Feldenkraisova metoda - oči klíčem k pohybu

středa 18:30 – 19:40

6 lekcí v období 8. září – 13. října 2021

Online cyklus 6 lekcí Awareness Through Movement věnovaných úchvatným souvislostem mezi očima a pohybem těla povede světoznámá Aliza Stewart.

Dr. Moshe Feldenkrais podrobně zkoumal pozoruhodné vztahy mezi pohybem očí, jemnými svaly krku a všemi ostatními částmi celého těla. Popisoval zdokonalení souhry těla a očí, zlepšení kvality jejich pohybu i jejich funkce. To nyní sami můžete zažít v těchto pohybových lekcích, věnovaných očím.

“Pohyb očí organizuje pohyb těla” – to je název jedné kapitoly v jeho knize “Pohybem k uvědomění”. Každá vidící osoba začíná všechny své každodenní akce s očima. Oči se pohybují směrem, kterým se chystá vydat. V tu chvíli se všechno svalstvo přeuspořádá tak, aby mohla začít vést kostru směrem k cíli.

Jen u mála lidí se oči pohybují hladce a jsou dokonale synchronizované. Některé z mnoha problémů, které se mohou vyskytnout, lze odvrátit tím, že obnovujeme způsob jejich fungování a jasnost celku .

V lekcích sami zakusíme, do jak velké míry se dá zdokonalit kvalita, přesnost a pohodlnost pohybu těla skrze vědomou práci s očima a jak podivuhodné změny ve vnímání zrakem lze dosáhnout, když zlepšíme koordinaci očí s pohybem těla.

  • zdokonalíte plynulost pohybu očí i těla a jejich vzájemnou koordinaci
  • zlepšíte svůj zrak i schopnost jej používat: mířit, ostřit, sledovat, rozlišovat.
  • vnesete hluboký pocit uvolnění do oblasti očí a odtud jej rozšíříte do celého těla
  • zřetelně pocítíte vyrovnávání napětí, lehkost, hladkost a přesnost v pohybu těla i očí
  • na úrovni nervové soustavy přenastavíte své zrakové a pohybové vzorce, abyste je přijali za své
  • odhalíte jak napětí při používání zraku brání pohybu těla a naučíte se jej eliminovat
  • skrze oči přinesete větší uvolnění i do jinak těžko přístupných míst těla
  • vzájemnou souhrou těla a zraku získáte větší volnost

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Aliza Stewart (USA)

Špičková umělkyně, úspěšná koncertní pianistka, která rozsáhle vystupovala v Izraeli, Evropě a Spojených státech se s prací Dr. Moshe Feldenkraise se setkala, když hledala, jak zlepšit své výrazové prostředky při hře na klavír. Prošla jeho výcvikem a výsledky studia byly pozoruhodné. Začala se metodě intenzivně věnovat zejména v oblasti umění: mnoho let učila feldenkraisovu metodu na hudební konzervatoři, vedla postgraduální kurz Feldenkraisovy metody na vysoké škole múzických umění a byla pozvána, aby učila feldenkraisovu metodu na festivalu komorní hudby Marlboro v USA. Brzy se stala velice úspěšnou učitelkou, známou po celém světě. Začala vést vlastní profesionální výcvik v USA a je hostující trenérkou výcviků v Izraeli, Rakousku, Řecku, Japonsku a Jižní Americe.

„Aliza je dokonalá učitelka s hlubokým porozuměním principům Feldenkraisovy metody.“ Sama hudebnice má nevšední porozumění pro záměry umělců a pro jejich potřeby na všech úrovních – fyzické, psychické, hudební i duchovní. Díky mé práci a s Alizou se mi osvětlilo mnoho důležitých aspektů cvičení, hraní a přemýšlení o hudbě. Je opravdu výjimečná. “ – Maria Lambros, violistka, členka fakulty konzervatoře Peabody, La Fenice

Jedná se o ucelený proces, ve kterém každá lekce staví na tom, co jste se naučili v lekcích předchozích a prohlubuje vaše dovednosti. Důležitou roli hrají nejenom samotná cvičení, ale i období integrace mezi nimi.

Cvičení probíhá online na platformě Zoom a je otevřeno všem bez nutnosti předchozích zkušeností.

Seminář bude probíhat v angličtině a bude tlumočen do češtiny.

Každá lekce bude vždy po dobu 7 dní pro účastníky dostupná ke zpětnému shlédnutí.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Cena 3 320 Kč za cílenou sérii šesti večerů ve dnech 8. září – 13. října, vždy ve středu 18:30 – 19:40. Kurzovné se hradí předem na účet.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na