu svého pohybu, osvobodit se od neúčelných zvyků a nemotorností, které svazují náš pohyb, musíme zároveň s tělesnými dovednostmi kultivovat i svou vnitřní představou o těle – své neviditelné tělo.

V některých individuálních hodinách se zaměřujeme nejen na rozvíjení pohybových a tanečních dovedností, ale i na to, jaké představy, myšlenky a zvyky ovlivňují náš pohyb, jak ho formují a zabarvují.

Všímáme si i toho, jaké náš pohyb vysílá signály do podvědomí ostatních. Proč na nás lidé reagují tak, jak reagují, a co o nás náš pohyb vypovídá. Mnohdy si myslíme, že dobře stavěné a přitažlivé tělo, hezká tvář a upravený zevnějšek jsou to, na základě čeho si na nás dělají ostatní názor. Věříme, že to, co jim sdělujeme, je obsaženo ve významu slov. Podvědomě však lidé vnímají daleko intenzivněji, jak se tělo hýbe a co jím pohybuje. Tím pádem o nás daleko intenzivněji mluví neviditelné tělo – nás pohyb, postoj, gesta, tón hlasu.

Zita Pavlištová

Věnuje se pohybu a ruku v ruce s tím i metodám, které osvobozují tělo a mysl, přinášejí nové možnosti, obnovují jeho přirozené pohybové funkce.

Dlouhodobě se věnuje výzkumu toho, jaké možností i omezení má tělesná anatomie v pohybu, studuje a hledá uplatnění těchto poznatků v praxi, rozvíjí metody, pomocí nichž lze rozvíjet pohybové dovednosti a přiblížit se k hranicím lidských schopností.

Současně s pohybovým výzkumem studuje metody práce s tělem, rozvíjí pozoruhodnou techniku naslouchání tělu. Objevuje, jak lze pomocí citlivého působení uvést tělo do rovnováhy, obnovit zdraví, napravit nefunkční vztahy, uvolnit tenze a změnit nesprávné pohybové návyky, hledat přirozenou rovnováhu a pružnost.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje s lékaři i terapeuty, má stálou klientelu a své znalosti využívá a sdílí i na mezinárodních festivalech a setkáních.

Cena

   1000 Kč     za 1h lekci
2700 Kč za 3h výuky zaplacené předem
4800 Kč za 6h výuky zaplacené předem

Kontakt

tel: + 420 723 253 757
email: zita@druna.cz
místa:     Spálená 21, Praha 1
Arbesovo náměstí 14 , Praha 5

Rádi byste individuální sezení? Objednejte se!

rezervovat pro
místo na
vaše možné termíny: