kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Rezonance v doteku

(prohloubené vnímání, otvírání smyslů, souznění)

Prožívat sám sebe, své tělo. Odevzdat se dotekům a pozorovat to, co vyvolávají. Cítit, prohloubit vnímání a otevřít všechny smysly. Příležitost rozvinout svůj potenciál, ovládnout umění dotýkat se i odpovídat dotekům. Uvolnit se a otevřít v doteku, být spontánní a přesto zůstat plně vědomý. Naučit se důvěřovat svým pocitům, naučit se rozlišovat a číst, co dotek sděluje. A vedle toho možnost uvolnit se, najít inspiraci, prozkoumat neznámé cesty a nechat se unášet.

Chceme-li se učit, rozvinout škálu svých možností v doteku, nelze toho dosáhnout teoreticky. Je třeba zažívat dotyk, objevovat, jak přirozeně vstoupit do fyzického kontaktu, jak se otevřít, jak se stát citlivější, jak se uvolnit a co vše lze projevit v doteku. Je třeba dotek zakoušet znova a znova. Jen nové zážitky mohou prohloubit naši kapacitu, zjemnit naše vnímání a umění sdělovat dotekem.

Když své vlohy nerozvíjíme, přicházíme o mocnou část svého potenciálu vnímat, být vnímán, souznít s někým, rozumět si beze slov i na té nejhlubší úrovni. Prožívat otevřenost a plnost spojení, to není samozřejmost. Je to umění, kterému se člověk musí učit. Jak se dotýkat a zůstat přitom prostý, přímý a průzračně čistý. Jak dát prostor, oporu, vyjádřit zájem, soucit, něhu, lásku, touhu. Prožívat naplno právě ty pocity, které přicházejí. Zároveň zůstat otevřený, neohrožený. Mít vědomí jasné, měnit ze své hloubky všechny předsudky, které nás svazovaly, jít za tím, po čem toužíme. Podporovat svou fantazii i odvahu vydat se dál. Vzájemnou úctu, obdiv, ocenění, soucit, lásku. Mít důvěru v sebe sama, v to, co cítím.

Dotek s jiným člověkem je pro nás stejně důležitý jako jídlo nebo spánek. Potřebujeme se dotýkat, vnímat sílu, která má moc v nás probouzet nový život, otevřenost, uvolnění, souznění, odpor, vztek, touhu. Prostřednictvím doteku můžeme prožívat sami sebe, poznávat se. Naslouchat si, vnímat to, co v nás dotek vyvolává. Jemné odstíny nálad a sdělení, které nelze převést do slov a které přesto mají obrovskou sílu. Sílu, která překoná slova, nebo jim může dát jiný, hlubší rozměr.

Chybí-li nám dlouho dotek, nepoužíváme-li jej dost často ve vztahu k ostatním, může se stát, že přicházíme o svou moc, o přitažlivost. Naše schopnost komunikovat dotekem upadá. Už nerozeznáváme jemné odstíny doteků. Máme tendenci jim dávat jiné významy, než ve skutečnosti mají. Nedokážeme transformovat do kvality doteku to, co právě prožíváme, to, co chceme sdělit. Ve chvílích, na kterých nám nejvíc záleží, ztrácíme orientaci a cítíme se bezmocní.

Ten kdo se zapomněl dotýkat, často strádá. Něco mu chybí a snaží to se hledat všude jinde…

Zita Pavlištová

Věnuje se pohybu a ruku v ruce s tím i metodám, které osvobozují tělo a mysl, přinášejí nové možnosti, obnovují jeho přirozené pohybové funkce.

Dlouhodobě se věnuje výzkumu toho, jaké možností i omezení má tělesná anatomie v pohybu, studuje a hledá uplatnění těchto poznatků v praxi, rozvíjí metody, pomocí nichž lze rozvíjet pohybové dovednosti a přiblížit se k hranicím lidských schopností.

Současně s pohybovým výzkumem studuje metody práce s tělem, rozvíjí pozoruhodnou techniku naslouchání tělu. Objevuje, jak lze pomocí citlivého působení uvést tělo do rovnováhy, obnovit zdraví, napravit nefunkční vztahy, uvolnit tenze a změnit nesprávné pohybové návyky, hledat přirozenou rovnováhu a pružnost.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje s lékaři i terapeuty, má stálou klientelu a své znalosti využívá a sdílí i na mezinárodních festivalech a setkáních.

Ceny

jedno setkání:     1 800 Kč

Kontakt

tel: + 420 723 253 757
email: zi@druna.cz
místa:     Spálená 21, Praha 1
Arbesovo náměstí 14 , Praha 5

Rádi byste prošli tímto ošetřením? Objednejte se!

rezervovat pro
místo na
vaše možné termíny: