Jemné soukolí vyjadřování a sluchu - kraniosakrální biodynamika

27. – 30. dubna 2023

Obličejová část krania se vyvíjí jako neobyčejně jemné a křehké ústrojí, které slouží jako přímý kanál mezi vnějším a vnitřním světem organismu. Unikátní praktický seminář nám dovolí navázat přímý kontakt s neobyčejně citlivými strukturami v této oblasti, zbavit je napětí a zprůchodnit kanály, které ovládají vyjadřování i naslouchání. Etienne Peirsman věnuje tento seminář jemné a hluboké práci s čelistí, jazykem, strukturami krku a sluchového ústrojí. Tato práce vám pomůže osvobodit proud života mezi lidským organismem a prostředím v němž se nachází.

Budeme se věnovat oblasti úst a krku kde je obrovská koncentrace smyslových buněk a nervových tkání, jemných struktur kostí i svalů. Tato oblast je na nejjemnější úrovni spojena s celým organismem a díky tomu má přímá práce v této oblasti obrovský dosah na všechny, třeba i zdánlivě vzdálené části těla. Osvojíte si jemné techniky, které vám dovolí působit přímo v hloubce této oblasti, uvolnit zde napětí, osvobodit zablokované části a otevřít cestu dechu, hlasovému projevu a vyjádření sebe sama.

V oblasti úst se budeme věnovat uvolnění svalů a šlach čelisti, rtů, tvrdého/měkkého patra. Pochopíme klíčovou roli jazyka v jehož napětím se může uzavřít celá cesta vedoucí ústy, čelistí a krkem. Podrobně se zaměříme na Temporomandibulární kloub, který mnohdy hromadí fyzické i psychické napětí. Osvojíme si techniky které znovu pomohou vyvážit tuto oblast a často pomohou zbavit se blokací krku, páteře a zad. Naučíte se, jak napravit dysfunkce, které vznikají při zubních intervencích, jako jsou rovnátka, implantáty a úrazy.

Ve sluchovém ústrojí rozpoznáme neobyčejně specializovaný systém, který zachycuje změny vzdušných vln. Díky barvitému výkladu geneze sluchu budeme moci docenit význam tohoto smyslu pro udržování zdraví v organismu. Uvědomíme si, jak důležité je vědomě naslouchat, aby signály z vnitřního i vnějšího světa stimulovaly organismus udržovat sám sebe v rovnováze. Pochopíme jak sluch prostřednictvím thalamu a dalších mozkových center upravuje vnitřní prostředí organismu, rozlišíme zvuky alarmující a uklidňující a jejich moc nad zdravím uvnitř organismu. Získáme anatomický přehled sluchových a rovnovážných systémů uvnitř spánkových kostí abychom mohli tento systém přímo oslovit.

Praktická dílna, která zjemní vaše vnímání při práci s jemnými strukturami a během praktických cvičení na stolech podpoří klíčovou oblast vyjadřování i naslouchání.

Etienne Peirsman (USA)

Charismatická osobnost s vyjímečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Pro účast není třeba předchozích terapeutických znalostí či zkušeností, všechny potřebné znalosti na semináři získáte.

Dílna je intenzivní: čtvrtek, pátek, sobota 9:00 – 18:30, neděle 8:00 – 13:00.

Seminář bude plně tlumočen a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Cena 17 700 Kč + 3 717 Kč DPH (770 EUR + 162 EUR DPH). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 6 997 Kč (230 EUR).

Cena 15 700 Kč + 3 297 Kč DPH (686 EUR + 144 EUR DPH) při uhrazení zálohy do 13. dubna 2023.

Při platbě v Eurech je třeba hradit dle výše uvedených Eurových částek a zálohu poslat na Eurový účet.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na