Biodanza - sexualita a erotika v tanci

víkend 11. – 12. června 2022

Víkendová dílna naplněná extatickými zážitky z tance a pohybu. Proces zkoumání sexuality a erotiky skrze spontánní tanec. Nádherná hudba a charismatická osobnost Christiana Martins vám budou magickými průvodci.

Máme kořeny v západní kultuře, která si přehnaně cení výkonu, slepá k životním funkcím. Naléhavě potřebujeme extatický žhnoucí oheň, potřebujeme bujarost, potřebujeme se odevzdat do náruče života místo snahy ovládat a konzumovat.

Spontánní tanec nás povede k intenzivnímu zážitku krásy, nadšení a vášně, které jsou podstatou sexuality. Poznáme, jak v nás sexualita ožívá jako odvěká žízeň po potěšení a blaženosti. Prožijeme sexualitu jako touhu ponořit se hluboko do světa vjemů a nechat se vést kompasem uloženým v srdci.

Touha milovat – potřeba dávat a přijímat lásku je možná nejsilnějším impulsem lidských tvorů. Je to jeho nejzákladnější vášeň, motiv, který spojuje lidskou rasu. Bytost ponořená v archetypu lásky vidí, že vše je spolu spojeno krásným, koherentním a tajemným způsobem a prožívá empatii ke světu kolem sebe.

Budeme také objevovat a rozvíjet smysl pro erotiku, který sexualitu přesahuje. Erotika dělá ze sexulitou totéž, co poesie se slovy. Má-li být erotika uměním, pak právě tento víkend je jednou z příležitostí cvičit, abychom si jej osvojili.

O Biodanze

Biodanza, to je tanec propojený s životem. Je to systém, který spojí v jedno hudbu, pohyb a osobité prožívání tanečníků. Tím vytváří zážitek intenzivního vědomí, že jsme naživu, právě tady a právě teď v okamžiku kdy tančíme. Takové zážitky jsou známé jako „vivencias“- brány, které umožní přístup k prvotním emocím. Pomáhají, aby se v nás prostřednictvím pohybu a tance začalo přirozeně projevovat naše vlastní já. Pomáhají abychom v tanci spatřili sami sebe.

Biodanza také využívá studium psychologie, antropologie tance a studium tradičních rituálů oslav života. Je to tanec, který pomáhá všem, kdo se ho účastní, obnovit radost a vitalitu. Vytváří nová pouta ve společenství tanečníků. Oslavuje posvátnost a jedinečnost života.

K účasti nejsou třeba žádné taneční zkušenosti.

Cristiano Martins (Portugalsko)

Učitel, průvodce a tvůrce učení Biodanzy podle systému Rolanda Tora. Jeho dílny jsou odrazem barvitého a dobrodružného přístupu k životu. Jsou plné obrazů a poetiky a dovolují vám protančit se do oblastí sebe sama, kde objevujete nové zdroje životní chuti a šťávy. Díky jeho vedení se odvažujete dotknout uzavřených a křehkých oblastí, v nichž se ukrývají zdroje vaší touhy po životě naplno.

Vytvořil a vede mnoho tematických dílen Biodanzy, které lákají na přímou cestu do neznámých, vytoužených nebo ztracených oblastí života. Jeho dílny „Kořeny v zemi, kořeny v nebi“; „Chaos, kreativita a návrat posvátna“; „Zrození kosmického člověka“; „Ve znamení náklonnosti“; „Odevzdání se lásce“; „Posvátný válečník“; „Extatický milenec“; „Mystický kouzelník“ „Král a královna“; „Oslavy rovnodennosti a slunovratu“ plní sály v Portugalsku, Španělsku, Francii, Polsku i Německu.

Cristiano je klinický psychoterapeut a vyučuje na Institutu aplikované psychologie postgraduální program “Rozvoj a léčení skrze expresivní umění” a je průvodcem a supervizorem studentů a nových učitelů v portugalské Škole Biodanzy.

K účasti není třeba mít předchozí taneční zkušenosti.

Dílna je intenzivní: sobota 9.30 – 18.30 a neděle 9.30 – 17.30.

Dílna se koná v Praze, po předchozí domluvě je možné přespání pro mimopražské účastníky.

Cena 4 620 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 320 Kč.

Cena 3 820 Kč při platbě zálohy do 2. června.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na