Metoda trager - léčení jako komunikace mezi systémy

10. – 11. září 2022

Úvodní víkendový kurz, který vás seznámí s metodou Trager, díky které možná poprvé v životě poznáte, jak příjemně se můžete cítit ve vlastním těle a jaký to je pocit, když se opravdu uvolníte.

Během dvou intenzivních dní prozkoumáme, jak přímo oslovit systém člověka skrze dotek a pohyb, pomoci mu dosáhnout pohody, uvolnění, radosti a vyrovnanosti. Metoda Trager vás učí jak promlouvat jazykem těla a bravurně využívá komunikaci na úrovni smyslů. Odhalíme tajemství doteku a pozorného vnímání pohybu, které umožňují proměnit tělesný stav člověka, snížit napětí a podpořit ozdravné procesy v lidském těle.

Seznámíte se s léčením, které se odehrává jako fyzická komunikace mezi systémy. Tímto způsobem sdělujeme to, co je za hranicemi vzhledu, slov a obrazů. Oslovujeme hluboké jádro živého systému. Naučíte se používat své tělo, jako nástroj komunikace. Osvojíte si terapeutický dotek, který prochází srdcem dlaně. Poznáte jak druhému systému zprostředkovat zážitek pohybu a vnést pohyb do jeho mrtvých míst. Pocítíte jak mocné účinky má vědomé vnímání vlastního pohybu. Jednoduše zjistíte jak se hýbat, dotýkat a jak zaměřit své vědomí, abyste vy sami i ten s kým pracujete dosáhli pocitu sounáležitosti, jednoty a míru.

Důležitou částí tohoto umění je i základní kvalita těla-mysli používaná v metodě Trager tzv. stav “napojení”, v němž se projasňuje vědomí a to co děláme přestává být automatické. Rozšiřuje se naše kapacita, dokážeme se otevřít, odevzdat se a jednat účinně. Ve stavu “napojení” přichází příliv energie a pocit v němž se mísí uvolnění, smíření, radost a svoboda. Je blahodárný a neodolatelně fyzicky příjemný pro toho, s kým pracujeme, stejně jako pro nás samé. Sama schopnost vnímat nás mění. Pokud se jí oddáme jsme schopni regenerovat, přizpůsobovat se a učit se novému.

O metodě

Tato metoda překvapuje svými účinky bez snahy o rovnání či napravování. Klientovi místo toho zprostředkovává příjemné pocity pohybu bez námahy a rozvíjí jeho vnímání sebe sama. To v zápětí aktivuje schopnost těla zbavovat se bloků a napětí, uvolňovat se obnovovat rovnováhu.

Když trenér boxu poprvé dovolil svému sveřenci, aby ho namasíroval, ještě netušil, že v rukou Miltona Tragera se skrývá dovednost, která ohromí jeho a vzápětí dosáhne tak širokého věhlasu. Milton úspěšně aplikoval svůj přístup na kohokoliv, kdo o tom měl zájem (mezi nimi lidem trpícím dušností, astmatem, bolestí zad či roztroušenou sklerózou). Nakonec byl zájem o metodu tak veliký, že vyhověl prosbám, aby začal metodu učit.

Metoda je hravá a využívá a rozvíjí intuici. Nabízí možnost prozkoumat rozdíl mezi pouhým dotýkáním a vnímavou kvalitou doteku. Má dvě podoby – „tablework“ je práce terapeuta s klientem, při které terapeut klientovi zprostředkovává vjemy váhy, tlaku a pohybu. Během „mentastics” klient pracuje aktivně a vjemy mu přináší jeho vlastní pohyb.

Profesionální výcvik metody Trager

Tento seminář je zároveň vstupní branou do blížícího se nového profesionálního výcviku metody Trager, který podruhé otevíráme v České republice. Úvodní seminář uceleně pojímá jedno ze stěžejních témat metody Trager, lze ho absolvovat samostatně a teprve po jeho absolvování se rozhodnout o vstupu do nového výcviku.

Dante Marchini (Itálie)

Dante našel diky přístupu Trager nejen účinnou metodu práce s tělem ale i způsob bytí, který je přelomový. Naprostý opak běžného modelu žití. Předává své zkušenosti, rozvíjí je a šíří to, co jeho samotného naplňuje. Vnímá to jako poslání, které přináší lidem radost, klid a svobodu.

Původně profesor tělesné výchovy a sportu na vysoké škole, soukromých a fitness školách radikálně proměnil svůj přístup k tělu, mysli a vůbec životu když se v osmdesátých létech setkal s přístupem Trager a stal se jeho praktikantem, tutorem a instruktorem. Při osobním setkání s Miltonem Tragerem v Jižní Kalifornii mohl pozorovat jeho práci a vnímat jeho stav bez záměru, bez akce, prosté bytí. Ovlivnilo to jeho vlastní způsob, jímž pracuje a předává tuto metodu. Dante pomáhá svým žákům přejít od myšlení ke vjemům. Neboť vycházíte-li z vnímání, děláte vše citlivě, s lehkostí, mizí námaha a napětí.

Po celoživotním hledání, které vedlo přes studium psychologie, jógy, meditace k nimž se přidaly vlivy učení Carlose Castanedy a Zen začal žít a stále žije sám na venkově jako mnich, a jeho žáci ho zde navštěvují. Odjíždí jen, aby vedl semináře metody Trager. Nyní máme šanci se s ním setkat v Praze.

Dante bude během pátku 9. září a pondělí 12. září také nabízet individuální sezení v délce 1h 15min a ceně 1 900 Kč. V případě zájmu využijte rezervační formulář níže, kde se můžete objednat na konkrétní čas. Pro objednání ve formuláři zvolte místo dílny individuální sezení.

Dílna je intenzivní: sobota 10:00 – 18:30, neděle 10:00 – 17:30. Po předchozí domluvě je možné přespání pro mimopražské účastníky.

Cena je 4 960 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 760 Kč.

Cena je 4 260 Kč při uhrazení zálohy do 1. září 2022.

Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na