Feldenkraisova metoda - pohyblivé nohy

online kurz

úterý 18:00 – 19:00

6 lekcí v období 9. února – 23. března

Nohy nám dávají stabilitu, volnost a možnost žít aktivní život. Nohy jsou ovšem také jednou z nejvíce namáhaných částí našeho pohybového aparátu. Aby si dokázaly udržet své zdraví a pohyblivost, potřebují se hýbat v přirozených směrech za dokonalé spolupráce celého těla. Pokud je pohybová souhra nohou, rukou, trupu a hlavy narušena, pohyb je vychýlen z přirozených drah a svalové, kostní a kloubní tkáně jsou přetěžovány. To může vést až k bolestem a pohybovým omezením. Naštěstí je lidské tělo obdařeno úžasnou schopností regenerace a tak začíná své pohybové možnosti obnovovat, jakmile mu dáváme ty správné podněty.

Speciální druh takových podnětů budeme tělu a nohám dodávat na tomto intenzivním cyklu Feldenkraisovy metody. Jedná se o pohyby, které svou jemností a pomalostí promlouvají přímo k pohybovým vzorcům a bezprostředně působí kladné změny v naší nervové soustavě. Tím dáme svým nohám možnost opět rozšířit svůj rozsah pohybu, odlehčíme našim kloubům a svalům a umožníme jim opětovnou regeneraci, což kromě značné volnosti pohybu povede také ke zmírnění případné bolestivosti a znovunalezení radosti aktivního života v pohybu.

Na semináři:

  • vnesete do svých nohou hlubší pocit uvolnění
  • umožníte ostatním částem těla, aby fungovala s dolními končetinami ve vzájemné souhře
  • naučíte se pohybovat s minimálním potřebným úsilím
  • objevíte pohyb který šetří klouby a pohybový aparát, dovoluje regeneraci a zmírňuje bolest
  • vnesete do svých nohou více lehkosti a živosti
  • na úrovni nervové soustavy přenastavíte své pohybové vzorce, abyste nový způsob pohybu přijali za svůj a nemuseli ho udržovat vědomě

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Jedná se o ucelený proces, ve kterém každá lekce staví na tom, co jste se naučili v lekcích předchozích a prohlubuje vaše dovednosti. Důležitou roli hrají nejenom samotná cvičení, ale i období integrace mezi nimi.

Seminář probíhá online na platformě Zoom a je otevřen všem bez nutnosti předchozích zkušeností.

Po každé lekci bude účastníkům po 7 dnů k dispozici nahrávka pro zpětné shlédnutí.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Cena 2 820 Kč za cílenou sérii šesti večerů ve dnech 9. února – 23. března (kromě 2. března), vždy v úterý 18:00 – 19:00. Kurzovné se hradí předem na účet.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na