Fyzická poetika

víkend 2. – 3. října 2021

práce s myslí, práce s tělem a procítěná umělecká tvorba

Dynamické podzimní setkání, intenzivní víkendové objevování v krajinách pohybu a fyzických interakcí. Tady můžete znovu zažít intenzivní spojení s vlastním tělem, plnost života nasyceného vjemy, tanec v kontaktu s druhým a dobrodružství improvizace. Užívat si bytí ve světě skrze svá těla. Tvořit pohyb, jako umění ze svých kinestetických a smyslových prožitků.

Při tanci v každém okamžiku dne poznáme, jak smyslové vjemy ovlivňují naše prožívání. Jak mění náš pohyb a směřují nás k poetickým výkladům. Poznáme kinestetická bdělost osvobozuje od pravidel a dává svobodu pohnout se tam, kde je vše nové, čerstvé, neznámé.

Naše cesta bude improvizovaná. Ovlivněná skupinou v níž se zde sejdeme. Ovlivňovaná tokem materiálu, který vzniká.

Bude čas na pomalý a jemný pohyb, který uklidní nervový systém, prohloubí pocit těla a zbaví nás nutkání reagovat.

Bude čas, abychom sledovali pocit z něhož se rozvíjí proces, našli skryté hlasy v těle, tiché a hlasité, klidné a divoké, kontrolované čí opuštěné.

Bude čas prozkoumat mechaniku těla a jeho efektivní využití. Budeme kultivovat měkkou sílu a lehkost ve vlastním pohybu i v kontaktu s partnerem.

Všechen ten čas bude protkán úseky džemování a dlouhými pohybovými skóre, v nichž bude možné integrovat vše nové, zapojit objevy do praxe.

Karl Frost (USA)

Tančí vždy s nekonečným zanícením a jedním z nejzajímavějších učitelů kontaktní improvizace. Od 80. let vyučuje kontaktní improvizaci a vystupování v Kalifornii . Svou práci představil během posledních 30ti let na 5 světadílech, jak na univerzitách a zavedených institucích, tak v nezávislých studiích a divadlech. Je známý po celém světě, pro svůj dynamický pohybový styl a díky povaze své práce, která nepřestává rozšiřovat hranice možností.

Proslavil se svým názorným způsobem výuky a hloubkou materiálu, který podává srozumitelně, poutavě a účinně. Základem jeho pohybové praxe i jeho výuky je pěstování lehkosti a přítomnosti v pohybu, měkká síla prostřednictvím pohybové inteligence, potěšení z dokonalého vědomí sebe samého i pohybujícího se partnera v každém okamžiku. To vše je součástí metody Pasivního navazování, kterou vyvinul.

V mládí začal své pohybové objevování v bojových uměních a poté své zkoumání rozšířil o současný tanec, kontaktní improvizaci, fyzické divadlo a řadu somatických přístupů. Jeho vystoupení a divadelní tvorba vždy zahrnují tělo a emocionálně i fyzicky pociťovanou zkušenost. Má bakalářský titul v oblasti fyziky, magisterský titul v oboru dramatických umění a doktorát v ekologii. V současné době je vědeckým pracovníkem Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, Ústavu lidského chování, ekologie a kultury v německém Lipsku.

Zita Pavlištová

Učí kontaktní improvizaci, tanec a pohybovou práci s tělem. Předává umění pohybu, který vyvolává pocit síly, obratnosti a okouzlení. S ní poznáváte, že fyzická aktivita přináší spoustu energie, je-li v ní správně zapojena mysl a jsou-li představivost a fyzické vnímání rozvinuté. Její hodiny spojují radost z pohybu, hru a fantazii, rozvíjejí cilivost smyslů a jejich využití k lehkému pohybu bez námahy.

Pohyb a fyzický kontakt je pro ní nejen způsob jak se vyjádřit ale především jak komunikovat s ostatními. Stát se vnímavým a umět číst záměry, rozhodovat se a měnit svá rozhodnutí v každé minutě, nebát se chyb. Při práci s ní překonáváte hranice a nezadržitelně se učíte, objevujete nové pohledy na tělo, na sebe a na svět. Vyzývá vás k novým věcem a hledá cesty jak rozvinout vaše schopnosti a cítit u toho radost, potěšení a touhu hledat dál.

Je jednou z mála učitelů kontaktní improvizace v Čechách. Působí v Praze kde založila a vede Drunu: prostor pro rozvoj uměleckých a terapeutických disciplin úzce spojených s tělem. Workshopy vede také v Brně, ve Španělsku, Polsku, Německu, na Filipínách.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:00, neděle 9:00 – 17:00. Je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti.


Cena 3 620 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 320 Kč.

Cena 2 820 Kč při uhrazení zálohy do 27. září.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na