druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Přijetí konfliktu - Nenásilná komunikace

25. – 26. května 2019

Vyhýbáte se konfliktům nebo s konflikty bojujete? Pro mnohé z nás je konflikt něčím tak děsivým a nepohodlným, že důvěřujeme zdánlivě prvotnímu instinktu vyhnout se mu buď úplně, nebo do něj vstoupit pouze tehdy, když jsme připraveni vyhrát a když budou naše hrdost a bezpečí nedotčeny.

Oba tyto přístupy mohou mít hrozivé důsledky pro kvalitu našich vztahů a je bohužel tragicky málo pravděpodobné, že povedou k trvalému a spolehlivému pocitu bezpečí, po kterém toužíme nejvíce.

Paradoxně je to přiblížení se konfliktu, co může zvýšit naše bezpečí.

Praxe nenásilné komunikace nám nabízí dovednosti a nástroje, jak se vypořádat s konfliktem z pohledu, ve kterém neexistují vítězové ani poražení, a vstoupit do něj připraveni tím, že se plně zaměříme na proměnu samotného konfliktu v něco mnohem jistějšího a bezpečnějšího než to, čím začal.

Tento dvoudenní výcvik bude podporovat jednotlivce, aby:

  • Se cítili pohodlněji v napětí způsobeném nesouhlasem
  • Zvyšovali svou kreativitu a flexibilitu při řešení problémů, aniž by obětovali to, co je pro ně důležité
  • Dokázali proměnit nedorozumění s ostatními ve větší sebepoznání
  • Uměli využít konflikt jako prostředek vytváření většího míru a vzájemného porozumění.

Jared Finkelstein (USA)

Jared je akreditovaný trenér Centra pro Nenásilnou komunikaci (cnvc.org), který věří, že v propojeném světě se vše točí kolem kvality spojení. Jako konzultant, facilitátor a učitel se specializuje na komunikaci, která transformuje konflikt na spojení. Do svého pochopení, jak vnést mír do srdcí a harmonii do domovů, vnáší to, co zažil během 14ti let práce s dětmi a rodiči ve školách i mimo školu a dalších 10 let praxe a tréninků v Nenásilné komunikaci.

V současné době sídlí v Berkeley v Kalifornii, kde pracuje jako trenér pro Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC), vede workshopy, skupinovou praxi a konzultace pro jednotlivce i organizace.


Jared také nabízí soukromé konzultace pro jednotlivce, páry, rodiny nebo organizace. Tato sezení jsou příležitostí podívat se s podporou na výzvy, které se vyskytují doma nebo na pracovišti. Může to mít formu individuálního koučování, mediace mezi konfliktními stranami, nebo facilitování skupinových procesů. Pro více info nás kontaktujte na druna@druna.cz


Dílna je intenzivní: sobota a neděle 10:00 – 18:00.


Cena 3 200 Kč

Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 200 Kč.

Seminář se uskuteční v ulici Lerchova 65 (tělocvična Cyrilometodějské ZŠ) Brno.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!


chci rezervaci na:   Přijetí konfliktu - Nenásilná komunikace | 25. - 26. května 2019, Brno | Jared Finkelstein (USA)
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.