druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Vnímání - svalové řetězce a mechanismy pohybu

syntéza feldenkraisovy metody a kraniosakrální terapie k dosažení vyšší úrovně vnímání

23. – 26. července 2020

Intenzivní dílna dosažení dokonalého pohybového obrazu svého těla a schopnosti jemné práce se způsoby svého pohybu. Odhaluje dvě složky určující naše pohybové vzorce – fyziologickou a přejatou. Zatímco fyziologická je dána stavbou našeho těla, přejatou část našeho pohybu si podvědomě osvojujeme v průběhu celého svého života napodobováním ostatních. Dílna vás učí mezi těmito dvěma vzájemně provázanými složkami rozlišovat a získat tak možnost přímého spojení s fyziologickou částí vašich pohybových zvyklostí.

Fyziologická část pohybu je dána anatomickými svalovými řetězci v našem těle. Ty jsou spojením svalů, fascií a vazů. Na dílně objevíte významné svalové řetězce ve svém těle, naučíte se je rozeznávat a uvědomíte si vliv, který na ně měly zkušenosti prožité v průběhu vašeho života. Pozorností věnovanou svým smyslovým vjemům si osvojíte přesnější neurologický obraz sebe sama.

Pomocí ztělesněné meditace, vizualizací, anatomických poznání a vybraných nástrojů feldenkraisovy metody probouzíte vědomí svého fyziologického pohybu, tělesné stavby i vašeho somato-emočního těla. Oživujete vědomí svého těla a přitom jako byste začínali barvitěji cítit, pozorněji vnímat a plněji prožívat – neboť probudit se do vlastního těla znamená probudit se do samotného života.

O práci Yakira Elkayama

Dílny Yakira Elkayama z cyklu Vnímání – katalyzátor proměny a uzdravení jsou pokročilou prací s možnostmi rozvinutého smyslového vnímání. Pochopíte, jak proměňuje obraz těla, napomáhá rozvoji vašich schopností i to, jak aktivuje a podporuje ozdravné procesy a umožňuje zbavovat se napětí a zátěže.

Intenzivní somatická práce, jejímž cílem je zlepšit přístup k proprioceptivní sféře vnímání a rozvinout schopnost rozlišovat vjemy a zakoušet jejich bohatství. Čas věnovaný zkoumání těla, procítění jeho anatomie a funkce v pohybu, možnost dotknout se svým vnímáním oblastí těla, které dosud zůstávaly nepřístupné. Feldenkraisova metoda a technika Kraniosakrální práce poskytují účinné a přímé metody, jak rozvinout ve vlastním těle vnímání, které přináší nový, vždy aktuální obraz těla. Vnímání, které je spouštěcím mechanismem tělesných proměn a umožňuje nám pracovat se svým obrazem, měnit jej.

Tělo se zvýšeným vnímáním může lépe a rychleji regenerovat, může se i rychleji učit a rozvíjet své možnosti. Obraz, který o svém těle máme, určuje utváření našich nervových drah a podmiňuje naše zvykové vzorce. Tělo se zvýšeným vnímáním zažívá časté proměny vlastního obrazu a nimi pokaždé aktivuje nový potenciál, zbavuje se nefunkčních vzorců a může se učit novým, funkčním. Přináší to pocit úlevy, oživení, lehkosti a chuti žít, objevovat sebe a svět.

Několikadenní hluboké ponoření do říše tělesných pocitů. Nové způsoby vnímání vlastního těla a jeho pohybu nás povedou na skutečně intimní cestu k sobě. Budeme střídat prostředí: od pozorování změn vnímání během klidného usazení, přes stále lepší uvědomění vjemů v pohybových pasážích až k experimentální chůzi. Abychom podpořili rozvoj našeho vnímání, seznámíme se a naučíme se používat i jemný dotek, který používá metoda funkční integrace Feldenkraisovy metody, zažijeme i jemný naslouchající kontakt typický pro kraniosakrální práci.

Yakir Elkayam (Izrael)

Yakir Elkayam je nezávislý badatel v oblasti somatických přístupů a psychologie. Zkoumá vazby mezi anatomickými vzorci těla a mentálními psychickými vzorci. Nejprve hledal nové účinné způsoby rozvoje tělesného potenciálu jako učitel v oboru tanečního divadla. Poté se zaměřil na Feldenkraisovu metodu a kraniosakrální práci s tělem. Založil kliniku pro práci s tělem, kde uplatňuje přístup, který propojuje více metod, včetně Feldenkraisovy metody, buddhismu, somatického uvědomění a anatomie. Jejich vhodně zvolenou kombinací, určenou vždy konkrétním jedincům, lze urychlit proces vyrovnání jejich těla a mysli.

Dílna je intenzivní (čtvrtek 16:30 – 19:30, pátek a sobota 10:00 – 18:00h a neděle 10:00 – 17:00). Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.


Cena 6 650 Kč. Při platbě zálohy 2 650 Kč do 23. června cena 5 650 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!


chci rezervaci na:   Vnímání - svalové řetězce a mechanismy pohybu | 23. - 26. července 2020 | Yakir Elkayam (Izrael)
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.