druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Taoistické praktiky oživení dechem

4. – 5. května 2019

Vzácně propracovaný seminář, který vám dovolí osvojit si techniky, které naplňují dechem životně důležité oblasti lidského těla a používají velmi přesné směřování dechu do oblastí v nichž je uložena energie. Michal Ďuro je jedním z nejkomplexnějších učitelů tradiční čínské medicíny v České republice, a jeho přístup je založen na účinné praxi. Cvičení, jimiž projdeme citelně promění váš pocit, podporují zdraví psychické i fyzické, posílí imunitu, harmonizují systém a v neposlední řadě odhalují naši duševní sílu a schopnost prožívat štěstí.

Dýchání je základní životní funkcí a kvalita našeho dýchání v některých ohledech odráží náš vztah k životu. Dozvíme se, jaké vlivy krátkodobě a dlouhodobě mění způsob našeho dýchání, aniž bychom si toho byli nezbytně vědomi. Naučíme se efektivním technikám, jimiž lze ovlivnit hloubku, kvalitu a směr dechu. Taková práce nám umožňuje vědomě uvolňovat tělesné disharmonie a navracet tělu jeho původní zdraví. Spolu s tím postupně uvolňovat nejrůznější fyzické a psychické obtíže. Budeme se věnovat hlubokému uvolnění celého těla, naučíme se zbavovat napětí.

Prakticky se naučíme zacházet s vlastním dechem a životní energií v duchu východní tradice a filosofie taoizmu. Využijeme k tomu dlouholeté poznatky, které po tisíce let sloužily ke zlepšování a udržování zdraví. Čínská taoistická tradice je spíš způsobem života nežli formálním náboženstvím. Nabízí konkrétní přístup k dýchání, které vnáší do organismu život. Během čtyř tisíc let experimentování s tělesnými, emočními, duševními a duchovními energiemi se ukázalo, že je to právě přirozené dýchání, které má obrovský vliv na kvalitu lidského života.

Seminář bude veden s důkladností učení tradičního východu, takže je vhodný i pro ty, kteří tuto formu již znají či vyučují.

Michal Ďuro

Zdravotní problémy ho v jeho 17 letech přivedly k učiteli z taoistického kláštera ze Shaolinu Shi-Fu Shi DeLona. Ten v té době šířil tradiční východní umění v menších Evropských městech. Shi-Fu Shi DeLon Michalovi „zázračně“ pomohl.

Michal se od něj následně začal učit a pod jeho vedením začal studovat taoistickou alchymii (neikung, qikong a taoistickou meditaci). Po několika letech, kdy byl jeho přímým osobním žákem, se odstěhoval do Anglie, kde v prohlubování svých znalostí pokračoval v tamním Shaolinském klášteře pod vedením tamních učitelů.

Po návratu do České republiky dalších 5 let studoval na 1. škole tradiční čínské medicíny TČM. Po skončení studií začal jako působit na klinice čínské medicíny. Dnes kvůli své časové vytíženosti vede semináře spíše výjimečně a věnuje se převážně výcviku učitelů Qi Gongu a svým individuálním klientům.

Dílna je intenzivní: sobota 9:30 – 17:30, neděle 9:30 – 17:30.


Cena 3 250 Kč při platbě zálohy 1 250 Kč do 26. dubna, poté je cena 3 650 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Taoistické praktiky oživení dechem | 4. - 5. květen 2019 | Michal Ďuro
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.