Biodynamická aktivace imunity

online seminář

čtvrtek 5. listopadu, 17:30 – 21:30

Základní biodynamická lekce pro aktivaci imunity je úvodem k originálnímu nekonvenčnímu přístupu Etienna Peirsmana pro práci s imunitní soustavou. V čtyřhodinovém online semináři vám představí způsob, jímž lze pomocí kraniosakrální biodynamiky oslovit kmenové buňky a přímo aktivovat imunitu. Vysvětlí proč nestačí pouhé nastavení mysli a co je třeba použít, chceme-li s imunitní soustavou navázat kontakt.

Teoretická část bude věnována roli strachu na funkci imunity a bude v ní objasněna důležitá úloha brzlíku. V praktické části se pak budeme věnovat tomu, jak se s ním propojit a zvýšit jeho biodynamický potenciál na maximum. Také budeme sledovat motilitu plic a praktikovat promlouvání ke kmenovým buňkám. Etienne vás provede svým “Corona protokolem”.

Setkání přináší zcela nový pohled na práci s imunitní soustavou a přináší důležité informace jak pro pokročilé praktikanty tak pro kohokoliv, kdo chce aktivně podporovat svou imunitu a vzít zdraví do svých rukou.

Tato on line lekce je úvodem ke čtyřdennímu praktickému intenzivnímu semináři Imunita – tajemství v poli vědění, který jsme přesunuli na 29. dubna – 2. května 2021, a na kterém Etienne bude vyučovat přímo u nás na Druně. Uchvacující seminář věnovaný funkci a dynamice imunitního systému z pohledu kraniosakrální biodynamiky přináší obsáhlý pohled na imunitní systém ovládaný brzlíkem a řadou orgánů, jako je slezina, játra a celá lymfatická soustava. Poznáte Etiennův ojedinělý nekonvenční přístup, jímž lze vyčistit a revitalizovat tyto systémy a znásobit moc imunity. Přístup, který vám dovolí průběžně opravovat a nahrazovat tkáně, a posouvá vaše tělo k vrcholu zdraví.

Etienne Peirsman (USA)

Charismatická osobnost s výjimečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Seminář probíhá online na platformě Zoom a je otevřen všem bez nutnosti předchozích zkušeností.

Seminář bude probíhat v angličtině a bude konsekutivně tlumočen do češtiny.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.


Cena 500 Kč + 105 Kč DPH za osobu. Kurzovné se hradí předem na účet. Uzávěrka přihlášek je 4. listopadu.

Cena 400 Kč + 84 Kč DPH za osobu při úhradě kurzovného do 2. listopadu.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na