druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Původní matrice a vtělení formy

27. – 30. října 2016

Postgraduální kurz biodynamické kraniosakrální terapie pořádáme ve spolupráci s Wellness Institute (New York) a jeho absolvováním získáváte certifikát. Tento kurz zároveň učí specifické dovednosti a principy nezbytné pro kvalifikaci v NeuroEnergetické terapii a je 5. částí tříletého profesionálního výcviku v NeuroEnergetické terapii.Kurz je zaměřen na zkoumání uspořádávajících sil v biopoli od úrovně vědomí, přes energetickou dynamiku, až k fyzické formě a jejím potížím. Budeme se také zabývat vztahem mezi emocemi, energií a léčením. Když konkrétně porozumíme energetické dynamice ztělesnění, dokážeme brát vztahy mezi vědomím, emocemi a fyzickou zkušeností velice prakticky. Začneme dávat dohromady všechny složky studia neuroenergetické terapie do holistické klinické praxe se širokým základem, což vede k ještě efektivnější práci s klienty.

Komu je určen

Jako postgraduální kurz je tento seminář určen kraniosakrálním terapeutům. Celý výcvik neuroenergetické terapie je otevřen i jiným profesionálním terapeutům, kteří si přejí získat znalosti v oboru NeuroEnergetické medicíny. Tito terapeuti: doktoři, sestry, polaritní terapeuti, psychologové a neurologové, fyzioterapeuti, maséři atd. jsou v tomto výcviku vítáni, konzultují-li co nejdříve předem svou účast s pořadateli. Požadavkem pro vstup do tohoto kurzu je předchozí studium biodynamické kraniosakrální terapie a absolvování úvodního semináře profesionálního výcviku NET I: Kraniosakrální biodynamika a neuro-energetický přístup. Ostatní části výcviku, kterých jste se neúčastnili není nutné absolvovat v uvedeném pořadí, případně je lze absolvovat v dalších termínech nebo v novém běhu výcviku.

Studijní plán tříletého profesionálního výcviku v NeuroEnergetické medicíně

Kompletní výcvik je rozdělen do 7 seminárních bloků, které se zaměřují na tato témata:

1.    NET I: Kraniosakrální biodynamika a neuro-energetický přístup – úvod a přehled
2. Principy polaritní terapie
3. Pružnost nervového systému
4. Psychoneuroimunologie a biodynamické metody
5. Původní matrice a vtělení formy (27. – 30. října 2016)
6. NET II: Integrace holistického modelu a prohloubení klinické praxe
(30. března – 2. dubna 2017)
7. Spirituální aspekt terapeutického procesu


Jednotlivé semináře budou probíhat 2 krát do roka v letech 2016-2018 (v měsících říjen a duben/květen). Pro období mezi semináři dostanou studenti úkoly pro klinickou praxi. Jednou ročně je povinná účast na supervizi (3 – 4 hod. ve skupině).

Na závěr výcviku studenti připraví závěrečnou práci a její ústní prezentaci. Může se týkat užití principů NET na specifickém vzorku populace (jako např. lidé s depresí) nebo případové studie jednoho člověka z jejich praxe. Prezentace závěrečné práce proběhne během závěrečného Master semináře.

Po dokončení výcviku, splnění všech výše zmíněných podmínek (absolvování supervizí, splnění zadaných úkolů, odevzdání závěrečné práce), obdrží absolventi certifikát pro profesionální praxi v NeuroEnergetické terapii.Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST (USA)

V roce 1991 založil Wellness Institute jako školu Polaritní terapie a byl také víceprezidentem Americké asociace Polaritní terapie. V roce 1998 k výuce přidal Výcviky Biodynamické kraniosakrální terapie. Od té doby dovedl k závěru profesionální tréninky v USA, Austrálii a Evropě. Je také autorem knihy Kraniosakrální terapie a energetické tělo (dostupná v češtině).

Je akreditovaným psychoterapeutem, který ve své integrální praxi využívá terapii polarit a kraniosakrální terapii. Kraniosakrální biodynamiku studoval přímo u jejího zakladatele, Franklyna Sillse, a asistoval mu při jeho profesionálním tréninku v letech 1998-2002.

Dnes mezinárodně vyučuje energetickou medicínu a pokročilé kurzy Biodynamické kraniosakrální terapie. Do své výuky výslovně přidává prvky skutečně holistického přístupu ke zdravotní péči.


Seminář je intenzivní (čtvrtek od 9.30h – neděle do 18h). Možnost přespání v místě konání.

Cena 15 000 Kč při platbě zálohy do 26. srpna 2016. Po tomto datu je cena 16 500 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 7 000 Kč.


Rezervujte si místo!


jméno a příjmení:  

e-mail:  

telefon:  

chci rezervaci na:  

datum:  


Ověřte, že zadáváte správné číslo účtu!
číslo účtu: 2400029688 / 2010, variabilní symbol: 20161027
více informací na druna@druna.cz nebo na tel.: +420 725 449 409
platební a storno podmínky