Budování intimity, vášně a důvěry - Nenásilná komunikace

8. – 9 května 2021

Sexuální sebevyjádření je jedním z našich nejvýraznějších projevů. Zároveň však patří mezi ty nejzranitelnější a nejintimnější. Odráží se v něm naše sebedůvěra, odhodlání, otevřenost druhým. Veškeré naše životní zkušenosti, prožitky i zvyky v něm dostávají hmotnou podobu a odrážejí se v našem sexuálním chování i prožívání.

V milujícím vztahu plném bezpečí je sexuální vztah úžasným společným dobrodružstvím plným objevování a dechberoucího poznávání partnera ve všech jeho podobách. V prostředí vzájemného přijetí se ze sexuality stává příležitost prožívat vlastní svobodu i důvěrnou blízkost druhému. Taková blízkost nechává tělo roztávat a mysl vydechnout a otevírá tak možnost hlubšího společného prožívání na tělesné úrovni.

Pro mnohé je obvyklé navazovat spojení v oblasti sexuality výlučně pomocí doteku, tělesných prožitků a neverbálního objevování. Míra vzájemného spojení a důvěry se zároveň výrazně prohlubuje, pokud máme možnost o společné sexualitě mluvit. V prostředí pozorného a otevřeného naslouchání získáváme příležitost sdělit druhému to, co dosud zůstávalo nevyjádřeno, a co by jinak společný vztah ve skrytu ovlivňovalo. Pro mnohé je navíc nalézání blízkosti pomocí slov naprosto nezbytným a prvotním předpokladem pro budování důvěry a nalézání blízkosti fyzické.

Na tomto semináři poznáte intimitu ve vztazích jako příležitost k vlastnímu i společnému růstu, zjistíte jak pomocí ní budovat vzájemnou důvěru a jak udržovat ve vztahu přetrvávající vášeň a touhu. S využitím principů nenásilné komunikace se naučíte jak se lze otevírat ostatním a při tom přijímat sami sebe a svou zranitelnost. Poznáte, jak naslouchat druhému se sbližující otevřeností i zvědavostí. Výraně posílíte své schopnosti sebevcítění a budování vzájemné důvěry.

Jared Finkelstein (USA)

Jeden z hlavních současných představitelů nenásilné komunikace v USA. Nechává tento přístup před vašima očima ožívat a proměňuje ho z pouhé teorie na živoucí způsob mezilidské komunikace, na životní filosofii vedoucí k naplňujícímu životu. Jako konzultant, učitel a kouč se specializuje na komunikaci, která transformuje konflikt ve spojení. Jeho vášní je nacházení rozličných podob nenásilné komunikace a jejích účinků v jednotlivých oblastech života, jako je výchova děti, komunikace v pracovním prostředí či partnerské vztahy a komunikace v oblasti sexuality.

Jared ve své práci přináší poznání z více než 14 let práce s dětmi a rodiči ve školách i mimo školu a dalších 10 let praxe, tréninků a vlastního rozvíjení přístupů Nenásilné komunikace. Je akreditovaný trenér amerického Center for Nonviolent Communication. V současné době sídlí v Crockettu v Kalifornii, kde nabízí konzultace v rámci své organizace Quality of Connection. Zároveň působí jako trenér pro Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC), vede workshopy, skupinovou praxi a konzultace pro jednotlivce i organizace.

Dílna je intenzivní: pátek, sobota a neděle 10:00 – 18:00.


Cena 4 850 Kč

Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 750 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na