Lahodná je píseň těla

organický tanec, polyfonie hlasů, hlasová, pohybová a kontaktní improvizace

20. – 26. srpna 2021

Intenzivní hlasově – pohybový retreat vás zasvětí do umění zpěvu a tance, jako vrozených zdrojů, které mají společné kořeny a s nimiž se může naučit virtuózně zacházet každý z nás. Zpěv a tanec mohou měnit stav vědomí a ovlivnit životní procesy v těle. Moc pohybu a hlasu byly v mnohých kulturách používány k léčení a jako brána do širší reality. Pozdní léto v podhorské krajině a dům plný světla s výhledy do krajiny jsme vybrali jako prostředí, ve kterém prozkoumáme jaké účinky na nás zpěv a tanec mají.

I když dnes se pohyb a zpěv ve své plné síle jeví jako výsada malé skupiny umělců, jsou tyto zdroje ve výbavě každého z nás a je naší výsadou je plně využívat. V malé skupině zažijete jaký vliv na všechny má soukolí hlasů a tanec ve skupině.

Poznáme:

  • jak v těle odhalit první a spontánní zdroj pohybu a nebo hlasu, počátek z něhož se může začít odvíjet proud zpěvu nebo tance.
  • jak prostě vnímat emoce, nálady, ale i obyčejné tělesné pocity a zachytit je tělem, aby se proměnily v hlas nebo pohyb.
  • jakým způsobem živit první projevy hlasu či pohybu, aby se začaly rozvíjet do spojité linky a z ní do písně nebo tance.
  • nové konkrétní dovednosti, které nám pomohou lépe využívat více svých hlasových a pohybových možností.
  • jak používat to, co doposud nepoužíváme, rozšíříte škálu svých dovedností a mít je vždy k dispozici.
  • jak uchopit a jak denně používat pohyb a hlas jako zdroje harmonie, extáze a životní síly
  • jak se spojit v tanci a zpěvu a posílit jejich účinky v synergii více hlasů a více těl

Budeme pozorovat pohyb a hlas jako alchymii sil, které se v nás chtějí projevit, které mohou ovlivňovat podobu těla, měnit to co vnímáme a nebo dokreslovat to co prožíváme. Objevíme, že zpěv a tanec mohou být vždy nové, naplněné tím, co žijeme a tím co nás obklopuje. Zbavíme se představy že umíme zpívat či tančit. Poznáme, že pohyb a zpěv dávají příležitost naplno žít, měnit a překvapovat sami sebe i ostatní.

Antonia Nayss

Skladatelka, hudebnice, zpěvačka, která celý svůj život tvoří, věnuje se práci s hlasem a rytmem. Je členkou acapelly Yellow Sisters a hlasově bubenického projektu Řeky a Atmosférický sbor. Ve svých projektech vede k vícehlasému zpěvu, kde zpěváci vytvářejí společnou skladbu, stávají se živým a proměnlivým celkem, naslouchají, zatímco zpívají a zpívají zatímco naslouchají. Antonia hudbou žije, hudbu skládá učí, tvoří a miluje. Kromě umění vyjadřovat se hlasem šíří nádherný, otevřený a dobrodružný přístup k životu.

Zita Pavlištová

Choreografka, průzkumnice pohybu a tanečnice. Učí kontaktní improvizaci, tanec a pohybovou práci s tělem. Vytvořila prostor Druna, náhorní planina pro somatické disciplíny a umění úzce spojená s tělem. Předává umění pohybu, který přináší pocit lehkosti, obratnosti, síly a okouzlení. S ní poznáváte, že fyzická aktivita přináší spoustu energie, je-li v ní správně zapojena mysl a jsou-li představivost a fyzické vnímání rozvinuté. Její hodiny spojují radost z pohybu, hru a fantazii, rozvíjejí cilivost smyslů a jejich využití k lehkému pohybu bez námahy.

Toto vše se bude odehrávat v podhůří Orlických hor, v domě zvaném Žíl na obrovské louce u lesa. Jedete sem vlakem nebo autobusem. Nejbližší zastávky: Pěčín, Javornice – Přím, Rychnov nad Kněžnou. Adresa: Přím 33, Javornice, GPS 50.169522, 16.392851

Dílna je intenzivní: příjezd v pátek dopoledne, odjezd ve čtvrtek dopoledne.

Cena dílny 8 200 Kč při platbě zálohy 2 200 Kč po 11. srpnu.

Ubytování 1 500 Kč.

Jídlo 1 750 Kč.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na