druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Všechno a nic - metamorfózy těla a mysli

Dílna tance butó – Motimaru Dance Company

víkend 8. – 9. června

Dílna tance butó je pozvánkou ponořit se do neznámého lesa naší mysli a těla, objevování neomezených pohybů a kvalit uvnitř nás. Naše tělo a mysl zahrnují celý vesmír. Chceme vás zasvětit do umění tím, že zprostředkujeme přístup k tělu, mysli a k tvoření skrze ně. Ve svém tanci pak můžete pocítit, jak se osobní prožitek proměňuje na univerzální báseň.

Před 100 000 lety se Homo sapiens objevil na této planetě a tehdy vzniklo první lidské umění v temné jeskyni, kde oči nevidí. Lidé jej tvořili a vnímali skrze své tělo a mysl. Byla to hloubka nevědomí, kterou obsahovalo. A ta přece musí být jedním ze základních principů umění i nyní.

Záměrem dílny je zostřené a rozšířené vnímání prostoru uvnitř nás a vně těla. Pochopení a využívání anatomie svého těla na té nejjemnější kvalitativní úrovni. Budeme studovat vztah mezi tělem a myslí, učit se, jak ovládat kvalitu těla, mysli a prostoru v různých jejich částech.

Každá dílna má svou originální náplň, vždy trochu odlišnou od předchozích workshopů, avšak hlavní struktura workshopu se odvíjí ve čtyřech etapách:

  • 1. část: vybělení – návrat k neutrálnímu tělu a mysli. Začíná jógovou asánou, pokračuje skenováním těla a rozšiřováním prostoru.
  • 2. část: základní pohyby. Stání, chození, kroucení, zůstávání a ponoření se, padání a vstávání, tvoření různými částmi těla (ruce, oči, záda, paže, nohy)
  • 3. část: proměna na fyzické úrovni která zasahuje do kvality a textury těla. Proměna na meta-fyzické úrovni jako je vtělování zvuků a vtělování vizuálních obrazů: přírodních prvků, maleb a filmových obrazů
  • 4. část: tvorba. Hra s partnerem a nebo skupinová hra, hra s objektem, objevení vztahu s hudbou, s kostýmem a s objekty. Jak vstupovat do prostoru a jak z něj mizet. Kompozice a strukturovaná improvizace.

Motoya Kondo (Japonsko) a Tiziana Longa (Itálie)

Motimaru Dance Company

Taneční společnost Motimaru byla založena v Tokiu dvěma tanečníky, kteří trénovali ve studiu Kazuo Ohno Butoh Dance. Oba, Motoya Kondo (Japonsko) a Tiziana Longa (Italie), studovali pět let pod vedením Yoshita Ohna, syna Kazua Ohna, a pracovali u něj jako tanečníci a jevištní asistenti. Prošli také výcvikem u známých butoh tanečníků: Tomiko Takai; Yukio Waguri, Mitsuyo Uesugi, Kayo Mikami, Seisaku, Torifune. Od roku 2010 sídlí v Berlíně.

Motimaru sledují kontinuální linii umění, která má kořeny v přírodě a jde napříč kulturami. Hledají průsečíky mezi starobylým a moderním. Definují tanec jako způsob, jímž lze prožít hlubší realitu naší existence a experimentují s vytvořením nové autentické taneční metody nad jakýmkoliv žánrem. Vycházejí z jevištního umění, moderního tance a bojových umění. Předávají podstatu butoh jako esenci, kterou lze přenést do současných směrů. (Více informací: www.motimarubutohdance.com / facebook: Motimaru)

Workshop je otevřený tanečníkům, hercům, všem umělcům a lidem se zájmem o rozkrývání vrstev těla bez ohledu na věk a zkušenosti.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 10:00 – 16:30

Cena 2 850 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 850 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Všechno a nic - metamorfózy těla a mysli | 8. - 9. června 2019 | Motoya Kondo (Japonsko) a Tiziana Longa (Itálie)
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.