druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Tanec z kořenů do vzdušných výšek

sobota 18. květen 2019

Dílna spontánního a meditativního tance zprostředkuje cestu z kořenů do vzdušných výšek, za živého hudebního doprovodu violoncella, chřestidel a bubnu. Rituál zapuštění celého bytí co nejhlouběji do země, budování pevnosti svého středu. Síla zemitá a neochvějná bude živnou půdou pro růst, vývoj a vzepětí nás vynese až do výšin na tajemné místa. Najdeme domov tam, kde zemí prostupuje zpěv našich předků i tam kde svobodný let na křídlech mraků zachytí vzdušnou píseň o příběhu světa.

Kořeny – tajná síť vetkaná do Matky Země uchovává pradávné vědění a paměť nás všech. Pak vylétáme z lůna dávno zapomenutých příběhů, vysoko pějeme vzdušné písně ve větru, příběhy vzletné a svobodné, jemné a tiché. Slyšet je může, kdo utiší své štěbetání a otevře srdce víru dechu a splyne s rytmem vzdušných výšek.

Země a Nebe nás lákají. Esence dvou polarit nás zasvěcuje a zároveň hojí vnitřní zranění.
Zazní k nám tóny písně vzdušně i zemité, zvuky, které harmonizují, uzdravují a navracejí celistvost. Tančíme svobodně a dlouho za doprovodu léčivých a láskyplných tónů violoncella a zpěvu. Léčivá síla v nás probouzí zdroje tvůrčí inspirace, dává životu barvu a světlo a činí ho ještě krásnějším.

„Matko mnohých životů, tys to všechno viděla.
Tajemství věků letí tvým prostorem.
Nauč mě, jak slyšet tvá slova…“

Život zahrnující oba póly je bohatý a pestrobarevný. Tančíte s pevnými kořeny vysoko v nebi. Vtělení do obou kvalit doprovázi hudba mistrovského nástroje. Rodí se ve vás hravost, porozumění, uvědomění a moudrost.

Zuzana Šebková

Violoncellistka, která strávila velkou část života v Písku, kde se od mala věnovala hudbě. Hra na violoncello ji doprovází na cestě životem. Vyzkoušela různá dua, tria i rockovou kapelu, dvacet let strávila v Píseckém komorním orchestru. V poslední době se věnuje sólovému projektu „Písně fantazie pro cello a hlas“, při nichž se doprovází svým nástrojem a občas používá smyčkovač.

O své hudbě říká: „Hudba je pro mě zastavení k zasnění se ve zvuku violoncella a hlasu. Je to jako cesta, cesta do nitra skrze tóny a hlas, pomalé noření se, naslouchání, let a odkrývání příběhů srdce. Doteky ticha…“

Michaela Petersen

„Cesta životem mě zavedla až k indiánům Qero do Peru a do kruhu stařešinů v Kolumbii a Brazílii. Bydlela jsem s Toltéky v Mexiku, tančila s nimi obřadní tance u pyramid, učila se u šamanů v Andách na Jihozápadě USA… nakonec mě tato cesta dovedla k setkání s inuitským šamanem Hivshu.“

Vede semináře osobního růstu a pohybové kurzy v Dánsku, Česku, Portugalsku, Španělsku a v zemích Jižní Ameriky. Na svých cestách za původními obyvateli jižní a severní Ameriky prohlubovala komunikaci se zvířaty a studovala tance, až se jí propojily tři „cesty“ – volný pohyb, komunikace sama se sebou a se zvířaty, práce se šamany a učení se tradičním tancům různých národů.

Dílna je intenzivní: sobota 10:30 – 17:30.


Cena 1 450 Kč při úhradě zálohy do 30. dubna poté cena 1 850 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 450 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Tanec z kořenů do vzdušných výšek | sobota 18. květen 2019 | Michaela Petersen, Zuzana Šebková
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.