Kontaktimpro tango - v těle draka

víkend 2. – 3. března 2024

Pohybově taneční workshop a neopakovatelný zážitek na různých úrovních vnímání. Návrat k tělu, které je stvořeno pro pohyb, vášeň a rozmanitost.

Kontaktní improvizace a tango jsou pohybové a taneční formy, které se zaměřují na vztah s partnerem, na předávání pohybu mezi partnery a oběh energie, která mezi nimi cirkuluje. Co se stane, když své fantazii dovolíme ovládnout naše tělo, když v něm probudíme dračí sílu, oheň a schopnost odpoutat se od země a čerpat sílu z prostoru. Mytologická dračí bytost, která v nás ožívá, umožňuje našemu pohybu expandovat a naplňovat více prostorů najednou.

Dovolíme si vymanit se z pout známých korektních pohybů, aby náš tanec přestal být opakováním naučených forem a mysl se mohla uvolnit. Tanec získá působivost a srozumitelnost, když se naučíme následovat tělesné impulzy, přirozené instinkty, když máme zostřené smysly a využíváme celou škálu pohybových možností, kterou nás příroda vybavila. Zjistíme, kolik nádherných nových možností přichází, když dáme průchod přirozeným impulzům, které vyplývají z naší zvířecí podstaty.

Vytvoříme bohatší a osvobozující formu: otevřené fyzické vyjádření, oproštěné od povrchních pravidel. Tanec v němž se aktivují přirozené pohybové možnosti. Z oblasti tanga využijeme: jasnost osy a použití spirál, vzájemné vyvažování a využívání protiváhy, rytmus a melodii. Z kontaktní improvizace budeme studovat: pády, vstávání, spojení se zemí, zvedání se, vědomé využití dostředivých a odstředivých sil, vztah volného těla k zemi.

Tango spojené s kontaktní improvizací, to je škála rozmanitých pohybů, které nejsou rutinní ani monotónní a jsou životně důležité pro naši pohodu. Poskytují také možnost používat dotek jako nástroj komunikace. Rozšiřují vnímání sebe sama i toho druhého. Umožní nám být tvůrčí, hraví a uzemnění a hledat cestu ke shodě.

Objevíme znovu vlastní tělo, které je tisíciletí utvářeno pohybem a stvořeno k pohybu. Tělo které touží po neustálých proměnách a které nachází novou energii v pohybu, který ho vyživuje. Získáme jiný pohled na tělo: jeho tvary a pohyby začněme vnímat jako výsledek vztahů ke gravitaci, k prostoru a patrnerovi a jako výsledek našich pohybových záměrů. V takovém pojetí pohybu se můžeme rozvíjet se a zároveň si užívat svobodu. Namísto kontroly se věnujeme smyslovému vnímaní, které nás vede přesně a neomylně, dovoluje nám přizpůsobit se a vyvolává požitek z pohybu.

Dílna pro všechny, kdo vidí pohyb a pohybovou tvorbu jako cestu poznání, léčení, komunikace a obohacení své životní zkušenosti. Práce zdánlivě pohybová a tělesná má mnohem širší záběr. Dovoluje pochopit své fyzické já, fyzický vztah se společností a přírodou. Poznatky biomechaniky, somatiky a ekologie se v ní propojují do konceptu Ekologického těla.

Není potřeba mít žádné zkušenosti s těmito technikami a není třeba mít partnera. Budeme poznávat tanec jako organický účinný pohyb. Budeme živit proudění pohybu mezi námi a našimi partnery. Tvořit spolu pohybovou skladbu, která přesahuje každého z nás a zároveň nám oběma náleží. Oba ji ovlivňujeme nejprve bez ladu a teprve postupně se dobíráme k harmonii.

Javier Cura (Argentina)

Javier Cura je učitel, vizuální umělec, divadelní režisér a pohybový trenér, který se obdivuhodným způsobem zapsal do povědomí mnoha lidí v oblasti pohybu a tance. Vytvořil mnohá představení v Argentině, Kolumbii, USA, Itálii, Německu a Indonésii. Na mezinárodní úrovni vyučuje kontaktní tango, fyzické divadlo a kontaktní improvizaci. Je skvělým tanečníkem, který probouzí neodolatelnou chuť hýbat se, tančit a vyjadřovat se pohybem naplno.

Jako vizionář a pohybový aktivista povzbuzuje všechny, kdo jsou ochotni mu naslouchat, aby se starali o své vlastní životně důležité potřeby pohybu. Věří, že všestranný rozmanitý pohyb, který znovu integrujeme do svého života má obrovský dopad na naše emocionální, fyzické a duševní zdraví a také na ekologii planety. V současné době pracuje na projektu „Ecological Body“ spolu s výzkumným pracovníkem OSN pro ekologii.

“Hlavním cílem mé práce je povzbudit studenta, aby našel souvislosti mezi: objektivním pohledem na tělo; (fyzické prvky, tělesné schéma: osa, siločáry, těžiště, anatomie atd.) subjektivním chápáním těla; (emocionální, expresivní, kreativní vědomí a sebou vnímaný tělesný obraz) a tělem ve vztahu k druhému; (jeho komunitní, sociální a duchovní povaha). Na každém workshopu objevují účastníci schopnost propojit naučené pohybové aktivity se svým osobním tvůrčím vyjádřením a znovu jimi vládnout. Cokoli, co účastníci vnímají a zažívají v pomíjivém kontextu workshopu, může být a často je přeneseno do vnějšího světa, do jejich osobního sociálního kontextu. To obohacuje tanec každodenního života.”

Místo konání je Praha.

Dílna bude tlumočena do češtiny.

Většina účastníků se hlásí jednotlivě, není nutné hlásit se v páru.

Dílna je intenzivní: sobota a neděle 9:30 – 17:30, je otevřená všem bez ohledu na věk či pohybové zkušenosti.

Cena 4 220 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1220 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na