druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Tanec posvátných dravců Orla a Kondora

pondělí 26. srpna 17:30 – 21:30

Večer radostného rozletu s posvátnými dravci bude plný tance a rituálů se vším, co Orel a Kondor symbolizují. Propojíme se s přírodními živly, harmonizujeme svou pravou a levou hemisféru a necháme do sebe vstoupit nádhernou esenci Orla i Kondora, jejichž tanec poskytuje silný léčebný prožitek. Kondorovy oči vidí minulost i budoucnost a Orlova energie nám pomůže najít správný směr. Naučíme se také prastarému nástroji Vhledu. Toto vnitřní vidění odkrývá, co v nás odjakživa dřímá a čím bychom se mohli v životě zabývat. Pomáhá nám najít způsob, jakým se můžeme učit, přijímat informace a plně rozvíjet svůj vnitřní potenciál.

Orel je symbolem velké moci a síly, představuje duchovní osvícení, léčivou a tvořivou sílu, povznesení se nad pozemské záležitosti a získání jasného nadhledu. Zlepšuje duchovní a tvořivé vize, podporuje otevírání se božskému a tvořivé inspiraci. Orel je posvátný posel nesoucí na křídlech naše modlitby a přinášející nám vize a vhledy. Je darem svobody, jasného zraku a schopnosti následovat radost, po níž touží naše duše. Učí nás odvážně čelit strachu z neznámého a vyletět tak vysoko, kam až nás může vynést hravost v našem srdci. Pomůže nám přijmout nový pohled na výzvy v životě, nebát se velkých snů a najít správná řešení, která někdy nevidíme, i když je máme přímo před očima.

Kondor je největším žijícím dravcem, při letu plachtí elegantně a lehce, dokonale vnímá a využívá vzdušné proudy, bývá spojován s aurickým viděním, se schopností vnímat jemněhmotné energie vyzařující z těla. Kondor nás učí, jak i my můžeme ve svém životě využívat „proudů“, které nás přenesou přes různá úskalí a dovolí nám procházet životem s lehkostí, bez zbytečného nadměrného úsilí. Je symbolem očištění, jeho magická síla obnovuje narušenou harmonii. Je strážcem tajemství života a smrti, znovuzrození.

S lehkostí i silou vzdušného tance těchto posvátných ptáků se protančíme k hravé radosti z letu a harmonii, síle v nás. Může se objevit i síla a učení dalších dravců, jako je Káně, Sokol, Jestřáb či Poštolka, nebo síla a učení Supa. Dovolte si vzlétnout a být sami sebou, nechte své tělo a duši vyjádřit se pohybem. Dostanete se do kontaktu se svou podstatou a rozproudíte tak životní energii v celém těle! Seberte odvahu, odhoďte všechna omezující očekávání a překročte své hranice. Roztáhněte křídla a vzlétněte vzhůru… Prožijte tanec jako tvůrčí proces ve vší jeho hloubce.

Michaela Petersen

„Cesta životem mě zavedla až k indiánům Qero do Peru a do kruhu stařešinů v Kolumbii a Brazílii. Bydlela jsem s Toltéky v Mexiku, tančila s nimi obřadní tance u pyramid, učila se u šamanů v Andách na Jihozápadě USA… nakonec mě tato cesta dovedla k setkání s inuitským šamanem Hivshu.“

Vede semináře osobního růstu a pohybové kurzy v Dánsku, Česku, Portugalsku, Španělsku a v zemích Jižní Ameriky. Na svých cestách za původními obyvateli jižní a severní Ameriky prohlubovala komunikaci se zvířaty a studovala tance, až se jí propojily tři „cesty“ – volný pohyb, komunikace sama se sebou a se zvířaty, práce se šamany a učení se tradičním tancům různých národů.

Cena 850 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 350 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Tanec posvátných dravců Orla a Kondora | pondělí 26. srpna 17:30 – 21:30 | Michaela Petersen
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.