Feldenkraisova metoda - lehké ruce, volná ramena

úterý 18:10 – 19:10

6 lekcí v období 15. listopadu – 20. prosince 2022

Série cvičení ATM, která vám pomůže sejmout tíhu z ramen, hrudníku a rukou. Je věnovaná pohybu na spletité křižovatce několika částí a plnému využití obrovské škály kombinací v oblasti, která je jednou z nejcitlivějších a kde se nejčastěji hromadí tíha a napětí. Pomalá jemná práce nám pomůže rozpustit nefunkční vzorce a znovu najít zapomenutou volnost pohybu, který jindy marně hledáme. Budeme moci rozpoznat efektivní a navíc blaženě příjemnou souhru spolupracujících částí. Pochopíme, že síla rukou nespočívá ve svalech, nýbrž v dobrém propojení a vzájemné spolupráci s ostatními částmi těla.

Mezi rukama, rameny a žebry máme obrovské pohybové možnosti, které nedokážeme odhadnout a které spíše ztrácíme v průběhu let jejich používání. V tomto intenzivním cyklu Feldenkraisovy metody dáme tělu speciální druh podnětů. Jde o pohyby, které svou jemností a pomalostí promlouvají přímo k pohybovým vzorcům a bezprostředně působí kladné změny v naší nervové soustavě. Tím do této oblasti vrátíme možnost opět rozšířit svůj rozsah pohybu, uvolníme jemné klouby a svaly a umožníme jim opětovnou regeneraci, což kromě rozvolnění povede i ke zmírnění případné bolestivosti a znovunalezení radosti aktivního života v pohybu.

Na lekcích:

  • vnesete do svých rukou pocit délky a uvolnění
  • umožníte ostatním částem těla, aby fungovala s rameny a rukama ve vzájemné souhře
  • naučíte se pohybovat s minimálním potřebným úsilím
  • objevíte pohyb který šetří klouby a pohybový aparát, dovoluje regeneraci a zmírňuje bolest
  • vnesete do svých rukou více lehkosti a živosti
  • na úrovni nervové soustavy přenastavíte své pohybové vzorce, abyste nový způsob pohybu přijali za svůj a nemuseli ho udržovat vědomě

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Jedná se o ucelený proces, ve kterém každá lekce staví na tom, co jste se naučili v lekcích předchozích a prohlubuje vaše dovednosti. Důležitou roli hrají nejenom samotná cvičení, ale i období integrace mezi nimi.

Lekce se konají v Praze.

Cena 3 060 Kč za cílenou sérii šesti večerů ve dnech 15. listopadu – 20. prosince. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 960 Kč.

Rádi byste se zúčastnili tohoto cvičení? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na