kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Emoce - jak ožít v těle

28. – 29. března 2020

Dílna, která projasní řeč vašeho těla a dovolí vám naplno ožít. Rozvine celou škálu vašich možnosti být působiví, proměnliví a nespoutaní. Vstoupíte do těla, začnete cítit a objevíte nový svět přímo v sobě.

Zažijete čistotu vyjádření pocitů bez přehánění a snahy zaujmout, uvidíte jak osvobozující je vidět čisté emoce a prožívat je spolu s tím kdo jimi ožívá. Koncert těla, slov a výrazů tváře vás učí chápat život ve všech podobách a opájet se jím bez pocitů výčitek a ostychu, s touhou do poslední kapky vychutnat to, co sami někde v hloubi jasně rozpoznáváte.

Emoce

S použitím do hloubi jdoucích hereckých technik se naučíte rozeznávat jemné pohnutky v nás, drobné záchvěvy, ze kterých se rodí naše emoce. Uvědomíte si. jak se okolnosti vnějšího světa mísí s barvou vašich vnitřních prožitků. Naučíte se vnímat širokou škálu možností toho, co by v danou chvíli mohlo být. Získáte schopnost vybranou emoci uchopit v jejím zárodku a vedchnout jí život, věnovat jí na krátkou chvíli celé své bytí.

Tělo

Pomocí mocných improvizačních technik se naučíme vnímat, jak se určitá naše emoce přelévá do těla. Získáme dovednost a odvahu uvolnit jí cestu, nechat ji vstoupit do těla a zaplavit ho. Předat jí bezvýhradnou důvěru i vládu. Necháme roztávat naše tělo, rozpustíme zábrany bránící nám v projevu sebe sama. Bez ohledu na to, zda je to smích či pláč, radost či zlost, vždy plně a bez kladení si omezení. Projdeme místy zahalenými studem, sebehodnocením a obavami, abychom se na druhém konci objevili jako bytosti dynamické, dýchající životem, planoucí uvnitř a nespoutaní ve svém těle.

Pro koho

Dílna je úžasná pro všechny, kteří milují rozmanité chutě emocí a jejich vyjadřování tělem, stejně jako ty, kteří ve svém tělesném vyjadřování cítí šeď, plochost či strnulost a rádi by dosáhli větší škály možností toho, kdo mohou být, co mohou cítit a jak to jejich tělo může vyjádřit. Velmi přínosná je také pro herce a tanečníky, stejně jako zpěváky, kterým může otevřít cestu k novým možnostem práce s emocemi a jejich vyjádřením. V neposlední řadě pak pro ty, které láká svět herectví a divadelního projevu.

Ladislav Karda

Pověstná postava českého divadla a divadelní improvizace. Divadlu se věnuje již od svých 14 let a jeho talent mu otevřel cestu do řady českých i zahraničních divadel. V jeho projevu se snoubí autentická tělesnost s dokonalým ztotožněním s postavou. Zabývá se jemnými odstíny herectví a při své režisérské práci je jeho stěžejním nástrojem improvizace. Je členem skupiny Just!Impro a pořádá improvizační talk show „3-2-1 jedem“. Založil a umělecky vede skupinu 20 000 židů pod mořem, která se věnuje improvizaci s prostorem a prostředím. Působil či působí na scénách Malostranské besedy, Švandova divadla, divadla DISK a experimentálního prostoru NoD. Je žádaným a častým hostem na zahraničních festivalech improvizace jako jsou Goli Oder, Kamfest či Fringe Festival.

Dílna je intenzivní: sobota 9:00 – 18:30 a neděle 9:00 – 17:30


Cena 3 420 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 420 Kč.

Cena 2 820 Kč při uhrazení zálohy do 28. února.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na