Kontaktní slet - Brno

víkend 5. – 6. prosince 2020

Při dlouhém džemování se dějí proměny a zázraky. Chceme dlouhé džemy rozšířit, přenést z Prahy i do jiných míst. Slétat se v různých prostorách, poznat nové lidi a tančit dlouho: den a noc, dva dny. Zveme všechny, kdo milujete dlouhé taneční džemy, i vás kdo chcete poprvé poznat jaké to je tančit, létat, dotýkat se, improvizovat v kontaktu.

Kontaktní improvizace je tanec který může být jemný a něžný, stejně jako divoký a riskantní, ale vždycky se vás dotkne. A vždycky se někoho dotýkáte. Mění naše vnímání, naši schopnost se naladit, spolupracovat a souznít. Je to komunikace o čemkoli, přirozená a bez námahy. Něco co nám chybí a nevíme o tom.

Otevírá se možnost potkat se s neznámými tanečníky z daleka. Čas vyzkoušet svou odvahu a radikálně experimentovat. Těla, mysl a prostor se na sebe ladí. Nacházejí vzájemný vztah. Vzájemně se podporujeme v odvaze, v otevřenosti, v citlivosti, ve zvědavosti. Pěstujeme schopnost naslouchat si.

S hudbou je kontaktní improvizace krásná a mnohem náročnější. Pro tanečníky i pro hudebníka. Budeme tu vice experimentovat se vzájemným propojením tance a hudby a tak součástí džemu bude krátké úvodní společné ladění, vždy na začátku každého bloku. V něm budeme zkoumat rozdílné kvality, nové přístupy, pocity, principy a inspiraci.

Přijměte pozvání a dejte vědět ostatním od nás i z dálky.

Zita Pavlištová

Má ráda dlouhé, klidné a vědomé pozorování vnitřního pohybu, stejně jako rychlost, ztrátu kontroly a risk – situace, kdy je třeba dát tělu bezvýhradnou důvěru. Předává umění pohybu, jehož základem je naslouchání tělu. Ve své práci se dotýká hranic a miluje extrémy. Zkoumá tělo v pohybu a jeho propojení s myslí.

Michal Turek

Improvizuje na violoncello a kytaru. Má velkou škálu poloh a tváří, pohybuje se v nich plynule i náhle. Překvapuje, proměňuje, zkoumá. Cítí rytmus, co vychází kdo ví odkud. Vydává se cestou intuice, vrhá svůj hlas a nepřebírá slova. Otvírá vás hudbě a láka si hrát.

Dílna je intenzivní: sobota 10 – 13h, 15 – 18h, 20 – 23h, neděle 10 – 13h.

Cena je 1200 Kč pokud záloha bude uhrazena do 5. listopadu. Po tomto datu je cena 1300 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 400 Kč. Pokud budete chtít přijít pouze na jeden tříhodinový blok (za 350 Kč), dejte nám vědět, je to možné.

Nocleh
Přespat můžete ve vlastním spacáku v blízkých protorech, které pro vás budou připraveny.
(150 Kč za noc)

Seminář se uskuteční v ulici Lerchova 65 (tělocvična Cyrilometodějské ZŠ) Brno.

Rádi byste se zúčastnili tohoto setkání? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na