Měnit svět uvnitř mozku - kraniosakrální biodynamika

online seminář

úterý 9. srpna, 18:30 – 21:30

Online lekce kraniosakrální biodynamiky věnovaná přímé práci s mozkem. Poznáme úžasnou schopnost člověka proměnit svůj vnitřní i vnější svět, když skrze vnímání mozkových jáder pomáhá uvolnit statickou energii vázanou v systemických mozkových vzorcích. Originální a nekonvenčním přístup Etienna Peirsmana nás zavede do hmoty mozku, plovoucího jako živočich v mozkomíšním moku, který sahá svými nervovými chapadly ven, do prostředí těla, aby s ním i s jeho okolím navázal spojení.

Uvědomíme si, jak se v samotné nervové tkáni mozku pomocí rozličných synapsí zrcadlí vnitřní i vnější prostředí těla a jak se v něm uchovávají trojrozměrné obrazy toho, co jsme zažili. V základu této nekonečné sítě naše nejstarší životní systemické rodinné vzorce určují všechny naše další myšlenky, pocity a vztahy. Náš svět se z těchto vzorců nemůže vymanit, dokud nezískáme přístup k jádrům abychom rozpustili jejich náboj a oslabili vzorce které je svazují. Teprve pak lze přikročit k resetu a přeuspořádání spojení, tak aby náš mozek zrcadlil přítomnost našich životů, namísto starých systémových spojení.

Setkání přináší zcela nový pohled na práci s centrální nervovou soustavou a přináší důležité informace jak pro pokročilé praktikanty tak pro kohokoliv, kdo chce získat novou fyzickou zkušenost mozku, začít aktivně proměňovat jeho staré známé nastavení a vytvářet svět, ve kterém dokáže ovlivnit své tělo, pocity a myšlenky.

Nebude zde chybět ani sekce pro otázky, diskuzi, vlastní praktické cvičení a práce s myslí.

Tato online lekce je také úvodem ke dvěma čtyřdenním praktickým seminářům, které plánujeme na podzim a které Etienne povede živě přímo u nás na Druně:

29. září. – 2. října
Poplašné systémy a hromosvody traumatu – kraniosakrální biodynamika
6. – 9. října
Mozek – kraniosakrální biodynamika nervových tkání

Etienne Peirsman (USA)

Charismatická osobnost s výjimečným vlivem na vývoj kraniosakrálního přístupu k životu a obrovským množstvím studentů a následovníků. Jeho práce prošla úchvatným vývojem od mistrovství v biomechanickém přístupu až k biodynamice v nejčistější formě. Specialitou jeho přístupu je projevení srdce, vyjádření long tidu a jejich propojení s meditativními stavy a stavy osvícení. Prohlásil: “Vynechte slovo terapie. To nepatří k tomu kým a čím jsme. Přiznejte si, jste dokonalí a vaše srdce je dokonalé.”

Původně profesor biologie, který působil v oblasti emočních výcviků, primárního léčení a meditace. “Kraniosakrálno” začal vyučovat v roce 1991, založil několik kraniosakrálních institucí v Belgii a Nizozemí, mezi nimi Peirsmanovu CS akademii a Profesionální sdružení kraniosakrálních praktikantů v němž má dodnes otcovské postavení. “Kraniosakrálno” pak také téměř 10 let vyučoval v USA v Akademii léčivých umění v Novém Mexiku.

Etienna proslavila i jeho okouzlující práce s miminky a kniha Kraniosakrální terapie pro miminka a malé děti (North Atlantic Books, 2006), která byla v roce 2015 vydána i v českém jazyce.

Seminář probíhá online na platformě Zoom a je otevřen všem bez nutnosti předchozích zkušeností.

Seminář bude pro účastníky po dobu 7 dní k dispozici pro zpětné shlédnutí.

Seminář bude probíhat v angličtině a bude tlumočen do češtiny.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Cena 1750 Kč za osobu. Kurzovné se hradí předem na účet.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na