Feldenkraisova metoda pro vláčnou šíji a volné ruce

úterý 18:00 – 19:00

6 lekcí v období 7. listopadu – 19. prosince 2023

Série cvičení Awareness Through Movement, která vám pomůže sejmout tíhu s šíje, ramen a rukou zlepšením jejich spolupráce s pohybem pánve. Cvičení jsou věnovaná pohybu spletité křižovatky několika částí a rozvíjení obrovské škály pohybových kombinací mezi rukama, hrudníkem a pánví. Oblast šíje a ramen je jednou z nejcitlivějších a nejčastěji se zde hromadí tíha a napětí. Když obnovíme její pohybové propojení s pánví, můžeme ji zbavit napětí a rozvolnit její pohyb.

Pomalá jemná práce nám pomůže rozpustit nefunkční vzorce a znovu najít zapomenutou volnost pohybu, která se zdála navždy ztracena. Budeme moci rozpoznat efektivní a navíc blaženě příjemnou souhru spolupracujících částí. Pochopíme, že síla rukou a vláčnost šíje nespočívají ani v protahování ani v posilování, nýbrž v dobré koordinaci a vzájemné spolupráci s pánví, hrudníkem i ostatními částmi těla.

Mezi rukama, hrudníkem a pánví máme obrovské pohybové možnosti, které mnohdy plně nevyužíváme a proto je časem ztrácíme. V tomto intenzivním cyklu Feldenkraisovy metody dáme tělu speciální druh pohybových podnětů, které svou jemností a pomalostí promlouvají přímo k pohybovým vzorcům a bezprostředně působí kladné změny v naší nervové soustavě. Tím do této oblasti vrátíme možnost opět rozšířit svůj rozsah pohybu, jemně uvolníme klouby a svaly a umožníme jim opětovnou regeneraci, což kromě rozvolnění povede i ke zmírnění případné bolestivosti a znovunalezení radosti aktivního života v pohybu.

Na lekcích:

  • uvolníte oblast šíje a vnesete do ní pocit délky
  • zažijete svobodu pohodlně spočívajících ramen
  • obnovíte lehkost a živost svých rukou
  • umožníte spodní části těla, aby fungovala s rameny a rukama ve vzájemné souhře
  • naučíte se volnému pohybu bez úsilí
  • objevíte pohyb který šetří klouby a pohybový aparát, dovoluje regeneraci a zmírňuje bolest
  • na úrovni nervové soustavy přenastavíte své pohybové vzorce, abyste nový způsob pohybu přijali za svůj a nemuseli ho udržovat vědomě

O metodě

Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sobě samému. Je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Ester Jánošiová

Ester je certifikovaná lektorka Feldenkraisovy metody, která svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu. Vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement), s mezinárodním certifikátem Feldenkrais Training Program, akreditovaném EuroTAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais® Federation).

Jedná se o ucelený proces, ve kterém každá lekce staví na tom, co jste se naučili v lekcích předchozích a prohlubuje vaše dovednosti. Důležitou roli hrají nejenom samotná cvičení, ale i období integrace mezi nimi.

Lekce se konají v Praze.

Cena 3 080 Kč za cílenou sérii šesti večerů v období 7. listopadu – 19. prosince (kromě 12.12.). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 580 Kč.

Rádi byste se zúčastnili tohoto cvičení? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na