Feldenkraisova metoda - pohyblivé nohy

úterý 18:05 – 19:05

7 lekcí v období 9. ledna – 27. února 2024

Nohy nám dávají stabilitu, volnost a možnost žít aktivní život. Nohy jsou ovšem také jednou z nejvíce namáhaných částí našeho pohybového aparátu. Aby si dokázaly udržet své zdraví a pohyblivost, potřebují se hýbat v přirozených směrech za dokonalé spolupráce celého těla. Pokud je pohybová souhra nohou, rukou, trupu a hlavy narušena, pohyb je vychýlen z přirozených drah a svalové, kostní a kloubní tkáně jsou přetěžovány. To může vést až k bolestem a pohybovým omezením. Naštěstí je lidské tělo obdařeno úžasnou schopností regenerace a tak začíná své pohybové možnosti obnovovat, jakmile mu dáváme ty správné podněty.

Speciální druh takových podnětů budeme tělu a nohám dodávat na tomto intenzivním cyklu Feldenkraisovy metody. Jedná se o pohyby, které svou jemností a pomalostí promlouvají přímo k pohybovým vzorcům a bezprostředně působí kladné změny v naší nervové soustavě. Tím dáme svým nohám možnost opět rozšířit svůj rozsah pohybu, odlehčíme našim kloubům a svalům a umožníme jim opětovnou regeneraci, což kromě značné volnosti pohybu povede také ke zmírnění případné bolestivosti a znovunalezení radosti aktivního života v pohybu.

Na semináři:

  • vnesete do svých nohou hlubší pocit uvolnění
  • umožníte ostatním částem těla, aby fungovala s dolními končetinami ve vzájemné souhře
  • naučíte se pohybovat s minimálním potřebným úsilím
  • objevíte pohyb který šetří klouby a pohybový aparát, dovoluje regeneraci a zmírňuje bolest
  • vnesete do svých nohou více lehkosti a živosti
  • na úrovni nervové soustavy přenastavíte své pohybové vzorce, abyste nový způsob pohybu přijali za svůj a nemuseli ho udržovat vědomě

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Jedná se o ucelený proces, ve kterém každá lekce staví na tom, co jste se naučili v lekcích předchozích a prohlubuje vaše dovednosti. Důležitou roli hrají nejenom samotná cvičení, ale i období integrace mezi nimi.

Lekce se konají v Praze.

Cena 3 470 Kč za cílenou sérii sedmi večerů v období 9. ledna – 27. února (kromě 20.2.). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 970 Kč.

Kurz je v tuto chvíli plně obsazen, hlásit se lze jako náhradník. Na seznam náhradníků se zařadíte uhrazením zálohy. Pokud se místo uvolní, je záloha závazná. Pokud se místo neuvolní, pošleme Vám zálohu zpět. Pokud chcete být závazně náhradníkem pouze do určité doby, dejte nám to spolu s úhradou zálohy vědět emailem na druna@druna.cz.

Rádi byste se zúčastnili tohoto cvičení? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na