druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Učeň vypravěčův

1. – 2. prosince

Řemeslo vypravěčů v dílně pro ty, kdo se touží učit vyprávět, propůjčovat příběhu sebe, aby mohl ožít. Pro ty, kdo se chtějí naučit provádět ty druhé do jiných světů, do časů minulých nebo budoucích, na místa známá a nebo ta, která nikdy neexistovala. Pojďte se učit to, co se vždy předávalo z mistra na žáka a co dnes už málokdo může předat. Pojďte, cítíte-li, že mezi lidmi často něco chybí, když není příběhů ožívajících v té pravé chvíli v kouzelném prostoru mezi námi, příběhů, které dávají naplnění a hluboký význam času, kdy jsme spolu.

Dílna naplněná vypravěčskými experimenty, učením se a zdokonalováním vypravěčských dovedností, vyprávěním i nasloucháním, hloubáním, smíchem, živým setkáváním.

Budeme pracovat se starými příběhy a seznamovat se při jejich vyprávění se základem řemesla. Budeme se cvičit v umění pečlivého průvodce dějem a světem příběhu. Začneme se orientovat v tom, co pro náš příběh znamená obrazotvorba, téma, metafora, pravda.

A získáme techniky, nástroje a postupy, naučíme se zacházet s materiálem a podmínkami, aby dílo bylo působivé. Budeme se učit zacházet s jistým dramaturgickým analytickým nástrojem, abychom spatřili v příběhu strukturu, jeho stavební kameny, kauzalitu, časovost.

Prozkoumáme na příkladech a na vlastních pokusech, co znamená pro vypravěče téma, motiv, obraz, představivost, obrazotvornost a fantazie a jak ovlivňují jeho práci. A také odhalíme takové dovednosti vypravěčského řemesla, jako jsou trojí oči, vypravěčův hlas, zvuk a jeho pohyb obrazotvorný.

Příběh je dědictví těch, co tu byli před námi. Nebo studna životních témat všech věků od dětství do stáří. Magické zrcadlo osobního života i života společenství. V příběhu jsou vidět hodnoty, modely vztahů k druhým, k sobě, i ke světu. Po tisíce let. Stojí za to vyprávět, pečovat o příběh, udržovat obrazy živé naším živým vyprávěním. Skrze to si můžeme vzájemně rozumět. Živé vyprávění má moc. Přináší blízkost, tvoří společný jazyk a je to způsob dorozumívání.

Vyprávěním v „chráněném prostředí dílny“ budeme se chystat k vyprávění „naostro – pro ty vaše“. Pro dospělé i děti.

Zkuste to jako rodiče, učitelé, divadelníci, jako badatelé v krajinách vnitřních světů. Účastníkům není třeba dřívějších znalostí, dovedností, zkušeností a přesto dílna i těm pokročilým v oblastech řečnického či dramatického umění nabízí zcela jiný trénink a další úhly pohledu. Na setkání a společnou výpravu do světa příběhů se těší Martin Hak.

Martin Hak

Martin Hak je vypravěčem příběhů. Těch svých, těch, které se staly jiným, i těch, které se nikdy nestaly. Cestuje v krajinách fantastických i skutečných příběhů a z cest tam a zpět se stala vášeň i živobytí. Skládá úlomky, představuje si možnosti, hledá souvislosti. Bere vás s sebou a umí najít cestu, aby obrazy ze světa jeho představ ožily i ve vás.

Věří, že příběh a jeho živé vyprávění je tím nejúžasnějším způsobem, jak se dorozumět. Není to čarování, ale řemeslo, které lze předávat dál. A tak vede lidi k vyprávění, k práci s příběhem. Pracuje s rodiči, učiteli, knihovníky, s lidmi, co vedou lidi, s divadelníky, psychology, básníky, lektory či faráři.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 17:00, neděle 9:00 – 16:00.

Cena 2 420 Kč Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 920 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Učeň vypravěčův | 1. - 2. prosince | Martin Hak
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.