Biodanza - v tanci se stáváš sám sebou

víkend 17. – 18. září 2022

Víkendová dílna naplněná extatickými zážitky z tance a pohybu. Proces nacházení vlastní identity skrze spontánní tanec, schopnosti být sám sebou ve společnosti ostatních. Magickými průvodci vám budou nádherná hudba a charismatická osobnost Cristiana Martinse.

Každý jsme neopakovatelný dar světu, příklad biologické rozmanitosti a přitom zcela rovnocenný ostatním.

Spontánní tanec je příležitostí zjistit, kdo vlastně jsme. Znovu a znovu si v něm užíváme možnost být sám sebou, aniž bychom se vzdalovali ostatním. Ve světě plném soutěživosti, individualismu a izolace dokáže tanec nasytit naši touhu po spojení a jedinečnosti.

Stát se tím, kým jsme, vyžaduje trvající odvahu. Odvahu převzít a projevit veškerý svůj potenciál. Odvahu proniknout do říše pocitů. Je to jako navázat milostný vztah s něčím co neznáte, vyplout do tajemných vod. V tomto semináři k tomu dostanete příležitost.

Latinské “identitas” znamená schopnost prožívat sebe sama jako neopakovatelnou entitu, jako střed, z něhož vnímáme svět. Je to nevyhnutelný a dojemný tělesný zážitek.

V tanci si vnitřně uvědomíte tyto paradoxy:

  • Identita se projevuje v přítomnosti druhého.
  • Identita má neměnnou podstatu a přitom se stále proměňuje. Z hlediska psychologie je identita věčný nepřetržitý proces. Člověk je nedokončená báseň a opakovaně prochází znovuzrozením.

Zjistíme také, jak souvisí identita a individualita, identita a osobní síla, identita a odlišnost, identita a sebeúcta, identita a kosmické vědomí.

O Biodanze

Biodanza je taneční systém v úzkém spojení s životem. Je to systém, který vzájemně propojuje hudbu, pohyb a osobité prožívání tanečníků. Tím probouzí zážitek intenzivního vědomí, že jsme naživu, právě tady a právě teď v okamžiku, kdy tančíme. Takové zážitky jsou známé jako „vivencias“- brány k prvotním emocím. Ty pomáhají našemu já, aby se uvnitř nás začalo prostřednictvím pohybu a tance přirozeně projevovat. Pomáhají nám spatřit v tanci sami sebe.

Biodanza také využívá studium psychologie, antropologie tance a studium tradičních rituálů oslav života. Je to tanec, který pomáhá obnovit radost a vitalitu. Vytváří nové vztahy ve společenství tanečníků. Oslavuje posvátnost a jedinečnost života.

K účasti nejsou třeba žádné taneční zkušenosti.

Cristiano Martins (Portugalsko)

Učitel, průvodce a tvůrce učení Biodanzy podle systému Rolanda Tora. Jeho dílny jsou odrazem barvitého a dobrodružného přístupu k životu. Jsou plné obrazů a poetiky a dovolují vám protančit se do oblastí sebe sama, kde objevujete nové zdroje životní chuti a šťávy. Díky jeho vedení se odvažujete dotknout uzavřených a křehkých oblastí, v nichž se ukrývají zdroje vaší touhy po životě naplno.

Vytvořil a vede mnoho tematických dílen Biodanzy, které lákají na přímou cestu do neznámých, vytoužených nebo ztracených oblastí života. Jeho dílny „Kořeny v zemi, kořeny v nebi“; „Chaos, kreativita a návrat posvátna“; „Zrození kosmického člověka“; „Ve znamení náklonnosti“; „Odevzdání se lásce“; „Posvátný válečník“; „Extatický milenec“; „Mystický kouzelník“ „Král a královna“; „Oslavy rovnodennosti a slunovratu“ plní sály v Portugalsku, Španělsku, Francii, Polsku i Německu.

Cristiano je klinický psychoterapeut a vyučuje na Institutu aplikované psychologie postgraduální program “Rozvoj a léčení skrze expresivní umění” a je průvodcem a supervizorem studentů a nových učitelů v portugalské Škole Biodanzy.

K účasti není třeba mít předchozí taneční zkušenosti.

Dílna je intenzivní: sobota 9.30 – 18.30 a neděle 9.30 – 17.30.

Dílna bude tlumočena do češtiny.

Dílna se koná v Praze, po předchozí domluvě je možné přespání pro mimopražské účastníky.

Cena 4 620 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 320 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na