Feldenkraisova metoda - pánev zdrojem pružnosti páteře

online kurz

úterý 18:00 – 19:00

6 lekcí v období 30. března – 4. května

Většina našeho pohybu začíná ve středu těla. Každý náš krok čerpá energii z pohybu naší pánve, každé ohnutí, otočení či natažení ruky navazuje na prvotní pohyb páteře. Pánev a páteř tvoří základní pohybovou osu našeho těla, na které záleží, s jakou lehkostí a flexibilitou se bude náš pohyb odvíjet. Pokud je rozsah pohybu pánve a páteře omezen svalovým napětím, bolestí či špatnými návyky, postupně si zvykáme na pohyb a držení těla, které nám ubírá radost z pohybu a pocit životní svobody. Jemné plynulé pohyby Feldenkraisovy metody přímo promlouvají k nervové soustavě a připomínají tělu, k jakému způsobu pohybu bylo stvořeno.

Dávají možnost opět zažít uvolnění i ve velmi hlubokých svalových vrstvách, nabízejí tělu zdravé způsoby pohybu a tělo je s pocitem radosti a úlevy přijímá. Takto objevené způsoby pohybu opět dovolují regeneraci, postupně rozšiřují rozsah pohybu a snižují bolestivost. Pánev získává možnost hladké rotace ve všech směrech, odlehčená páteř má opět možnost regenerovat. Obě části se dostávají do vzájemné souhry, která se začíná šířit i do všech přilehlých částí našeho těla včetně šije, ramen, krku, rukou, hrudníku i nohou a náš pohyb začíná být samozřejmý, pružný a dynamický. Jak se bolest stává minulostí, opět získáváme soustředění na život, náš svět získává nové barvy a zažíváme pocit životní svobody.

Na lekcích:

  • vnesete hluboký pocit uvolnění do oblastí pánve a páteře
  • rozšíříte jejich rozsah pohybu i pohybový komfort
  • umožníte ostatním částem těla, aby fungovala se středem těla ve vzájemné souhře
  • naučíte se pohybovat s minimálním potřebným úsilím
  • objevíte pohyb který šetří pohybový aparát, dovoluje regeneraci a zmírňuje bolest
  • vnesete do svého pohybu více lehkosti a živosti
  • na úrovni nervové soustavy přenastavíte své pohybové vzorce, abyste nový způsob pohybu přijali za svůj a nemuseli ho udržovat vědomě

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Jedná se o ucelený proces, ve kterém každá lekce staví na tom, co jste se naučili v lekcích předchozích a prohlubuje vaše dovednosti. Důležitou roli hrají nejenom samotná cvičení, ale i období integrace mezi nimi.

Seminář probíhá online na platformě Zoom a je otevřen všem bez nutnosti předchozích zkušeností.

Po každé lekci bude účastníkům po 7 dnů k dispozici nahrávka pro zpětné shlédnutí.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Cena 2 820 Kč za cílenou sérii šesti večerů ve dnech 30. března – 4. května, vždy v úterý 18:00 – 19:00. Kurzovné se hradí předem na účet.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na